Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Kiss Zoltán szerint a Csornai Rendőrkapitányság jól végzi a munkáját

Kiss Zoltán a közel harminc esztendeje tartó rendőri pályafutásának ideje alatt több mint tizenöt éven át kapitányságvezetőként dolgozott a Kapuvári Rendőrkapitányságon. A megyei főkapitány döntésének megfelelően 2020. november 10-étől a Csornai Rendőrkapitányság megbízott vezetőjeként folytatja tevékenységét.

Kapuvár egykori és Csorna jelenlegi rendőrkapitánya mielőtt szakmai előmeneteléről beszélt volna, elmondta, hogy milyen út vezetett a civil élettől a hivatásos állományig. A győri Bercsényi Miklós Szakközépiskola elvégzése után a Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán folytatta tanulmányait. A sorkatonaság idején megszokta és megkedvelte a parancsuralmi rendszert, ezért eldöntötte, hogy a vám és pénzügyőrségen vagy a rendőrségen fog elhelyezkedni. Az elhatározást tett követte: mindkét helyre beadta a jelentkezését, s végül a rendőrséget választotta. 1991. december 1-jén belépett a Kapuvári Rendőrkapitányság kötelékébe. 

– Elsősorban bűnügyi szakterületen dolgoztam mint nyomozó, vizsgáló, bűnmegelőzési, majd körözési előadó. Időközben elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát. 2000-ben bűnügyi osztályvezető-helyettes, 2001-ben osztályvezető és egyben kapitányságvezető-helyettes lettem. 2005. május 16-án először megbízott, majd kinevezett kapitányságvezetőként láttam el feladataimat – mondta Kiss Zoltán, aki 2020. november 10-én átkerült Csornára, ahol mint megbízott vezető irányítja a kapitányság munkáját.

A rendőr ezredest váratlanul érte az áthelyezés, de tudomásul vette felettese döntését. Személyes életében nem okozott nagy problémát a váltás, hiszen Csorna és Kapuvár közel van egymáshoz, ráadásul a két kapitányság sok mindenben hasonlít egymáshoz. Kiss Zoltán a különbözőségeket is elmondta a Rábaközi Televízió nézőinek: Csornán kb. húsz fővel nagyobb az állomány létszáma, másként megfogalmazva egy közlekedési alosztállyal több a munka, mint Kapuváron. Az illetékességi területen 30 ezren élnek, ami 6 ezerrel több, mint az előző munkahelyén. Ha négyzetkilométerben fejezzük ki, akkor 150-et kell hozzáadni a kapuvári illetékességi terület mértékegységéhez.

Kiss Zoltán a hivatali munkaidőben dolgozókkal gyakrabban találkozik, hiszen többször körbejárja az épületet, de a koronavírus-járvány miatt jelenleg nem lehet állománygyűlést tartani, így közterületen dolgozó kollégáival nehezebb megszervezni a találkozókat. Amíg nem áll vissza minden a megszokott kerékvágásba, eligazítások és beszámoltatások alkalmával próbálja őket valamennyire megismerni.

Csorna új rendőrkapitánya az első egy hónap után már annyira képbe helyezte magát, hogy televíziónk érdeklődésére nyugodt szívvel kijelentette: vezetőváltáson nem gondolkodik és a jelenlegi állománnyal szeretné elérni a kitűzött célokat. Szerinte a dolgozók letettek annyit az asztalra, hogy bizonyították rátermettségüket.

– A Kapuvári Rendőrkapitányság 2007-ben átadott, vadonatúj, 21. századi elvárásoknak megfelelő épület. A Csornai Rendőrkapitányság tudomásom szerint 1989-ben került átadásra és azóta több felújításon is átesett. Engem úgy tájékoztattak, hogy a megyei főkapitányság szakemberei folyamatosan felmérik az épület állapotát és ahol kell, a felújításokat elvégzik. Ennek köszönhető, hogy az igazgatásrendészeti alosztályon új irodák lettek kialakítva, több helyen a padló aljzat cseréje megtörtént. A festés megoldott, hisz kitűnő szakemberünk van erre. Én ahogy látom, szükség lesz majd egy-két helyen a nyílászárók cseréjére, de ezt is felmérte a megyei főkapitányság, így ütemezetten végre lesz hajtva.

A rendőr ezredes úgy véli, a kapuvári és a csornai kapitányság adottságai nem térnek el egymástól, mert ami meg van az egyik városban, a másik helyről sem hiányzik. Mire gondolt Kiss Zoltán? A humán erőforrásra, a szakmai tudásra és elhivatottságra. Az évértékelőket régóta figyeli, ezért ki lehet jelenteni: a Csornai Rendőrkapitányság rendre eléri a teljesítménycélokat. Az önkormányzatok által felmért társadalmi elégedettségi index 4,67 lett, ami rendkívül jó eredmény. Összességében el lehet mondani, hogy a csornai rendőrök jól végzik a munkájukat. A jövőben is szem előtt tartják a megyei főkapitány által meghatározott követelményeket.
Szeretnék, ha fokozódna az emberek biztonságérzete, ezért nagyobb figyelmet fordítanak a vagyon elleni bűncselekmények, mint a lopás és a betörés felderítésére. A személyi sérüléssel járó balesetek szinten tartása helyett még jobb lenne, ha csökkenne ezen esetek, illetve a halálos kimenetelű balesetek száma.

Beküldés dátuma: 2021. 01. 07.

További hírek

Hirdetés