Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

Több mint 3 milliárd forint az intézmények korszerűsítésére

Kapuvár 3,1 milliárd forintot fordított az elmúlt időszakban a város intézményeinek fejlesztésére. A polgármester szerint mindez jól mutatja, hogy megfontolt tervezés és jól ütemezett forráselosztás történik a városban.

A települések gazdaságfejlesztési folyamataiban az önkormányzatok inkább segítő, mint végrehajtó szerepet töltenek be, mert a projektek összeállítása, a beruházások kivitelezése az egyes gazdasági társaságok, cégek feladata. Hámori György a felújításokkal, korszerűsítésekkel kapcsolatban megjegyezte: Ahogy belekezdenek egy-egy projektbe, hamar szembesülnek az ehhez hasonló kérdésekkel: Miért ennek az épületnek álltak neki? Miért pont ezt a beruházást kezdték el?
A polgármester elmondta, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia 2007-es indulása óta tudatos fejlesztési terv alapján dolgoznak Kapuváron. A beruházások sorrendiségét azonban sok rajtuk kívülálló ok is befolyásolja, mert nem elegendő eldönteni, hogy mit szeretnének, hiszen a megvalósításhoz az önerőn kívül pályázati forrás is kell. Az önkormányzat a rendelkezésére álló saját forrásból mindössze a város stabil működését tudja biztosítani, de a továbblépéshez, az álmok megvalósításához pályázniuk kell.

A turistacsalogató beruházásokkal javulhat a szolgáltatások minősége, ami még több látogatót vonz a városba. A polgármester szerint azonban egy percre sem szabad megfeledkezni az itt élő emberekről sem. Az oktatási-nevelési, vagy egészségügyi intézmények, illetve a közszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázatok pont azt a célt szolgálják, hogy javuljon a lakosság komfortérzete.
Az elmúlt önkormányzati ciklusban a bölcsődétől az óvodákon át az iskolákig, Kapuváron valamennyi intézmény megújult. A korszerűsített bölcsőde bővítésére is beadtak egy pályázatot, számolva azzal, hogy a helyben munkát találó édesanyák miatt növekszik az igénybe vevők köre. Az óvodák szintén megújultak, ami a külső és belső korszerűsítés mellett az eszközpark bővítését is magával hozta, továbbá a fűtési költségeket csökkentő energetikai fejlesztések is elkészültek. A szülők és a gyerekek örömére az alsósok és a felsősök szépen rendbe hozott iskolaépületben tanulhatnak.
Az épületek rendbe tétele után hamarosan megkezdődik az óvodaudvarok felújítása is. Az önkormányzat szívesen fogadja a szülők jobbító szándékú kezdeményezéseit, ezért segítik őket ötleteik megvalósításában.

Hámori György a közfeladatokat ellátó intézmények közül kiemelte a felújított művelődési központot, ahol pályázati pénzből szeretnék korszerűsíteni a színháztermet. A városházán nemcsak a külcsín és a belbecs újult meg, hanem egy energetikai fejlesztés révén jóval kevesebbe kerül azóta az épület üzemeltetése.
Egy korábbi beruházás révén szebb megjelenést kapott a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ épülete, ahol az utóbbi időben komplett homlokzat felújítást és eszközfejlesztést hajtottak végre. Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők veszik észre elsősorban, hogy a szakemberek sorra nyerik el a pályázatokat a különféle programok megvalósítására. Jelentős minőségi javulást eredményezett a szolgáltatások terén a Zöldfasor utcai épület rendbe tétele.
Boros Imréné óvodavezető nagyon örül annak, hogy az utóbbi időszakban sorra újultak meg Kapuváron a több mint harminc éve átadott óvodaépületek. A fejlesztéssorozat a központi óvoda energetikai felújításával kezdődött, majd folytatódott a gartai és a lakótelepi tagintézményben. A bölcsődében a belső tereket is megújították, ezt követően pedig a közel napi ezer adag ételt előállító központi élelmezési konyhára került a sor. A házhelyi tagóvoda nemcsak szebb lett, de tornaszobával és egyéb helyiségekkel is kibővítették. A gyerekek nemrég használatba vehettek két ovis sportpályát. Mivel a kicsik szinte minden nap kimennek az udvarra, az óvónők kiemelt figyelmet fordítanak a játékok és a mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére. Örömmel vették tudomásul, hogy folytatódik az ovis sportpálya telepítési program.
Kapuváron nagyon várták az 1980-ban elkészült Széchenyi iskola energetikai felújítását. A 2015 őszén indult beruházás révén teljes hőszigetelést kapott az épület, melyben kicserélték a nyílászárókat is. A 135 éve elkészült Pátzay iskola korszerűsítésére nyert pályázati pénzt az önkormányzat több mint 30 millió forinttal egészítette ki úgy, hogy már nem a város volt az iskola fenntartója. Ezenkívül Kapuvár két nagy iskolájának elektromos szükségletét napelemek biztosítják. A Soproni Tankerületi Központ ráadásul korszerű eszközökkel segíti a tanítási-tanulási folyamatot. Horváth László elmondta: az építkezések a tanév során kezdődtek, amit néhányan nehezményeztek ugyan, de a szülők többsége pozitívan fogadta az átmeneti kellemetlenségeket. A 35 éve a pedagógus pályán dolgozó iskolaigazgató önkormányzati képviselőként is segítette az említett munkálatokat.

Beküldés dátuma: 2019. 09. 23.

Kapcsolódó hírek

További hírek