Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Stabil működés és ambiciózus jövő Csornán

– Olyan költségvetés került az asztalra, amely biztosítja a település működését és garantálja a fejlődést – állapította meg Csorna város idei büdzséjéről Major András. Az alpolgármester biztatja a civil szervezeteket, hogy legyenek legalább olyan aktívak, mint az elmúlt években és éljenek a pályázati lehetőségekkel.

Csorna Város Önkormányzata a február 22-i képviselő-testületi ülésen szavazta meg a település 2024-es költségvetését, mely Major András szerint ambiciózus jövőképet és stabil működést vázol fel. Mit mutatnak a számok? A város vezetése nagy hangsúlyt fektet a közlekedésfejlesztésre és az útfelújítások mellett a településrész-arányos járdafelújításra is.
– Szeretnénk folytatni azokat a programokat, amelyek népszerűnek bizonyultak az elmúlt években – mondta Csorna alpolgármestere, hozzátéve: Az ehhez szükséges fedezet biztosításra került a költségvetésben. Ilyen a fiatalok első lakáshoz való jutásának támogatása és a Gólyahír Program. Előző esetében mintegy 70 pályázatot támogatott az önkormányzat, utóbbinál pedig 338-an éltek a lehetőséggel a program kezdete óta.
– A testületi ülésen úgy fogalmaztam, hogy a civil szervezeteink a kedvezményezettjei az idei költségvetésnek, hiszen 2,5 -szer akkora összegre lehet pályázni, mint a 2023-as évben, vagyis összesen 10 millió forintra – hangsúlyozta Major András, majd arra biztatta az érintetteket, hogy jelentkezzenek mielőbb a nemrég megnyílt pályázatokra. A dokumentumok Csorna Város honlapján elérhetőek, melyek leadási határideje április 5-e, péntek 12 óra.
Major Andrásnak határozott véleménye van a városi civil szervezetekről, hisz számtalanszor bizonyítják, hogy aktívan és összetartó közösségként működnek. A településen több olyan rendezvényt is szerveznek, melyeken közösen építik fel a programjaikat.
Major András azokról a 2014 előtt még hiányzó, azóta viszont megszokott szórakoztató programokról is beszélt, melyeket méltán kedveltek meg a helyiek és a környékbeliek: ilyen például a fröccsnapok és a városnapok. Az említett programok komoly szervezést és anyagi forrást igényelnek, de rendkívül népszerűek, ezért a jövőben is szeretnék megtartani őket.

A költségvetés kapcsán szóba került a város közbiztonsága is: Bővíteni szeretnék a 16 optikai eszközből álló kamerarendszert. Az intézkedéstől nemcsak a közbiztonság javulását várják, hanem az illegális hulladéklerakás visszaszorítását is. A környezetvédelem szintén prioritást élvez a településen, mely a megújuló energiától egészen a faültetésig sok mindent magában foglal.

 

A csornaiak a jövőben is számíthatnak a közterületek és középületek fejlesztését célzó  beruházásokra

Kiemelt célja a városvezetésnek a zöldfelületek karbantartása és növelése, melynek során valamennyi körülményre tekintettel kell lenniük, többek között a közművek elhelyezkedésére, az épített környezetre.

