Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Szülővárosába látogatott dr. Áder János köztársasági elnök

2022. február 22-én szülővárosába látogatott dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, aki középiskolásoknak tartott előadást a helyi művelődési központban. Az államfő megtisztelte jelenlétével az idősek otthonához vezető Szent Norbert sétány átadóünnepségét, melyen dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester és Fazakas Zoltán Márton premontrei  apát felavatta  a Szent Norbert-emléktáblát.

 A Csornai Premontrei Apátság könyvtárában Fazakas Zoltán Márton ünnepélyes keretek közt adta át a Szent Norbert érdemérmet, valamint a rend alapításának 900. évfordulója alkalmából kibocsátott emlékérmet és oklevelet az államelnöknek. A premontrei apát Móra Ferenc a „Kalcinált szóda” című novellájából idézte azt a részt, amelyben a magyar író, újságíró „havidíjas tanítóként” próbálta elmagyarázni egy mészárosinasnak az alkotmánytant. Az inasoknak szóló olvasmány szerint a legelső magyar ember, a  király.

– Korunkban a magyar állam élén nem király áll, mint ahogy azt ezer esztendeig megszoktuk, hanem egy köztiszteletben álló személyt választ meg az Országgyűlés, és ilyen módon ő lesz a legelső magyar ember. Minden értékválság és korunk divatos devianciája ellenére még vagyunk jópáran e nemzet tagjai között, akik ma is szeretnénk úgy gondolni, hogy ez a hivatal  bizony első magyarrá teszi az embert. Azt az embert, aki közülünk való, és ennek különös hangsúlya van itt Csornán, az ön esetében. Most, amikor szülőföldjén talán utolsó alkalommal jár, mint hivatalban lévő  legelső magyar, akkor mi, én, szeretném megköszönni , hogy Ember volt – mondta Csorna legősibb intézményének elöljárója.

 – Ön a teljes nemzetet képviseli, nemcsak a csonka országot, hanem a magyar népet. Köszönöm, hogy így tette, mint székely ember  különösen is köszönöm. Államfői tevékenységét nem nekem kell méltatni, ezt sokkal avatottabbak teszik majd meg. Én ma azért mondok köszönetet, hogy méltósággal, tisztességgel és határozott diszkrécióval segítette megvalósítani mindazt, ami sokáig csak «lápi lidércnek» tűnt itt számunkra a Hanság szélén: a 900 esztendős premontrei prépostság megerősödését, vallási, kulturális, nevelési küldetésének kibontakozását – fogalmazott az apát.

2021-ben kettős ünnepben volt része a rábaközieknek, a csornaiaknak: Programok sokaságával emlékeztek a premontrei kanonokrend megalapításának 900. évfordulójára, valamint Csorna 50 évvel ezelőtti várossá nyilvánítására. Fazakas Zoltán Márton szerint a „Hit, büszkeség, fejlődés” kulcsszavak nemcsak a település elmúlt időszakára jellemzőek, hanem találóan kifejezik a premontreiek életét is.

– Az eltelt majd’ 9 évszázad alatt, mióta premontrei szerzetesek vannak Csornán, semmilyen megpróbáltatás, ideológia, hatalom nem tudta kiirtani a hitet a csornai emberek szívéből. Büszkeséggel mondhatom, hogy nem lettünk kevesebben a templomunkban, mint korábban, sőt, mintha a járvány ideje alatt több olyan emberrel találkoztunk volna, akik ebben a rendkívüli helyzetben így fordultak a Jóisten felé. A hit és a büszkeség mellett a fejlődés is jelen van életünkben mind lelki, mind materiális formában – emelte ki az apát, majd a premontrei közösség nevében azt kívánta a mandátumának végéhez közeledő köztársasági elnöknek, hogy Isten lelke kísérje élete további tevékenysége során.

Dr. Áder János meghatódottan köszönte meg a méltató szavakat, majd szerényen megjegyezte: – Talán nem is érdemeltem meg ezt a sok dicséretet, amit kaptam. Igyekeztem segíteni a lehetőségektől és erőmtől telhetően. Ami az ország történetében fontos mérföldkő volt, az a csornaiak, valamint a premontreiek sorsát mind végigkísérte és döntően befolyásolta – fogalmazott. Az államelnök ezt követően a jelenlévők figyelmében ajánlotta a magyarországi szerzetesrendek feloszlatásáról szóló, Eperjes Károly rendezésében és főszereplésével bemutatott Magyar Passió című filmet, mely történelmünk kevésbé ismert részét mutatja be.

Dr. Áder János az ünnepség impozáns  helyszínéről, a Csornai Premontrei Apátság könyvtáráról is mondott érdekes információkat: A manapság 8 ezer kötetet tartalmazó bibliotéka a kommunista diktatúra kezdete előtt közel 40 ezer könyvel rendelkezett.

– A premontrei rend 900 éves története is azt bizonyítja, hogy rombolni könnyű, újjáépíteni sokkal nehezebb – hangsúlyozta az államelnök, majd átnyújtotta ajándékát Fazakas Zoltán Mártonnak, a négy premontrei renddel kapcsolatos könyvet, melyből az egyik hitelesítő pecséttel ellátott, tehát bizonyítottan a könyvtár állományához tartozott. Dr. Áder János elmesélte, hogy a különleges könyvek egy antikváriushoz kerültek, aki restauráltatta őket. A köztársasági elnök ezt követően felhívta a figyelmet a kötetek szerzőinek élettörténeteire. Elmondta, hogy jól példázzák azt a szellemi gazdagságot és rendkívüli tudást, mellyel a premontrei rend mai képviselőinek elődei is rendelkeztek.

Beküldés dátuma: 2022. 02. 23.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés