Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Elismerések augusztus 20-a alkalmából Csornán

“Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete posztumusz CSORNA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományozott néhai GULYÁS JÓZSEF egykori városvezetőnek, volt csornai bírónak közéleti tevékenységéért. Gulyás József 1887. október 6-án született Csornán. A húszas évek elejétől képviselte a gazdák és Csorna község érdekeit a soproni megyegyűlésen. 1936. január 23-án kisgazda színekben győzött a bíróválasztáson. A közéleti tevékenységét az 1945-ben bekövetkezett hatalomváltás után sem hagyta abba. Meghatározó tagja volt az 1945-ben alakult nemzeti bizottságnak. A kommunista diktatúra kiépítése idején is megőrizte pártatlanságát és tekintélyét. Gulyás József 1976-ban hunyt el. Családszeretete, közéleti tevékenysége, keresztény életmódja az utókor számára követendő példa.”


“Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete CSORNA VÁROSÉRT EMLÉKÉRMET adományozott DR. PINTÉR JÓZSEF volt önkormányzati képviselő, csornai lakosnak Csorna város érdekében végzett több évtizedes lelkiismeretes munkájáért. Dr. Pintér József 1940. március 12-én született Csornán, tősgyökeres csornai család gyermekeként. A rendszerváltás után ő vezényelte le Csornán a mezőgazdaság átalakítását közmegelégedésre. 1991-ben a Margit Kórház Alapítvány létrehozásában, mint a TSZ elnöke döntő szerepet vállalt, komoly anyagi hozzájárulásával. Az 1998-as helyhatósági választáson független jelöltként  nyert. Képviselői munkássága alatt soha nem tett különbséget emberek közt, az elesetteken, rászorulókon mindig segített. Ez évben 70 éves, élete, munkássága mindannyiunk számára példaértékű.”

“Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete CSORNA VÁROSÉRT EMLÉKÉRMET adományozott TUBÁN JÓZSEF evangélikus lelkésznek Csorna lakosságáért, a városért végzett közel két évtizedes tevékenységéért. Tubán József 1973-ban született Mosonmagyaróváron. Hivatását a csornai polgárok legnagyobb megelégedése kíséri, s nemcsak a templomban lelkész, hanem a magánéletben is. Aktívan részt vesz városunk civil életében. Programokat, táborokat szervez, mely által nem csak a felnőtt lakossággal, de a csornai ifjúsággal is közvetlen a kapcsolata. Mikor az ifjúság ilyen jelentős veszélynek van kitéve, mint jelen világunkban, különös fontossággal bír az az iránymutatás, mellyel ő szolgál nekik. Tevékenységeit önzetlenül, szabadidejét is feláldozva látja el. Munkássága példaértékű a város lakossága számára.”

“A képviselő-testület CSORNA SZOLGÁLATÁÉRT DÍJAT adományozott a 63-as Számú Bessenyei György Cserkészcsapatnak, Csorna város szolgálatában és annak ifjúsága nevelésében betöltött tevékenysége elismeréseként. A cserkészcsapatot a Premontrei Prépostság alapította az 1920-as években. A rendszerváltás utáni  újjáalapítás gondolata 1990-ben vetődött fel, így huszadik éve szolgálja újra a csornai ifjúságnevelés ügyét. A csapatban a kezdetek óta több mint 200 fiatal nevelődött emberebb emberré, magyarabb magyarrá, krisztusibb kereszténnyé. A tagok részt vettek több kerületi, országos és nemzetközi cserkészrendezvényen is. A cserkészet sajátos nevelő hatása a játszva, cselekedve tanulás, a cserkésztörvény és a cserkészfogadalom. Így épít egy jobb világot a világ 30 millió és a 63. Számú Bessenyei Cserkészcsapat 75 cserkésze ma is.”

“A képviselő-testület CSORNA VÁROSÉRT EMLÉKÉRMET adományozott a CSORNAI SPORTEGYESÜLETNEK, Csorna város és lakossága érdekében végzett több évtizedes eredményes tevékenységéért. A CSSE elődjét, a Rábaközi Sport-egyesületet 1910. február 21-én hozták létre, így az egyesület ebben az évben ünnepli  alapításának 100. évfordulóját. Az elmúlt száz évben a Csornai Sportegyesület és annak sportolói sok örömet szereztek a város lakóinak, valamint dicsőséget és elismerést Csornának. Napjainkban a Csornai Sportegyesületben 5 szakosztály működik, a sportolói létszám meghaladja a 250 főt. A labdarúgásban, a kézilabdában, a cselgáncsban, karatéban magas szakmai színvonalon eredményes utánpótlás nevelés folyik. “
Beküldés dátuma: 2010. 09. 01.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés