Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Történetek a 20 éve újjáalakult csornai cserkészcsapatról

A nyugdíjas szabómester  unokája ötévesen tette le a cserkészfogadalmat. A mozgalom a rendszerváltás után indult Csornán, mikor Bartos Imre premontrei pap arról faggatta barátját, hogy emlékszik-e a régi cserkészekre. Persze, hogy emlékezett! Imre atya Nyári Tibor segédletével mindjárt 45 fiatalt szervezett be. A visszaemlékező szerint valamennyien nagyszerű felnőttek lettek, köztük az említett unoka, aki ötödéves a jogtudományi egyetemen és NB-I-es futballista. Azóta a csapat jelentős része szétszóródott, sokan elkerültek Csornáról, de mind tisztesen megállják a helyüket, bárhova sodorta őket a sors. Magyarságtudatot, haza- és természetszeretetet  kaptak a mozgalomtól, és megtanulták becsülni egymást – mondta az idős mester. A pénzzel nem, de társadalmi munkával annál inkább járó cserkészet mellett csak az igazán elhivatottak tartottak ki, de a régi alapítók közül azóta sajnos sokan elhunytak. A 63.Számú Bessenyei György Cserkészcsapatnak a premontrei szerzetesek biztosították a feltételeket, ők adták a helyiséget, és patronálták a heti rendszeres összejöveteleket. A szülők közül is szép számmal akadtak, akik hozzájárultak a csoport működéséhez, mint például dr. Ruzsicska Tibor, akinek a lánya szintén belépett a cserkészmozgalomba. – Csáfordjánosfa volt az igazi táborhelyünk, ahol főzőversenyeket tartottunk, mert minden gyereknek érteni kellett a konyhaművészethez – mesélte a régi cserkész. Dr. Horváth Ciprián állatorvos gyermeke szintén felöltötte a cserkészek egyenruháját, melyet, hogy jól mutassanak, egységesen szabályoztak. A premontrei apát más plébániákkal való kapcsolatait felhasználva külföldi utakat szervezett a fiataloknak: kerékpárral mentek Ausztriába, ahol nagy szeretettel fogadták őket. De ugyanilyen szívélyesen látja  Nyári Tibor azokat a felnőtté cseperedett ifjakat, akik még ma is meglátogatják a városközpontban lévő műhelyében. A nyugdíjas cserkész büszke a náluk nevelkedett gyerekekre, hiszen közülük sokan elérték, amit akartak, és elismert képviselői lettek választott szakmájuknak. Az interjúban többször elhangzott Szár Gyula neve, aki tizehárom évesen lépett be a cserkészekhez, s azóta is tagja a csapatnak, miközben premontrei szerzetesként dolgozik.
Az idős mester nincs túl jó véleménnyel napjaink általános közállapotairól, mert úgy nyilatkozott, hogy leépülőfélben van minden, de azért a szép emlékek még megcsillantják benne a reményt. Beküldés dátuma: 2011. 11. 09.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés