Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Tájékoztató a csornai képviselő-testület 2023. dec.14-i üléséről

Első napirendi pontban tárgyalta meg és fogadta el a képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését megalapozó önkormányzati rendeletet. A rendelet alkotását az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet előkészítése indokolta.

Második napirendi pontban a „Gólyahír” Program bevezetéséről szóló 23/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet módosította a képviselő-testület. A módosítás alapján a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított forrás mértékéig nyújt támogatást az önkormányzat az újszülött gyermeket nevelő, kérelmet benyújtó családoknak. Jelenleg 30.000 Ft összegben van meghatározva a rendeletben az ajándékcsomag értéke, de az önkormányzat ennél többet, 70.000 Ft értékű ajándékcsomagot nyújt az érintetteknek. A jövőben biztosított, hogy az önkormányzat támogatása évről-évre értékkövető legyen.

Harmadikként a 2024. évi munkatervének elfogadásárról döntött a képviselő-testület.

Ezt követően a képviselő-testület a 169/1. hrsz-ú közterület elnevezéséről döntött, Ibolya utcának nevezve el – a volt laktanya mögötti - a Szeder utca és az Adria utca között fekvő ingatlant. Az elnevezést a lakcímrendezési kérelmek egységes elbírálása indokolta.

Ötödik napirendi pontban a Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratát módosította a képviselő-testület. A módosítást az intézmény kormányzati funkciókódjainak bővítése, valamint az intézményhez tartozó Mosolyvár Bölcsőde telephely címének pontosítása indokolta.

Hatodik napirendi pontban az Integrált Településfejlesztési Stratégia éves monitoringjelentését fogadta el a képviselő-testület.

Hetedikként az önkormányzati tulajdonú Csorna, Szent István tér 5-7. szám alatti ingatlanban levő „F” jelű 23,4 m2 alapterületű irodahelyiség közérdekű célból történő díjmentes használatba adásának meghosszabbításáról döntött a képviselő-testület a Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére.

Nyolcadik napirendi pontban a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00100 kódszámú, Élhető településfejlesztés Csornán című pályázathoz, a Csorna Projekt Kft.-vel kötött konzorciumi megállapodás módosításáról határozott a képviselő-testület. A módosítást a projekthez kapcsolódó közbeszerzéseknek a Kft. és az önkormányzat általi közös lebonyolítása indokolta, mivel a hatályos megállapodásban csak a Kft. szerepel a közbeszerzések ajánlatkérőjeként.

Kilencedikként a Jószív Temetkezési Kft. szolgáltatási díj felülvizsgálati kérelmét tárgyalta meg a képviselő-testület és úgy döntött, hogy a temetői díjakat nem emeli, a lakosság terheinek növekedését nem támogatja.

A tizedik-tizenkettedik napirendi pontokban döntött a képviselő-testület Csorna város településszerkezeti tervéről szóló 96/2019. (VII. 25.) önkormányzati határozat módosításáról, valamint a helyi építési szabályzatról szóló 12/2019. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról a Sole-Mizo Zrt., a BNF Kft., és a Renovo’ 82 Kft. kérelmére.

 

 

Beküldés dátuma: 2023. 12. 23.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés