Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

A nyugdíjrendszer változásai 2012-ben

2012. január 1-jétől a nyugdíjbiztosítás területén két ellátással kapcsolatban történt nagy változás: az egyik a korhatár alatti nyugellátás, a másik a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszere. Idéntől korhatár alatti öregségi nyugdíj nem állapítható meg. Horváth Imréné, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának vezetője több példát is felsorolt az előbbire: ilyen volt az előrehozott öregségi nyugdíj, a csökkentett és a korengedményes, valamint a bányászok nyugdíja. – Aki 2012.január 1-jét megelőzően ezen ellátások valamelyikében részesült, korhatár előtti ellátásként folyósítják neki a pénzt. A változás azokat a személyeket érinti, akik 1950-ben, illetve ezt követően születtek. Az ennél korábban születettek ellátása öregségi nyugdíjként, a hivatásos szolgálatot teljesítők nyugdíja pedig szolgálati járandóságként kerül folyósításra.
2012-től már csak néhány esetben van lehetőség korhatár előtti nyugdíjra. Ennek megállapítását azon személyek kérhetik, akik  már jogot szereztek az elmúlt évben a korhatár alatti nyugdíjra, csak ezt nem érvényesítették, illetve azok az 1953-ban született nők, akik idén betöltik az 59 évet, és legalább 37 év szolgálati idővel rendelkeznek (eddig ennyi kellett az előrehozott nyugdíjhoz). A korhatár alatti ellátásban részesülő személyek innentől kezdve nem minősülnek nyugdíjasnak. Aki a korhatár alatti ellátás mellett egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás tagja – mivel nem minősül nyugdíjasnak –, már főállású egyéni vállalkozóként, illetve társas vállalkozás tagjaként kell a jövőben járulékot fizetnie. A korhatár előtti ellátásban részesülők folytathatnak keresőtevékenységet ugyanazokkal a feltételekkel, amelyekkel az elmúlt évben is tették. Az adott évben a keresőtevékenységből származó nyugdíjjárulék-köteles jövedelmük amennyiben eléri a minimálbér 18-szorosát, akkor a tárgyév végéig kötelezően szünetelni fog az ellátás folyósítása, illetve ha ezt megelőzően betölti az irányadó korhatárt, akkor természetesen csak addig. A 40 évi jogosultsági idővel rendelkező nők kedvezményes nyugdíja 2012.január 1-jét követően öregségi nyugdíjként kerül folyósításra, de a keresőtevékenységükre az előbb elmondott szabályok érvényesek.
Nagyon nagy réteget érint a megváltozott munkaképességűek nyugellátása. Aki 2011.december 31-éig rokkantsági, baleseti-rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális, átmeneti, baleseti vagy rokkant járadékban részesült, ezek mind egészségkárosodáson alapuló ellátások voltak. 2012.január 1-jét követően már nem lesz lehetőség a rokkantsági, baleseti nyugdíjra, valamint rendszeres és átmeneti, továbbá rehabilitációs járadék megállapítására. Viszont két új ellátási forma kerül bevezetésre: az egyik a rokkantsági, a másik a rehabilitációs ellátás. Ezeknek közös feltétele, hogy megváltozott munkaképességű személyek részesülhetnek benne. Innentől kezdve az számít megváltozott munkaképességűnek, aki majd az orvosi bizottság komplex minősítése szerint 60 százalékos vagy ez alatti az egészségi állapota. Ezenkívül nem folytathat keresőtevékenységet, nem részesülhet rendszeres pénzellátásban, és további feltétel még, hogy a kérelem benyújtását megelőző öt évben legalább három év biztosítási idővel kell hogy rendelkezzen. A közös feltételeken túl mást is figyelembe kell venni. Azt, hogy az illető rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban fog részesülni, az fogja eldönteni, hogy az orvosi bizottság rehabilitálhatónak minősíti-e az illetőt, vagy nem. Előbbi szerint rehabilitációs ellátást fog kapni, ha pedig nem javasolják fizikai képességeinek helyreállítását, úgy rokkant ellátásban fog részesülni. Sokakat érint az is, hogy miként alakul át az ellátása azoknak, akik az elmúlt év végén rokkantsági, baleseti-rokkantsági vagy különböző járadékokban részesültek. Aki az elmúlt év december 31-éig betöltötte az öregségi korhatárt, ellátása öregségi nyugdíjként kerül folyósításra. Aki viszont első és második csoportos rokkantsági nyugdíjban, vagy harmadik csoportos rokkantsági nyugdíjban és rendszeres szociális járadékban részesült, de öt éven belül betölti az irányadó korhatárt, rokkant ellátásként kapja tovább a pénz, aki pedig ennél fiatalabb, rehabilitációs ellátásban részesül. Aki tehát öt éven belül nem tölti be az öregségi korhatárt, és az elmúlt évben harmadik csoportos rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesült, legkésőbb 2012.március  31-ig nyilatkoznia kell a lakóhely szerint illetékes  nyugdíjbiztosításnál, hogy kéri-e a rendkívüli felülvizsgálatot és a komplex minősítést az új rendszer alapján. Ha ezt nem teszi meg, vagy nem kéri a felülvizsgálatot, akkor legkésőbb május 31-gyel meg fog szűnni az ellátása. A két új ellátás nem nyugellátás, tehát ha valaki mellette vállalkozást folytat, köteles járulékot fizetni.
Beküldés dátuma: 2012. 02. 28.

Kapcsolódó hírek

További hírek