Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hirdetés

Az iskola újraalapításának 25 éves évfordulója

Az országgyűlés II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította a 2019-es esztendőt. Az erdélyi fejedelem nevét felvevő csornai intézmény nemrég ünnepelte újraalapításának 25. évfordulóját. A katolikus iskola és óvoda nagy népszerűségre tett szert az elmúlt évtizedekben.

Hálaadó szentmisével és ünnepi megemlékezéssel készült a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola az intézmény újraalapításának 25. évfordulója alkalmából. A Jézus szíve templomban tartott szentmisét dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök celebrálta.
Németh László atya Jézus tanításából, a Hegyi beszédből idézett néhány mondatot: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy „i” betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.”
– Ünnepi évfordulóra ébredt a 142 esztendős történelmet maga mögött tudó csornai katolikus óvoda és iskola. Épületét Tóth Bálint földbirtokos emeltette annak idején, s ezt azért említem, mert szeretnék rámutatni arra, hogy nehéz történelmünk ellenére Csornán is meg volt az a lelkület, amely a nemzet felemelése érdekében komoly áldozatok meghozatalára is késznek mutatkozott. Az iskolát az Isteni megváltóról elnevezett, soproni székhelyű apácarend, a „szürkék” vezették. Ők tanítottak itt, mindaddig, amíg azt tehették, az 1900-as évek elején óvodát is elindítva. Amikor az intézmény 100 esztendős lett, felvette a bujdosásában is dicső fejedelem, II. Rákóczi Ferenc nevét – idézte fel az iskola múltját Németh László atya. Szerinte az egyházi iskolának ugyanaz a feladata, mint a többi intézménynek: tanítani és nevelni. Mindegyik iskolatípus a saját szellemiségének megfelelően adja át a szükséges tudást, és nagyon fontos a gyermekek lelkének ápolása, mely által kiforrott személyiséggé formálódik a diák. A gyermekektől elvárható, hogy részt vegyenek az istentiszteleteken, de nem azért, mert katolikus iskolába járnak, hanem mert ezt diktálja a vallásuk.

Végső érték a jó, a szép, az igaz és a szent. Az egyházi iskola nevelési iránya, lelkisége nem tetszőleges, mert az emberiség az evangélium által kapta meg mindezt az Örökkévaló Istentől – hangzott a Jézus szíve templomban. A csornai katolikus iskola jubileumi rendezvényén az intézmény tanulói mutatták be műsorukat a városi művelődési központban.

– Az 1994-es újrakezdés bizakodó remény, és nagy erőfeszítések közepette történt. A negyedszázad alatt kialakítottuk intézményünk értékrendjét, megteremtettük hagyományainkat, nagyon jó alapokat biztosítva az itt tanulóknak az életben való boldoguláshoz. A nehézségeknek az élet bármely területén közösségkovácsoló ereje is van. Katolikus iskolánk a nevelésben-oktatásban a tudomány, az erkölcs, a művészet és a hit négyes alappillér megvalósítását tekinti feladatának – fogalmazott Fehér Lászlóné. Az igazgató hozzátette: A nevelőtestület közös munkája elismerést szerzett az iskolának, melyben elengedhetetlen a tanulók szüleivel való partneri kapcsolat kialakítása. Az intézményvezető az iskola születésnapja alkalmából azt kívánta a gyerekeknek, hogy újabb 25 év múlva a mostanihoz hasonló szellemi és emberi értékekkel gazdagodva emlékezzenek az alma materre.
A jubileumi műsor alkalmával megtartották a „Lelkünk összeér”’ címmel meghirdetett országos rajzpályázat eredményhirdetését.
Az ünnepi megemlékezés a csornai művelődési központban folytatódott.
A világosság és a hit győzedelmeskedett 25 évvel ezelőtt, amikor Csornán is újranyitotta kapuit, nevelési-oktatási intézményeit a katolikus egyház – mondta dr. Bónáné dr. Németh Katalin. A polgármester szerint az intézmény sikerének titka, hogy az emberekben mindig megvolt az itény arra, hogy az alapfokú oktatás ne csak tudást, hanem hitet is adjon a gyermekeknek, ugyanakkor felkészíti a diákokat korunk bonyolult folyamatainak megismerésére, hogy megfelelő válaszokat adjanak a világ kihívásaira. A városvezető beszédének végén azt kívánta, hogy az intézmény még nagyon sokáig szolgálja a rábaközi gyerekek testi, lelki fejlődését.

Beküldés dátuma: 2019. 04. 16.

Kapcsolódó hírek

  • Beled apraja-nagyja részt vett az idei Márton-napon

    A szervezők alaposan felkészültek a 2023-ban megrendezett beledi Márton-napi mulatságra. Rácz Árpádné intézményvezető megköszönte a Beledi Egyesített Szociális Központ munkatársainak és a segítőiknek a rengeteg ötletet, valamint a rendezvény színvonalas lebonyolítását.

További hírek

Hirdetés
DANUBIUS play