A csornaiak továbbra is számíthatnak a közterületek és középületek fejlesztését célzó kisebb-nagyobb beruházásokra – állapította meg az alpolgármester, majd hozzáfűzte: Az idei költségvetés biztosítja Csorna működését és fejlődését.
Major András a közterületek és középületek korszerűsítéséről bővebben is beszélt. Elmondta, hogy befejeződött az Őrangyal temető ravatalozójának külső-belső felújítása. Előtetőt kapott az épület, azonkívül megtörtént a tetőszerkezet teljes cseréje és a homlokzati felújítás. A beruházó a kisebb utómunkálatokat végzi és már az épület használatbavételi engedélye is megérkezett, így hamarosan az épület átadásra kerül.
Ezzel párhuzamosan teljes nyomvonalon elkezdődött a temetői járda felújítása. Mintegy 240 fm-en kap új aszfaltburkolatot a járda. A munka megközelítőleg három hetet vesz igénybe, ezért Major András a temetőlátogatók türelmét kérte erre az időszakra. Úgy véli, a munkálatok után az emberek megfelelő körülményekre számíthatnak az Őrangyal temetőben is. 
– Az előttünk álló hónapokban pontszerűen felújításra kerül majd a termálhoz vezető járdaszakasz, melynek több balesetveszélyes része is van.
Nemrég elkészült a belvárosban a soproni úti gyógyszertár és műszaki bolt közötti járdaszakasz, valamint felújításra került az OTP Bank és a Zöldfa vendéglő közötti szervizút és parkoló. Nemrég adtuk át a Zrínyi és a Liget utcát és elkészült az Erzsébet királyné utcai támfal is, mely rendkívüli mértékben leromlott az elmúlt évtizedekben.

A városban lévő fák egy jelentős része elöregedett, balesetveszélyes. Az önkormányzat már évekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot a soproni egyetem szakembereivel, hogy velük együtt vizsgálják meg a település faállományát. Szeretnének pontos képet kapni arról, hogy hol kell beavatkozni, vagy mi az, ami kevésbé sürgős. – Az elmúlt években sajnos számos helyen be kellett avatkozni és eltávolítani a balesetveszélyes faegyedeket, melyek pótlása azóta szakszerűen megtörtént – jegyezte meg az alpolgármester. 2019-ben célul tűzték ki, hogy a következő önkormányzati ciklusban elültetnek 400 fát, ami akkor egy picit elérhetetlennek is tűnt. A kitűzött cél sikerült, sőt meg is haladták, hiszen 2024 első negyedévében ennél jóval többet, 506 fát ültettek el a város különböző pontjain: a Soproni úton Győr irányába, a kiscsornai városrészen, a termálhoz vezető út mellett és a fürdő területén, a Vilmos parkban, a belvárosban a Kossuth Lajos utca elején lévő garzonház elé vagy a Szent Antal temető kerítése mellé.
A jövőben is szeretnék növelni a város zöldfelületeit, ezért az önerő felhasználása mellett kihasználják az ide vonatkozó pályázati lehetőségeket is.

Csorna város alpolgármestere a televíziós riportban kifejtette álláspontját az állatvédelemről is. Elöljáróban megjegyezte: az elmúlt években számos intézkedést kezdeményeztek az állatvédelem előremozdítása érdekében. Már 2019-ben elhatározták, hogy létrehoznak egy helyi állatvédelmi rendeletet.
– Az elmúlt években kerestük azokat a jogalkotási formákat és lehetőségeket, továbbá felmértük a felmerülő igényeket annak érdekében, hogy a folyamatosan változó, de hál’ istennek szigorodó magasabb szintű jogszabályokhoz igazodva fogadjuk el a minőségi helyi rendeletet. Úgy gondolom, ez sikerült. Hiszünk benne, hogy az állatok tartási körülményeinek a megfelelő szabályozása, a polgárok közösségét szükségtelenül zavaró állati „viselkedés” moderálása, a köz- és állategészségügy, valamint a közterületi szabályok betartásának kikényszerítése mind-mind alapvető záloga az emberek és az állatok békés együttélésének. Az állatkínzást, az állatok kíméletlen tartását minden lehetséges eszközzel meg kell gátolni, az ilyen jellegű magatartásokat pedig jogellenesnek kell minősíteni és a lehető legszigorúbban szankcionálni. Azt gondolom, hogy az egyre szigorodó felsőbb jogszabályok és a mi helyi állatvédelmi rendeletünk ezekre a területekre jól reagál.

Beküldés dátuma: 2024. 03. 26.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés