Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Akire Isten napja rásüt, fény lehet maga is - beledi imapercek

A jelenlegi járványhelyzetben a püspöki konferencia rendelete szerint magánmisét tart a papság. Amennyiben csak a plébános van jelen, vagyis egyedül misézik, akkor is a hívők javára valósul meg a szent cselekmény – fejtette ki Smudla Tamás a Rábaközi Televízió imapercek című műsorában.

A szentmisén Krisztus keresztáldozata, feltámadása jelenik meg a hitben élő embernek. Ilyen értelemben megtörténik a csoda, mint amikor Krisztus felajánlotta magát az Atyának. Krisztus nemcsak Júdás árulása miatt szenvedett, hanem valamennyi ember bűnét magára vette, és szeretetből vállalta odaadását. A mennyei Atya elfogadta áldozatát, ami a legnagyobb értékű felajánlás.
A veszélyhelyzet miatt az egyház most eltekint a templomban gyülekező hívektől, hanem a virtuális térben csatlakozik az áldozatvállaláshoz a média közvetítésével. Smudla Tamás szerint az imádság így is élő valóság, mert közösséget alkotva kapcsolódnak össze a lelkek egymással és az isteni világgal.

A Szentatya javaslatára a keresztények szerdánként déli tizenkét órakor mondják el a Miatyánkot, de más felekezetűek által is elhangozhat az Úr imája. Az sem baj, ha a nap más szakában szentelünk arra időt, hogy Istenre hangolódva elhangozzék egy-egy fohász.
A jelenlegi helyzetben az emberek jobban átérzik, hogy mennyire sérülékenyek, de még az otthon maradók, karanténba kerülők sem lesznek teljesen atyátlanok, „árvák”hisz Isten fénye, világossága segíti őket a bizonytalanságban. A hitből fakadó remény egyik példája, amikor Jézus Krisztus evangéliumában arról olvashatunk, hogy miként nyeri vissza látását a vakon született ember. A hatalmasságok Jézust és a megsegített személy családtagjait hazugsággal vádolták, mondván ez az ember eleve látónak született. A vak ember bátran kiállt és vállalva a kiközösítést, tanúságot tett Jézus mellett.

A beledi plébános Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből idézett néhány mondatot: «Testvéreim! Ti, akik egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát úgy, mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat. Amit ugyanis a bűnösök titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. Amit feltárunk, arra fény derül, és amire fény derült, az maga is fény. Ezért mondják: Ébredj, ki alszol, támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog!»
A szentlecke arra hívja fel a figyelmet, hogy amit Isten elé tárunk, az maga is fénnyé válik. Az ember a megtapasztalt rosszból sok jót is meríthet és minden bizonnyal tanul belőle. A fény életre kelti a reménykedőket, mert akire Isten napja rávetül, teljesen mássá változik és fény lehet maga is.

A mai kor embere sok mindenre képes, bizonyos helyzetekben mégis rájön, hogy a „belső látás” mennyire fontos számára, hisz sosem lehet tudni, mikor szorulunk rá Isten kegyelmére.
– Talán jobban megnyílik az emberek szeme arra, hogy van felettünk valaki. A hívő emberek abban bíznak, hogy elkerüli őket a nagyobb baj, miközben Isten kezében vagyunk – mondta Smudla Tamás. Eleink azért állították fel a beledi templom mellett a Mária-oszlopot, hogy az Úristen segítségéért fohászkodjanak.

Beküldés dátuma: 2020. 03. 31.

Kapcsolódó hírek

  • Járdák, utak felújítása Beleden

    Major Jenő szerint egy-egy felújítás kapcsán ritkábban esik szó arról, hogy a munkálatok ideje alatt is biztosítani kell az intézmények zavartalan működését, ami plusz feladatot jelent az önkormányzatnak.

További hírek

DANUBIUS play