Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Csorna Város Érdemes Diákja 2010.

Molnár Petra, a Széchenyi István Körzeti Általános Iskola  8/C osztályos tanulója. Petra az iskolában töltött nyolc éve alatt mindig kitartóan és szorgalmasan dolgozott. Tanulmányi eredménye kiváló, munkájában megbízható és lelkiismeretes. A felnőttekkel és társaival szemben udvarias, tisztelettudó. Magatartása példamutató. A tanulmányi versenyeken rendszeresen részt vett. Különösen az angol nyelv, történelem és a sport területén ért el kimagasló eredményeket. Angol nyelvből felső tagozaton folyamatosan részt vett a levelezős versenyeken, ahol munkáját arany fokozattal jutalmazták. Oszlopos tagja az iskolai kézilabdacsapatnak, mellyel szintén szép eredményeket ért el. Több alkalommal választották Petrát a torna legjobb kapusának. Diákönkormányzati feladatait a tőle megszokott pontossággal, lelkesedéssel és lelkiismeretesen végzi.Hencz Júlia, a Széchenyi István Körzeti Általános Iskola 8/C osztályos tanulója. Júlia iskolai tevékenységét nyolc éven át kitartó, szorgalmas munka jellemezte. A rábízott feladatokat mindig pontosan és lelkiismeretesen végezte. Szívesen vállalt külön feladatokat is. Tanulmányi munkája kiváló, magatartása példamutató. A tanulmányi versenyek rendszeres résztvevője. Különösen angol nyelvi és történelmi versenyeken szerepelt kiválóan. Történelmi tanulmányi versenyen 7. osztályban megyei 6. helyezett volt. Tagja volt idén a Széchenyi István emlékére rendezett országos kortörténeti verseny megyei 3. helyezést elért csapatának. Angol nyelvből a levelezős és fordítói versenyeken remekelt. Kiválóan helytállt az iskolai Himnusz-mondó versenyen is. Júlia elismert tagja osztályközösségének.Domonkos Lilla a Széchenyi István Körzeti Általános Iskola 8/C osztályos tanulója. Lilla 3 éve tanul a Széchenyiben, de a rövid idő alatt sikerült kivívnia a nevelőtestület és diáktársai megbecsülését. Tanulmányi eredménye kiváló. Munkájában lelkiismeretes, megbízható, szorgalmas. Magatartására a szerénység, udvariasság, a felnőttekkel szembeni tisztelettudás jellemző. A tanulmányi versenyek széles skáláján kipróbálta tudását. Kiváló eredményeket ért el a területi és megyei versenyeken matematikából, német nyelvből és magyar nyelvből. Az ének-zene területén különösen kimagaslóak az eredményei. A „Magyar szerzők dicsérete” elnevezésű versenyen hangszeres bronz fokozatot kapott. Tagja a Széchenyi Népdalkörnek, mellyel megyei és országos arany minősítést nyertek. A „Tiszán innen, Dunán túl” című népdalverseny területi fordulóján egyéni arany fokozattal jutalmazták.Gyűrű Vivien a Széchenyi István Körzeti Általános Iskola 8/D osztályos  tanulója. Vivien iskolai tanulmányait 8 éven át példamutatóan, kitartóan és eredményesen végezte iskolájában. Felkészültségét, szorgalmát jeles tanulmányi eredménye, pozitív személyiségét a tanáraival szemben tanúsított tisztelettudó magatartása igazolta. Közösségének értékes tagjaként kitűnt segítőkészségével, megbízhatóságával. Osztálytitkári feladatát mindvégig kötelességtudóan és pontosan látta el, szívesen szerepelt, szavalt, énekelt iskolai, városi és megyei ünnepségeken. Tevékeny és sikeres résztvevője volt különböző tanulmányi megmérettetéseknek, többek között a honismeret és a magyar nyelv és irodalom területén. A történelem tanulmányi versenyen az országos fordulóig sikerült eljutnia.  A legnagyobb sikereket a népdaléneklés területén érte el.Huszka Eszter, a II. Rákóczi F. Katolikus Közokt. Központ  8/B osztályos tanulója. Eszter 8 éve iskolája kitűnő tanulmányi eredményű és példás szorgalmú tanulója. Gyakran és szívesen vett részt különféle tanulmányi versenyeken. Sikeresen vett részt helyesírási versenyeken, történelem, informatika, biológia és kémiai versenyen is. 2009-ben környezet és természetvédelmi csapatversenyen 2. helyezést ért el csapatával. A „Hazánk Európában” városi vetélkedőn 2010-ben 2. helyezést ért el. Kiváló sporteredményeket is magáénak mondhat. A Timaffy Néptánciskola tanulója, ahol kimagasló teljesítményét elismerésben részesítették. Tagja az iskolai énekkarnak, játszik furulyán, fuvolán és gitáron.  Igazi közösségi ember, megbízható, sokat tesz az osztályközösségért. Jó szervező, a rábízott feladatokat lelkiismeretesen végzi el. Az iskolai diákönkormányzat tagja.

 

 

Varga Fruzsina, a II. Rákóczi F. Katolikus Közoktatási Központ  8/B o. tanulója. Fruzsina példamutató magatartásával, kitartó szorgalmával és nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményével élen járt iskolájában. Műveltsége sokoldalú, amit számos területi, megyei és országos versenyen is kamatoztatott, dicsőséget szerezve iskolájának. A legtöbb kimagasló eredményt német nyelvből érte el. A Balassi Bálintról elnevezett német nyelvi versenyen 2009-ben második, 2008-ban és az idén első helyezést ért el. Hat éve zeneiskolás, zongorázik, gitározik, tagja az iskolai énekkarnak. Az iskolai és városi rendezvények rendszeres szereplője. Két éve ő az iskolai diákönkormányzat vezetője. Jó közösségi ember, megbízható, a rábízott feladatokat lelkiismeretesen végzi el. Személyisége közvetlen és barátságos, szerénységét sikerei ellenére is megőrizte. Osztálytársai elismerik tudását, számíthatnak segítségére.

 

 

 

Varga Luca, a II. Rákóczi F. Katolikus Közoktatási Központ  8/B osztályos tanulója. Luca az iskola kiváló tanulmányi eredményű, kitartó szorgalmú és példamutató magatartású tanulója. A „Landerskunde” német nyelvű országismereti csapatversenynek évről évre résztvevője. 2010-ben a Fekete István Általános Iskola által szervezett német országismereti csapatversenyen szintén 4. helyezett volt társaival.  A Timaffy Néptánciskola tanulója, ahol szintén kiemelkedő teljesítményt nyújt. Fellépett már rangos nemzetközi fesztiválokon, szerepelt több országos néptánc antológián. Tagja az iskolai énekkarnak, a népdaléneklési versenyeken mindig előkelő helyezéseket ért el, 2008-ban megyei második helyezett volt. Az iskolai műsorok rendszeres szereplője. A diákönkormányzat tagjaként aktívan részt vesz az iskola életében.

 

 

Bogdán Amanda, az Arany J. Gyógypedagógiai Módsz.Központ 8. osztályos tanulója. Amanda 8 éve az intézmény általános iskolájának tanulója. Tanulmányi eredménye megfelel képességeinek. Jelentős szerepet vállal az iskola közösségi életében. Aktív szereplője a különböző ünnepélyeknek. A megye által szervezett kulturális seregszemlén több alkalommal képviselte iskoláját, ahol szép eredményeket ért el. Szeret rajzolni, festeni, alkotásaival különböző pályázatokon jó helyezéseket ért el. Az iskolai szakkörökben kiemelkedően jól tevékenykedik. Osztálytársai szeretik, szívesen segíti gyengébb társait. Nevelőivel tisztelettudóan viselkedik. Bogdán Amanda kiemelkedő közösségi munkájáért és kulturális tevékenységéért részesül a Csorna Város Érdemes Diákja kitüntetésben.

 

 

 

Orsós Ádám, a Kerényi György Művészeti Iskola dráma tagozatos növendéke. Ádám 6 éve tanul a Kerényiben szín- és drámajátékot. Elkötelezettsége az előadóművészet irányába példamutató. Az iskolai rendezvények és műsorok állandó szereplője. Versmondásban, mesemondásban, dramatizálásban szereti magát megmutatni. A városi műsorokban is szívesen és színvonalasan szerepel. A Városi Művelődési Központ rendezvényein műsorvezetői feladatokat is ellát. A tanszak év végi záró műsoraiban évek óta igen nagy sikerrel szerepel. 2009-ben a „Fehér galamb” országos mesemondó versenyen arany fokozatot ért el. Idén márciusban az Országos Széchenyi Kör által meghirdetett szónoklatversenyen képviselte eredményesen iskoláját. Szorgalmas, kitartó diák. Szeret szerepelni, színjátszótársai megbecsülik és szeretik.

 

 

Bakos Martin, a Timaffy László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  tanulója. Martin előképzős kora óta a néptánciskola tanulója Az iskolában kezdte első táncos lépéseit. Rendszeresen részt vesz a tanórákon, szívesen jelen van minden programon, fellépésen. Iskolája rendszeresen számíthat munkájára. Magatartása, társaihoz való viszonya kifogástalan Diáktársai elfogadják mint táncost és barátot. Tanáraival tisztelettudó, udvarias. Mivel tanulmányait a csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskolában kívánja folytatni, várhatóan a jövőben is számítani lehet munkájára. A kitüntető címre történő felterjesztést tanárai és tanulótársai egyaránt támogatták. Bakos Martin kiemelkedő szakmai és közösségi munkájáért részesül a Csorna Város Érdemes Diákja kitüntetésben.

 

 

Selyem Zsolt, a Timaffy László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  tanulója. Zsolt óvodás kora óta a néptánciskola tanulója. Rendszeresen részt vesz a tanórákon, városi, megyei, országos és külföldi fesztiválokon. A tánciskola folyamatosan számíthat munkájára. Magatartása, társaihoz való viszonya kifogástalan. Társai elfogadják mint táncost és barátot. Tanáraival tisztelettudó és udvarias. Kitüntetésre való felterjesztését tanulótársai és nevelői egyhangúlag támogatták. Selyem Zsolt kiemelkedő szakmai és közösségi munkájáért részesül a Csorna Város Érdemes Diákja kitüntetésben.

 

 

Rédecsi Petra, a Timaffy László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  tanulója. Petra óvodás kora óta a néptánciskola tanulója. Rendszeresen részt vesz a tanórákon, városi, megyei, országos és külföldi fesztiválokon. A tánciskola folyamatosan számíthat munkájára. Magatartása, társaihoz való viszonya kifogástalan. Társai mint táncost elfogadják. Tanáraival szemben tisztelettudó, udvarias. Kitüntetésre való felterjesztését tanulótársai és nevelői egyhangúlag támogatták. Rédecsi Petra kiemelkedő szakmai és közösségi munkájáért részesül a Csorna Város Érdemes Diákja kitüntetésben.

 

 

Beküldés dátuma: 2010. 06. 23.

Kapcsolódó hírek

További hírek