Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Az eneseiek úgy érzik, inkább csak magukra számíthatnak

Enesén az utóbbi esztendőkben szinte csak önerős beruházásokat hajtott végre az önkormányzat. Mesterházy József ezt azzal magyarázta, hogy nincs a céljaiknak megfelelő pályázati kiírás, de ha másként nem megy, megoldják a helyi büdzséből.

Enesén három-négy évvel ezelőtt megfogalmazták azon elképzeléseiket, melyek fontos mérföldkövei lehettek volna a községnek, de sajnos azóta nem jelent meg egyetlen olyan pályázati kiírás sem, mely segítené céljaik megvalósítását.
Mesterházy József az elmaradt beruházásokra két példát említett: az egyik a polgármesteri hivatallal szemben felépítendő integrált közösségi szolgáltató tér, a másik pedig a babaház egy tető alá hozása a falumúzeummal. További elképzelés, hogy a falu közepén olyan emlékparkot szeretnének létrehozni, ahol a magyarság történelmének jeles eseményeit és szereplőit jelenítenék meg.

2016 legnagyobb beruházását, a temetői kerítés második szakaszának befejezését önerőből valósította meg az önkormányzat. A régi drótháló helyére került kerítés méltó módon illeszkedik a sírkert méltóságához.
– Mindamellett, hogy összességében jó állapotban vannak a gyalogjárók, járdaépítésre is vállalkoztunk 2016-ban, hiszen mindig van egy-egy olyan szakasz, amely felújításra szorul – mondta a polgármester. A Rózsa utca egyik oldalán teljesen új, aszfaltos járda épült. A vasúton túli részen a 150-200 méter hosszú, utcák közötti földút murvával lett leborítva.
– Évről évre támogatjuk az intézményeinket. Mindamellett, hogy az általános iskola már nem az önkormányzat fennhatósága alá tartozik, kisebb-nagyobb segítséget minden esztendőben nyújtunk. A szülői munkaközösség kezdeményezését kb. 1 millió forinttal támogattuk, melyből játszóudvar és féltető épült – számolt be a fejleményekről a település vezetője, aki szerint jelentősen javult a falu külső megjelenése a temető oldalkerítése melletti virágoskerttel. A rózsaültetés tovább folytatódott a katolikus templom és a benzinkút közötti szakaszon, ahol négy virágágyást alakított ki az önkormányzat, valamint az Enesei Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület.

A közel 2000 lelkes, takarékos gazdálkodásra törekvő Enese stabil költségvetéssel rendelkezik, melynek legerősebb pillérét a helyi iparűzési adóból származó bevétel adja. Mindezt alapul véve a község az első harmadban helyezkedik el a megyei települések közt.
– 2017-ben egyik fő irányelvünk a takarékoskodás – jelentette ki Mesterházy József. Mire gyűjtenek az eneseiek? Amennyiben az elkövetkezendő években sem lesz uniós vagy címzett hazai támogatás, állami forrás nélkül is nekivágnának egy sportcsarnok megépítésének, ezért 2019/2020-ig 130-150 millió forintot próbálnak félretenni.
A kisebb-nagyobb javításoktól eltekintve az úthálózat, a járdák és az intézmények összességében jó állapotban vannak. Még idén sor kerül a polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítésére, amit a település első embere szükséges, halaszthatatlan beruházásnak nevezett, hiszen ki kell cserélni a lassan húszéves, kiszolgált kazánt, valamint fel kell újítani a teljes fűtési rendszert. Egyre sürgetőbb a 2002-ben felújított sportöltöző komplex korszerűsítése. Ahogy az előbbi projektet, úgy ezt is önerőből oldanák meg.
A gyerekeket a benzinkút és a katolikus templom közötti útról szeretnék „visszaterelni” a gyalogjáróra azzal, hogy a járdafelújítás a Radnóti utca és a Kiskerti sor közötti kb. 400 fm-es szakaszának leaszfaltozásával folytatódna. A Hunyadi utca meghosszabbításában lévő építési telkek mind elkeltek. A polgármester abban bízik, hogy legkésőbb szeptembertől megkezdődhet az Ady E. utca meghosszabbításában kialakítandó huszonhárom telek értékesítése is.
A kormányzati döntéseknek köszönhetően ha kis mértékben is, de az utóbbi időben növekedett a falu lélekszáma. Mesterházy József a településért tenni akaró civilek szándékával egyetért és időről időre megrendezik közös programjaikat. A polgármester összességében sikerre ítélt településnek tartja Enesét, és reméli, hogy a képviselő-testület a jövőben is megtesz mindent az előrelépésért.

Beküldés dátuma: 2017. 08. 01.

Kapcsolódó hírek

  • Elkészült önerős fejlesztések Beleden

    Beled Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2023 végén megtartotta az éves közmeghallgatást, melyen Major Jenő beszámolt a tavalyi esztendőben elért eredményekről.

További hírek

DANUBIUS play