Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Csorna Város Díszpolgára Cím a premontrei apátnak

Szent Mihály napi szentmisét tartottak a Csornai Premontrei Apátságban. A főangyal ünnepe mindig is különös jelentőséggel bírt a rend életében. A szertartást vezető Balogh Péter Piusz gödöllői apát prédikációjában is utalt Szent Mihály jelentőségére. Az ünnepi szentmise alkalmával adták át Fazakas Zoltán Márton premontrei apátnak a Csorna Város Díszpolgára címet.

Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete Csorna Város Díszpolgára helyi kitüntetést adományozott Fazakas Zoltán Márton premontrei apát, csornai prépost-prelátus részére, a katolikus közösség lelki életének folyamatos építése, a polgárok közösségi összetartozásának megerősítése terén, továbbá a város épített örökségei értékeinek megőrzése és fejlesztése területén kifejtett kiemelkedő hitéleti, közösségteremtő és közösségépítő tevékenységéért.

Márton atya 2009-ben lett rendi elöljáró, kormányzó perjel, 2015-től pedig apátként vezeti a szerzetesi közösséget. Elöljáróságának hat éve alatt ment végbe a csornai rendház energetikai korszerűsítése és belső felújítása, valamint az apátság belső és külső udvarainak rekonstrukciója, új közösségi helyiség és ebédlő kialakítása. Közösségszervező munkájának szerzetesközösségében is meglett az eredménye: az ő elöljárósága alatt 7 fővel gyarapodott a Csornai Premontrei Rendház létszáma. 2013. augusztus 20-án az elkötelezett, alázatos hitéleti és oktatói tevékenységéért, egyházi vezetői munkájáért és a térségben élők életminőségének javításárért, a vidéki épített örökség értékeinek megőrzése és felújítása területén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől.
Márton apát úr szolgálatára jellemző a folyamatos építkezés. Jelentős dátum volt az általa vezetett közösség életében a 2019. év, amikor átadásra került a látogatóközpont, a csornai premontreiek életét bemutató interaktív, modern kiállítás. A megújított könyvtárterem, a díszterem, az apáti lépcsőház, a Premontrei park felújítási munkálatai és karbantartása is mind Márton apát úr szolgálatának buzgóságát dicsérik. A felújított premontrei üzletsor, a megújított park, az új látogatóközpont és kávézó célja, hogy a Rábaköz fővárosa hamarosan felkerülhessen az országos turisztikai térképre. Márton apát úr ötlete alapján megépült a Szent Norbert Idősek Otthona. Az új tevékenységgel és közfeladattal nemcsak lakhelyet biztosítanak a rászoruló időseknek, hanem munkahelyet is teremtenek a városban. Márton apát úr emberségének, önzetlenségének és kitartó hozzáállásának, valamint a városvezetéssel több éve folytatott példaértékű, szoros együttműködésének köszönhetően a Csornai Premontrei Kanonokrend ismét beírta magát a város történelmébe, ezzel is meghatározva Csorna jövőjét.

Soltész Miklós megköszönte Fazakas Zoltán Márton nagylelkűségét, melyet a premontrei rendnek és Csornának, illetve a vele kapcsolatban álló településeknek, a kis falvaknak és a nagyobb városoKnak tanúsít. Köszönet illeti azért a barátságért és szeretetért, mellyel odafordul másokhoz és amivel túlteszi magát személyes nehézségein – fogalmazott az egyházügyi államtitkár, aki szerint Csorna vezetése a legjobb döntést hozta, amikor a premontrei apátnak ítélte a rangos városi elismerést.

Fazakas Zoltán Márton megtiszteltetésnek tekinti a díszpolgári címet, melynek a későbbiekben is szeretne megfelelni. Az eddig elért eredményeket sok jó ember segítsége, a város és a magyar állam közreműködése révén érte el. A premontrei apátnak egyre többet jelent Csorna, ezért örömmel fogadja a városban élők megbecsülését. (Fotó: Erdős Zsolt)

Beküldés dátuma: 2022. 10. 04.

Kapcsolódó hírek

További hírek

DANUBIUS play