Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Közvetlen párbeszéd a választópolgárokkal

A város vezetője a 2011-ben megtartott közmeghallgatáson felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat intézményeinek szakemberei időt és energiát nem kímélve, megfeszített munkát végeznek a település és a környék lakossága érdekében, ráadásul idéntől kevesebben vannak ezekre a feladatokra. A dolgozókra egyre nagyobb súllyal nehezedik a foglalkozásukból adódó összes probléma, mégis zokszó nélkül tesznek eleget hivatásuknak, amiért viszont se dicséretet, se elismerést nem kapnak – hangzott a nyilvános megbeszélésen. – Szeretném megköszönni a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ, az iskola, az óvoda, a művelődési ház és a szociális központ valamennyi munkatársának, valamint a hivatal dolgozóinak egész éves munkáját – mondta a polgármester.

Részlet a 2011-es közmeghallgatásról készült feljegyzésből:
“A költségvetés tervezése «döcögve» indult. Volt megtakarított pénzeszközünk, de azt is tudtuk, hogy az idén sok nagyberuházás előtt állunk. Ezért a költségvetést megfontolt, takarékos intézkedésekkel, odafigyeléssel tudtuk ellensúlyozni, javítani.
Fő célkitűzésünk volt: a kötelező feladatok ellátása, finanszírozása; az intézmények színvonalának megtartása, javítása a közszféra területén; az intézményhálózat fejlesztése, foglalkoztatottság növelése; az úthálózat javítása; a középületek állagmegóvása; az első lakáshoz jutók támogatása; a közgyógyellátási igazolványokkal a rászorulók segítése; a felsőoktatásban tanulók segítése a Bursa Hungarica pályázaton keresztül. Szociális támogatásra 2011-ben 25.700.000 Ft jutott
A 2011.évi módosított költségvetés főösszege: 814.700.000 Ft (2010-ben 803.303.000 Ft volt). A 814.700.000 Ft-ból  217.244.000  Ft állami, 526.599.000 Ft saját bevétel, 70.967.000 Ft tervezett hitel. Tartalék: lekötött megtakarítás (fedezet) 45.996.000 Ft.
A megvalósult fejlesztéseket csak nagyon átgondolt költségvetéssel és takarékos gazdálkodással tudtuk megoldani a kevés pályázati pénz mellett. Fejlesztések:  pénzügyi integrált rendszerre  1.400.000 Ft, szerverre 600.000 Ft, irodabútor vásárlásra 496.000 Ft. Értékteremtő közmunka keretében beszerzésre került:  permetező 135.000 Ft, talajmegmunkáló kombinátor 200.000 Ft, kapálógép 130.000 Ft, szivattyú 100.000 Ft, utánfutó 194.000 Ft. Az értékteremtő közmunka tervezett bekerülési költsége 11.530.000 Ft, ehhez támogatás 9.022.000 Ft. Ezen foglalkoztatási formában jelenleg 13 fő dolgozik. Felújítások: Rábasor utca burkolatfelújítása 10.146.000 Ft, Zrinyi utcai útfelújítás 1.662.000 Ft, gyógyszertári lakásfelújítás 4.481.000 Ft, művelődési ház tetőszigetelése 1.651.000 Ft, városközpont kialakítása 379.000 Ft. ESZK NYDOP-5.11/A-09-2009-0011: 277.000 Ft, ehhez pályázat 277.000 Ft. MÁMK-konyha napkollektor:  9.835.000 Ft, ehhez pályázat 8.360.000 Ft. Óvoda (KEOP-5.3.0/B/09-2010-009): ehhez pályázat 60%. Az óvodai pályázathoz 44.862.000 Ft beruházási hitelt vettünk fel, mivel a támogatást csak a beruházással kapcsolatos számlák kiegyenlítése után kapjuk meg, tehát az önkormányzat részéről előfinanszírozással kellett a számlákat kiegyenlíteni. A támogatási összeg megérkezésekor a hitel azonnal visszafizetésre kerül.
Az önkormányzat 2011.december 16-i bankszámláinak egyenlege: 57.569.000 Ft. A havi rendszerességgel érkező központi támogatások csak a bérek kifizetéséhez nyújtanak fedezetet. Folyamatban van a sportcsarnok felújítása.
Mit valósítottunk meg ebben az évben és mennyi pénzből? Kötelező feladatainkat elláttuk, ezenkívül sok önként vállaltat is. Hitelmentesen működtünk, év végén vettünk fel átmeneti hitelt. Ingatlanjainkat folyamatosan újítjuk, a fásítás, parkosítás megvalósult, a játszótereket folyamatosan karbantartjuk. A parkok gondozása, az utak felújítása, a kátyúzás, az árkok, padkák rendbetétele megoldott, ugyanígy a temető gondozása, rendbetétele. Elkészült terveink: települési rendezési terv; hulladékgazdálkodási terv; környezetvédelmi program; települési egészségterv; kastély  épület felújítási terve; iskola, óvoda  épületének bővítési terve; művelődési ház átalakítási terve;   településközpont felújítási és parkosítási terve; kistérségi társulás területfejlesztési koncepciója. Ezen tervek  megvalósítására kell majd pályázni az elkövetkezendő időszakban.
Az eddig elmondottakból világosan látszik, hogy a programnak vannak olyan pontjai, amelyekhez szükség van pénzre és vannak olyanok, amelyek ötletesség, ambíció, pozitív szemlélet, a fejlődés lehetőségébe vetett hitre van szükség.
Az anyagi alapú tervek megvalósításához a pénzeszközök nagy részét pályázatok útján kívánjuk megoldani. A nem anyagi alapú tervek megvalósításához kérem a lakosság, a vállalkozók és nem utolsó sorban a képviselő-testület, a hivatal dolgozóinak és valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény dolgozójának segítő támogatását.”
Beküldés dátuma: 2012. 01. 11.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés