Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

Nyertes pályázatokkal kezdi az évet Kapuvár

A kapuvári képviselők viszonylag hamar végigértek a leugtóbbi ülés napirendi pontjain, mert továbbra is tartják azt a tendenciát, amely szerint a bizottsági üléseken kell alaposan kivesézni a kérdéses témákat. Hámori György nem szereti előre elkiabálni az eredményeket, ezért bölcsen hallgat a bizonytalan pályázatokról, s csak akkor lép színre velük, ha konkrétumokról tud beszámolni.

Hámori György szerint a már letisztult, kialakult álláspontokat lehet szavazásra bocsátani a testületi ülésen, ezért ezek ott általában olyan hozzászólásokkal egészülnek ki, amelyek az aktuális tanácskozás menetét jelentősen nem befolyásolják. A bizottsági és a rendes testületi ülések nyilvános mederben folynak, tehát bárki meglátogathatja ezeket, csak akkor nyilvánítják zárttá, ha személyi és gazdasági érdekeket érint a vizsgált tárgykör.
A civil szervezetek, művészeti csoportok 2014 végéig benyújtották beszámolóikat, melyben arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy mire költötték a város támogatását. A polgármester meg van arról győződve, hogy jó helyre került az önkormányzat pénze. A helyi rendelet alapján csak az kaphat támogatást, aki határidőre bemutatta az elszámolásokat.
Szintén évente kell összeállítani a Kapuvári Polgármesteri Hivatal egész éves működéséről szóló beszámolót. A jegyző és az irodavezetők reszortja ennek elkészítése, mely a hivatali munkavégzést mutatja be a pozitívumokkal és negatívumokkal együtt.
– Az önkormányzat mögött nagyon jól működő, megbízható hivatal áll, ami abból a szempontból is fontos, hogy törvényileg megfelelő anyagokat kap a testület, ezért nyugodt szívvel tárgyalhatja azokat – fogalmazott Hámori György. Gondolatát kiegészítette: Az előterjesztések határozati javaslatai szintén megalapozottak. Mivel mindenhol emberek dolgoznak, tökéletes hivatal nem létezik, ezért minden esztendőben több hétre kihelyezik azt a kérdőívet, melyen bárki kinyilváníthatja véleményét. Javítani mindenen lehet, mindenesetre a hivatal munkatársai felkészülten várják a további törvényi változásokat.
Az elmúlt ülésen elfogadta a testület az éves munkatervét, melynek alapján a bizottságok is kialakították saját ütemtervüket, hiszen nincsenek hozzáláncolva a helyhatósághoz.
Az önkormányzat visszavonta a szociális temetéssel kapcsolatos rendelkezését, mert a Kormány sem léptette életbe az erre vonatkozó törvényt.
Írásba foglalták, hogy megállapodást kötnek a városban működő egyetlen nemzetiségi önkormányzattal, mert a törvény szól a romák támogatásáról. Segíteni kell őket az ülések levezetésében, mindennek biztosítani a jogszerű és infrastrukturális hátterét. Az önkormányzatnak nagy segítségére van kiváló diplomáciai érzékkel rendelkező Nyári László romaügyi referens, ezért továbbra is számítanak a munkájára.
A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat társulási szerződésének módosítása automatikusan magával hozta a szolgáltatást végző intézmény alapdokumentumainak megváltozását. Erre azért volt szükség, mert Osli és Babót jelezte, hogy csatlakoznának a gyermekétkeztetési feladatok ellátásával Kapuvárhoz.
Az ülésen sor került a felügyelő bizottságok tagok mandátumának meghosszabbítására. Az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy ne kelljen szélnek ereszteni és újraválasztani a szakembereket a következő önkormányzati ciklus elején, mert az ún. gazdasági év közben ez érzékenyen érintheti a várost. A gazdasági társaságok csak beszámolóik elfogadása után vehetik befejezettnek az adott esztendőt, erre pedig más időpontban kerül sor.
Hámori György megjegyezte: Több készülőfélben lévő, nyertes pályázata van a városnak, de csak azután érdemes róluk beszélni, ha már aláírták a szerződéseket. Utóbbi garantálja, hogy a beruházás megvalósulhat.
A város önkormányzata még szorosabb együttműködésre törekszik a testvértelepülésekkel. A Visegrádi országok számára jelent meg nemrég egy kulturális kooperációt ösztönző pályázat. Hámori György testületi összefoglalójában elmondta: Kapuvár megnyerte a projektet, ezért néptáncgálát rendeznek a Kapuvári Napok alkalmával, melyen részt vesz Nagymegyer, Jeseník és Dębica küldöttsége is.
A szakemberek nekiláttak a 2014/2020-as pályázati időszakra vonatkozó városi fejlesztési tervnek, ezért a közeljövőben a kapuváriak gyakran fognak hallani az Integrált Településfejlesztési Stratégiai Együttműködési Megállapodásról. A polgármester hozzátette: a legújabb stratégia annyiban fog különbözni az előző ciklusban készült tervektől, hogy most a Belügyminisztérium támogatásával és finanszírozásával fogják megvalósítani a környezetet szépítő fejlesztéseket. Utóbbihoz várják a lakosság észrevételeit.
Kapuvár szeretné tovább csökkenteni az energiafelhasználást, ezért csatlakozik a 30-40 önkormányzat részvételével létrehozott konzorciumhoz, melynek vezető partnere Mosonmagyaróvár. A polgármester a szindikátusi szerződés megkötését követően tízmilliós nagyságrendű megtakarítást remél a földgázfelhasználás terén.
A 2013 óta száz százalékban önkormányzati tulajdonú Kapuvári Hőszolgáltató Kft. folyószámla-hitelkeretének igényléséhez a városnak évente meg kell újítania a kezességvállalást. Minderre azért van szükség, mert a szolgáltatást igénybe vevők nem mindig fizetnek határidőre, viszont a cég nem kap haladékot közüzemi számláinak rendezésére.
Hámori György beszámolójában még egy fontos pályázatról beszélt. Néhány hete derült ki, hogy a város nyert az egyik KEOP-pályázaton, mely a polgármesteri hivatal energiakorszerűsítését tűzte ki célul. A műemlékvédelmi hivatal ahhoz nem járult hozzá, hogy a tetőzet délre néző felére helyezzék el a napelemeket, de a nyugati tájolással is megfelelő eredményre számítanak, és remélhetőleg jelentősen csökken majd a hivatal áramszükséglete.

Beküldés dátuma: 2015. 02. 10.

Kapcsolódó hírek

  • A trianoni békediktátum aláírására emlékeztek

    A kapuváriak folyamatosan példát mutatnak az összetartozásukról, legyen szó a családon, a szomszédságon belüli segítségnyújtásról, de elég egy magyar emberhez kötődő apró siker, jó hír is, hiszen az illető egy közülünk – hangsúlyozta Horváth László.

További hírek