Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

A reformáció emléknapja - Ihász Beatrix beszélt az évfordulóról

– Jézus Krisztus által olyan Istent ismert meg Luther Márton, aki megváltót küldött az ember számára, hogy ne kelljen a bűnei miatt aggódnia. Persze ez nem azt jelenti, hogy ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor megtehetünk bármit. Legfőképpen azt jelenti, hogy a Szentírásra alapozzuk az életünket és megtapasztalhatjuk a kegyelmet – fogalmazott Ihász Beatrix.

A Magyar Evangélikus Egyház október 31-én tartja a reformáció emléknapját. Az ünnep egészen a középkorig visszavezethető: 1517-ben Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára szögezte ki 95 tételből álló vitairatát, mellyel a korabeli római katolikus egyház elöljáróit hívta beszélgetésre.
A beledi evangélikus esperes szerint ha alaposabban megismerjük Luther Márton életútját, könnyebben megértjük, hogy mi volt a valódi szándéka a tudós szerzetes és bibliakutatónak.
Luther Márton egy bányász család első gyermekeként látta meg a napvilágot és hamar feltűnt a szüleinek, hogy az átlagosnál jobb szellemi képességekkel rendelkezik. Miután családja beiskolázta, jó tanulmányi eredményei miatt jogásznak szánták őt.
Luther Márton bár nagy szorgalommal tanult, a tudományok mellett nagy érzékenységet mutatott Isten országa és az oda való bejutás iránt. A korabeli római katolikus egyház tanítása szerint sok-sok imádsággal lehet bebocsátást nyerni a mennyek országába. Amennyiben erre valakinek nem volt lehetősége, búcsúcédula vásárlásával a papok imádkoztak helyette – mesélte az evangélikus esperes, majd így folytatta: – Úgy találta, hogy a Biblia valami egészen más istenképet mutat és tanít nekünk. Nem ezt az ítélő bíró Istent közvetíti számunkra, hanem végtelen szerető Istenünk van, aki megmenti az életünket.
A teológus professzor Megváltóba vetett hite nagyon sok mélységet élt meg az évtizedek során – hangsúlyozta Ihász Beatrix, majd elmondta, hogy az Úristennek tett fogadalmának eleget téve lett ágostonos szerzetes. A továbbiakban az őt megmentő, gondoskodó Istent kereste.
– Luther a jó cselekedetek által szeretett volna eljutni az Istenhez – mondta az evangélikus esperes, aki szerint ma is sokan úgy gondolják, hogy egyszerűen valami jót kell tenni. A reformáció elindítója olyan isteni üzeneteket fedezett fel a Bibliában, melyek közelebb vitték őt a Mennyországhoz. Miután megtalálta azokat az Igéket, isteni üzeneteket, amelyek révén elnyeri a bizonyosságot, csodálatos kincsnek tekintette a Bibliát, az Újszövetséget, különösen a jézusi történetek.
Ihász Beatrix elmagyarázta Luthter fő reformátori elveit: Az első a «Sola Scriptura», vagyis egyedül a Szentírás. Mivel a Bibliára alapozta állításait, a számonkérésre sem volt hajlandó visszavonni azokat. A második sola elv: Az igaz ember a hit által él, a harmadik pedig «Solus Christus», vagyis „Egyedül Krisztus”, tehát csak az ő váltsághalála által jutunk el a mennyek országába. Végül «Sola gratia» elve, mely azt jelenti, hogy nem a jó cselekedetek által, hanem a kegyelemből ered a megváltás és az üdvösség.

Beküldés dátuma: 2023. 11. 08.

Kapcsolódó hírek

További hírek