Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Életképes város, kiszámítható holnappal

A riportalany szerint a mai magyar viszonyok mellett érdemnek számít, ha stabilan működik egy település, és  különösen igaz ez azokra, amelyek ezzel párhuzamosan még fejleszteni is tudnak. Sok ember megfeszített háttérmunkájának köszönhető, hogy Kapuvár életképes. További pozitívum,  hogy a város vezetése tisztán látja a holnap anyagi fedezetét.
A legutóbbi testületi ülés legfontosabb napirendi pontja a Gazdasági és humán program felülvizsgálata volt. A város polgármestere elmondta: ez nem törvényi kötelezettsége a helyhatóságnak, de hasznosnak tartják, mert egyfajta számadás az elvégzett feladatokról, mely megmutatja, hogy mi valósult meg a több évvel ezelőtt megfogalmazott célokból. Az önkormányzatok a programba néha az álmaikat is beleszövik, de mégis több a szimpla ígérgetéseknél,  mert könnyen számonkérhetőek. Hámori György azért megnyugtatta a lakosságot:  lényegesen nem rugaszkodtak el a realitásoktól. A Gazdasági és humán programot általában a négyéves ciklus felénél szokták értékelni, s csupán az önkormányzati rendszerben történt idei változások miatt  tolódott el egy kicsit. 2013 elejétől  meghatározott feladatokra kapják a pénzt a központi forrásból, s minden egyébre maguknak kell előteremteniük az anyagiakat. A járások kialakításával szintén jelentős átalakulások mentek végbe az önkormányzati struktúrában, aminek a lakosság remélhetőleg nem érezte a hátrányát.
Hámori György fontosnak tartotta megemlíteni a költségvetési rendelet módosítását. A polgármester egész éven át szorgalmazza, hogy a testület tagja naprakészen ismerjék  büdzsé mindenkori állapotát.
– Hiszem és vallom, hogy a képviselő akkor tud felelősségteljes döntést hozni, és javaslatokat tenni, ha tisztában van a költségvetés napi állásával – fogalmazott a polgármester.
A cigány kisebbség helyzetét szintén taglalták az ülésen. Hámori György úgy gondolja, hogy nem csak helyben, hanem kormányzati szinten is foglalkozni kell a dologgal, hiszen égető problémáról van szó. Sajnos a romák többsége még mindig a segélyekre vár, és az önkormányzatra hárítja problémái megoldását. Keveset tesznek azért, hogy legalább a gyermekeik jobb körülmények között élhessenek. A helyhatóság örökös szélmalomharcot vív annak érdekében, hogy legalább egy-két családot jobb útra térítsen.
A városvezető az utóbbi időben pozitív elmozdulásokra lett figyelmes az egyre népesebb rétegen belül.  Néhány család, illetve személy szeretne kiszakadni a megszokott környezetből, és vágyik arra, hogy „normálisabb” emberi életet éljen. Jellemző rájuk a szakképzettség megszerzése, további igyekeznek kihasználni a munkalehetőségeket, még ha az épp közmunka is. Gyermekeiket iskolába járatják, mert tudják, hogy ez a kitörés alapja. Nincs könnyű feladata Nyári László cigányügyi referensnek, mert néha sajátjaival is nehéz megértetnie magát, hisz a pillanatnyi érdekek kerekednek felül a hosszabb távú célokon.
Hámori György televíziós beszámolója végén visszatért az ülés elején történt a kellemes és ünnepélyes momentumokra. Többek között kihirdették azon tehetséges, és jól tanuló, szorgalmas diákok névsorát, akik ha csak jelképes összeggel is, de részesülnek a Sedes Sapientiae pályázat támogatásából. A polgármester szerint jól esik a fiataloknak a város kitüntetett figyelme, és nagyon örül annak, hogy Kapuvár továbbra is büszkélkedhet ilyen diákokkal.
Ugyancsak ekkor köszöntötték Horváthné Tompos Andreát, a Lumniczer Sándor Kórház és Rendelőintézet dolgozóját, aki óriási lélekjelenlétről és segíteni akarásról tett tanúbizonyságot a szerencsétlenül járt győri női kosárcsapat baleseti helyszínén. Az egészségügyben jártas szakember szabadidejében véletlenül kerékpározott arrafele, s azonnal csatlakozott a mentősök munkájához, s az utolsó sérült elszállításáig a helyszínen maradt. Horváthné Tompos Andrea emberi helytállása példamutató.
Beküldés dátuma: 2013. 10. 18.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés