Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

Beiktatták hivatalába az új beledi lelkészt

Nemrégiben hivatalosan is betöltötték a Beledi Evangélikus Egyházközség parókus lelkészi állását. Ihász Beatrix szerint a „kölcsönös egymásra találás” a legjobb jelző jómaga és a gyülekezet közti szeretetteljes kapcsolat kialakulására. A beiktatási ceremóniával „megkoronázták” közös elhatározásukat.

A püspök tavaly szeptemberben küldte Ihász Beatrixot a beledi gyülekezethez, aki helyettes lelkészként látta el feladatait. Idén januárban megkezdődött a lelkészválasztás folyamata, melynek ünnepélyes lezárásaként beiktatták hivatalába. Beled új lelkésze szerint nagyon jó lehetőség, hogy több hónapon keresztül tartott az ismerkedés időszaka, amikor megtapasztalhatták egymás szokásait, igényeit.
Beled nemrég beiktatott lelkésze harmadik alkalommal vett részt a mostanihoz hasonló ünnepi istentiszteleten. Először Komáromban dolgozott, majd az orosházi evangélikus gyülekezet hívta meg Ihász Beatrixot lelkészi szolgálatra. A kötött menetrend szerint zajló ünnepségen az esperes végzi a beiktatást, jelen esetben Mesterházy Balázs, a Soproni Evangélikus Egyházmegye esperese.
A lelkésziktatáson a templomba vonult a presbiter, valamint Buthi Gyula, a gyülekezet felügyelője, Seregély Dénes gondnok és a beiktatásra váró lelkész. A szentmise elején az esperes prédikációját hallgatják meg a jelenlévők. Az egyházközség díjlevele magában foglalja az új lelkésszel szemben megfogalmazott elvárásokat, illetve a gyülekezet vállalásait. A lelkészi meghívólevelet az egyházmegye és az egyházkerület pecsétjével hitelesítette. A lelkész kinyilatkoztatta elhatározását, amely szerint elvállalja a gyülekezet gondozását.
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke a díszközgyűlésen köszöntötte a megjelenteket, valamint külön szólt az újonnan beiktatott lelkészhez. Az egyházi vezetők mellett világi elöljáróságok is részt vettek a település életében meghatározó eseményen, így természetesen ott volt a szertartáson Major Jenő, Beled polgármestere is. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő köszöntőjét Molnár Rita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tagja tolmácsolta. Az ünnepségen sokan képviseltették magukat a vásárosfalui és az edvei, valamint a környező települések gyülekezeteiből.
Ihász Beatrix elmondta, hogy a beiktatási ünnepségre rokonságából is sokan eljöttek, és megtisztelték jelenlétükkel a rég nem látott barátok és ismerősök. A templomi szertartást követő szeretetvendégségen jót beszélgettek egymással.
– Nagy öröm számomra, hogy olyanok is eljöttek, akik még sosem láttak lelkészi beiktatást. Utólag többen elmesélték, hogy bár a katolikus egyházközséghez tartoznak, de lélekemelő volt számukra is a rendezvény. Itt voltak, és együtt örültek velünk, ami számomra nagyon fontos – fogalmazott Ihász Beatrix, aki úgy érzi, hogy szeretetben megerősödve élte át a beiktatást és az azt megelőző folyamatot. – Isten ide hívott, küldött engem, a gyülekezet elfogad, így tovább tudjuk folytatni a több hónapja megkezdett munkát. Nagyon fontos számomra, hogy egy csapatként, közös célokért dolgozzunk.

Isten kegyelme, szeretete végtelen – mondta a beledi lelkész, aki felidézte a beiktatási ünnepségre szóló meghívón szereplő, Jelenések könyvéből való igét, mert úgy érzi, megszólította őt: «Íme, nyitott ajtót adtam eléd». Nem véletlenül választotta pont ezt az igét, hisz a mondat egy egész közösséghez íródott.
A lelkész, mint ahogy a neve is mutatja, elsősorban a lelki dolgokkal foglalkozik, ezért nagy kihívásnak érzi, hogy a modern kornak megfelelő, szakmai szemmel nézze a rá háruló feladatok egy részét. Ilyen a beledi templom felújítása, valamint a vásárosfalui szentegyház megépítése, melyhez számít a gyülekezet tagjainak szakmai segítségére.

Az evangélikus gyülekezetnél hatévenként tisztújítást tartanak. Ihász Beatrix az ünnepi szentmisét követő hét végén pedig beiktatta az új presbitereket. A lelkész szerint olyan felelős vezetőket választottak, akik nemcsak névleg tagjai a gyülekezetnek, mert tesznek is a közösségért.

Beküldés dátuma: 2018. 03. 27.

Kapcsolódó hírek

További hírek