Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Csornán felkészültek a télies időjárásra

Jelentős havazással idén év vége fele még nem kellett számolnia a lakosságnak, de az önkormányzat időben szeretne felkészülni a váratlan helyzetekre, ezért hó- és síkosság-mentesítésről tartottak nemrég sajtótájékoztatót a csornai városházán. A Rábaközi Televízió kérdéseire Major András alpolgármester és Mohácsi Tamás adott kimerítő válaszokat.

Mit jelent pontosan a hó- és síkosságmentesítés?
– Ez jellemzően olyan téli tevékenység, mely az úttest burkolatának, a járdának, a gyalogútnak, a kerékpárútnak, a tömegközlekedési megállóhelyeknek, a járdaszigeteknek, az úttartozékoknak, a várakozóhelyeknek és a kijelölt rakodóhelyek biztonságos használatának biztosítását jelenti. A tevékenység hótakarításból (hótolás, hólapátolás) és síkosságmentesítésből áll.
Kinek a feladata Csornán hó- és síkosságmentesítés?
– Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor a terület vagy ingatlan tulajdonosának feladata ez a tevékenység; persze van számos eset, amikor fennáll a másként szabályozás.
Ki takarít az úttesteken?
– Az úttesten és az ahhoz tartozó várakozóhelyeken az út kezelője takarít. A városban ez több mint 90%-ban általában az önkormányzat feladata. De találhatók itt Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében álló utak és magánutak (pld. bevásárlóközpontok, cégek környéke) is.
Kinek kell takarítania a járdákat?
– Az intézmények járdáin, a kiemelt területeken, valamint forgalmas útszakaszokon a városgazda feladata a hó eltakarítása, a saját portája előtt viszont minden tulajdonosnak kötelessége elvégezni a síkosságmentesítést. Fontos, hogy járdán és zöldterületen csak olyan anyag használható, amely nem veszélyezteti a környezetet.
A többlakásos, többszintes (köznyelven emeletes panel) lakóépületekben vagy társasházban élőknek milyen járdaszakaszt kell takarítaniuk?
– Társasházak esetén fontos, hogy a közös képviselőnek ez a feladat - ha erről nincs külön személyre szóló megbízása - nem személyes kötelessége, hanem a társasház lakóinak közös feladata és felelőssége! Ezek a társasházak vagy megbíznak valakit ezzel a tevékenységgel, vagy felosztják a munkát a lakók egymás között. Az előbbieken felül az ingatlanok tulajdonosának (kezelőjének, tartós használójának, illetőleg haszonélvezőjének) kötelessége gondoskodni két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú járdaszakasz téli takarításáról is, a szomszédos tulajdonosok között 50-50%-os arányban.
Az üzletek, szórakozó-, vendéglátó- és egyéb árusítóhelyeknek van-e hótakarítási kötelezettségük?
– A szolgáltató és termelő tevékenységet végző egységek előtti járdaszakaszt – a nyitva tartás ideje alatt – a használó, eltérő megállapodás esetén a tulajdonos köteles tisztán tartani.
Milyen szélességben kell gondoskodni a járdák hó- és síkosságmentesítéséről?
– A burkolattal ellátott területeken, járdán, járdaszakaszon, lépcsőn a hó eltakarításról és a síkosság mentesítésről legalább 1 méteres sávszélességben kell gondoskodni.
Milyen szabályozás vonatkozik a járdákról ellapátolt, eltakarított hóra vonatkozólag?
– A letakarított havat úgy szabad elhelyezni, hogy: a közlekedést ne akadályozza, a folyókát, víznyelőt, vízelvezető árkot szabadon hagyja, illetve a közszolgálati felszerelési tárgyak, vagy egyéb közérdekű létesítmények (pl. tűzcsap, szeméttároló) használatát ne akadályozzák.
A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni: útkereszteződésben, útburkolati jelen, úttorkolatban, kijelölt gyalogos átkelőhelyen, kapubejáró elé- annak teljes szélességében, tömegközlekedési eszközök megállójában, járdasziget és járda közé.
Mi történik, ha valaki a számára előírt hó- és síkosságmentesítésről nem gondoskodik?
– Ezeknek a feladatoknak az ellátása közösségi érdek. Ez kell hogy legyen az elsődleges szempont. Az is igaz, hogy ha valaki a szabályokat nem tartja be, akkor vele szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság is kiszabható.
Milyen sorrendben történik a közutak takarítása?
– Természetesen prioritási sorrend van, mely alapján elsődlegesen a fő- és a tömegközlekedési útvonalak, az egészségügyi és a közintézményekhez vezető útvonalak és a lakossági ellátást biztosító főbb intézmények (áruházak) megközelítési útjainak takarítása történik meg és ezután kerül sor az egyéb gyűjtőutakra, mellékútvonalakra és a parkolókra. A kerékpárutak és járdák esetében a prioritást azok kihasználtsága, forgalmi szintje határozza meg.

Csornán a síkosságmentesítésről a Hun-Road Mova Kft. gondoskodik. Mohácsi Tamás elmondta, hogy egyre gyakrabban kell ónosesővel számolni, ezért szóróanyagból is nagyobb szükség van a városban. A műszaki igazgató arra kéri a lakosságot, ha lehet, a balesetek megelőzése érdekében ilyenkor mellőzzék a kerékpárhasználatot, az autósok pedig úgy parkoljanak az utcákon, hogy ne akadályozzák a széles tolólappal ellátott, nagy teljesítményű hóeltakarító gépek mozgását.
A cég idén vásárolt egy jó állapotban lévő, M.A.N. összkerék meghajtású, direkt kommunális felszereltségű, automata sószóróval és hótolólappal ellátott teherautót. – A vállalkozás célja, hogy minél hamarabb és minél gyorsabban eleget tegyen feladatainak, ami nem azt jelenti, hogy teljesen száraz utak várják a közlekedőket, hanem rendeltetésszerű, megfelelő állapotba hozzuk azokat. Idei évben a város kerékpáros úthálózata jelentős mértékben fejlődött, így beszereztünk még egy másfél méteres tolólappal ellátott kistraktort – tette hozzá Mohácsi Tamás. A város főbb pontjaira kihelyezésre kerül kettő darab két köbméteres sótartó láda, amely meggyorsíthatja a munkálatokat.

Beküldés dátuma: 2018. 12. 04.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés