Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Csorna Város "Érdemes diákja" címmel elismert tanulók

Farkas Flóra a Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 12. B osztályos tanulója. Flóra 4 éven keresztül osztálya legjobb tanulója volt. Szorgalma példaértékű, tenni akarása kiemelkedő. Osztálya gazdasági-felelősi munkáját végig a pontosság és a precizitás jellemezte. A négy év során félévkor és év végén is számos tantárgyi dicséretben részesült, többször kapott nevelőtestületi dicséretet.

Nagy Noémi a Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 12. C osztályos tanulója. Eredménye mindvégig kiemelkedő volt, iskolája nevelőtestülete minden tanév végén általános nevelőtestületi dicséretben részesítette. Számos kiemelkedő eredményt ért el országos és megyei versenyeken. Folyamatos és aktív szereplője volt intézménye, Csorna és Kapuvár városok rendezvényeinek, Szabadidejében több japán nyelvi kurzust végzett el. Aktív versmondó, és a kapuvári Zenés Táncszínház aktív tagja.

Tóth Brigitta a Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 12. D osztályos tanulója. Brigitta a gimnázium rendvédelmi tagozatán jó tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért, kimagasló közösségi munkájáért és kiemelkedő sporttevékenységéért minden évben jutalomban részesült. Sikerei ellenére  megőrizte kedvességét és szerénységét. Társaival és nevelőivel szemben mindig tisztelettudó és segítőkész. Számtalanszor bizonyította, hogy átérzi mások gondjait, melyeken igyekszik segíteni. A rábízott feladatokat megbízhatóan, lelkiismeretesen, és önállóan végezte. Lelkesen vett részt az iskolai diákéletben is.

Horváth Zoltán a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 12. B osztályos tanulója. Zoltán a kezdetektől kitűnt szorgalmával, jó tanulmányi eredményeivel osztálytársai közül. A választott szakmája iránt a kezdetektől intenzíven érdeklődött. Az első középiskolai évétől kezdve tagja volt a gépész szakkörnek. Kitartó munkájának és szorgalmának köszönhetően tanulmányi eredményei egyre jobbak lettek. Végzős diákként jeles tanulmányi átlagot ért el, mellyel a szakiskolai tanulók közül az első helyen állt.

Szalai Viktória a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 13. C osztályos tanulója. Viktória Példás szorgalmával és tehetségével kiemelkedett a társai közül. Számára sem a reál, sem a humán tárgyak nem okoztak gondot. A kötelező iskolai feladatokon túl szívesen vállalt egyéb feladatokat is. Hat évig tagja volt a Pántlika Néptáncegyüttesnek. Az idei tanévben ő tanította és koreografálta a szalagavató ünnepség nyitótáncát. Osztálytitkárként is sok szervezési és közösségépítő tevékenységet végzett. Ötleteivel, kitartó lelkesedésével, közvetlen és barátságos természetével elnyerte társai és tanárai rokonszenvét és elismerését. Meghatározó szereplője volt az iskola sportéletének is: teremlabdarúgás, asztalitenisz, és kézilabda sportágban tagja volt az iskolai csapatnak.

Berki Barbara a Kossuth Lajos Szakiskola 13. A osztályos cukrász tanulója. Barbara szakiskolában nyújtott tanulmányi teljesítménye mindvégig kimagasló volt. Példamutató magatartás és szorgalom jellemzi őt, ami rendkívüli visszafogottsággal, szerénységgel párosul. Céltudatosságát, tenni akarását azonban mi sem jellemzi jobban, minthogy elsős kora óta az iskola diákönkormányzatának tagja, majd az utolsó két évben annak titkára is volt. Kiváló szervezőkészségével segítette mindvégig a diákönkormányzat munkáját, részt vett az iskolai kirándulások megtervezésében és megszervezésében.

Bognár Dávid a Kossuth Lajos Szakiskola 13. A osztályos szakács tanulója. Dávid a szakmai tantárgyak elsajátítása során, valamint az alapozó képzés ideje alatt is lelkiismeretességével, szorgalmával tűnt ki társai közül. Kiváló tanulmányi eredményei mellett, a közösségi élet rendkívül aktív résztvevője, színfoltja volt. Nemcsak az iskola rendezvényein, hanem hazai és külföldi utazások, kirándulások során is mindig számítani lehetett színvonalas előadásaikra. Igazi érdemei közé az is hozzátartozik, hogy nem feltétlenül tanárai, osztályfőnökei kérésére vállalt szereplést, hanem saját kezdeményező készség, önálló törekvés és tenni akarás is jellemezte.

Vas Bea az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 12. évfolyamos textiltermék-összeállító végzős tanulója. Bea segítőkész, barátkozó jellem. Az iskola közösségi életének meghatározó egyénisége. Kiemelkedő közösségi munkájáért többször részesült elismerésben. Segítő, odaforduló magatartásával nagyban hozzájárult az osztályközösség egységének, pozitív légkörének kialakításához. Az iskolai rendezvények aktív résztvevője és szervezője is egyben. Családja támogatja és segíti tanulmányaiban. Bea nagy érdeklődést tanúsít szakmája iránt, szereti mind az elméleti, mind a gyakorlati órákat. Minden órára lelkiismeretesen felkészülve érkezik, szóbeli és írásbeli beszámolói kiemelkedő teljesítményt mutatnak. Gyakorlati munkája példaértékű.
Beküldés dátuma: -0001. 11. 30.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés