Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

Zárszámadás: tavaly sem keletkezett hiány!

A képviselő-testületi ülések elején meghatározott időközönként beszámoló cégek vezetői nemcsak hogy szívesen adnak számot tevékenységükről, hanem egyenesen igénylik az önkormányzat és – a tévéközvetítés révén – a tágabb nyilvánosság figyelmét. Így került a legutóbbi tanácskozás napirendjére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.megyei igazgatójának, a Diadal Ruhaipari Zrt.cégvezetőjének, valamint a Kapuvári Ruhaipari Zrt.elnök-igazgatójának a  tájékoztatója is. Hámori György a beszámolókkal kapcsolatban elmondta: a megye útjainak korszerűsítésére nagyon kevés pénz áll a rendelkezésre, ezért a polgármester csak annyiban tud közreműködni, hogy rendszeresen elmondja a problémákat Sümegi Péter igazgatónak, akivel a szerény lehetőségek ellenére is megpróbálnak valamilyen megoldást találni. A több mint négyszáz nőt foglalkoztató Diadal a könnyűiparra jellemző általános gondokkal küzd, ezért kizárólag minőségi munkával tud a felszínen maradni. Hasonló helyzetben van százas létszámmal működő “zsebkendős üzem”,ahol időnként túlóráznak, máskor pedig alig van munka. Annak a korszaknak vége, amikor folyamatosan mentek a gépek, mert raktárra termeltek, így manapság csak akkor indul be a nagyüzem, ha konkrét megrendelés van.
A tűzoltóság szervezeti átalakításáról nagyobb lélegzetvételnyi beszámoló hangzott el. Molnár Sándor, aki hat éven át vezette a kapuvári önkormányzati tűzoltóságot, most búcsúzni jött, mert a soproni katasztrófavédelmi kirendeltség vezetői pozícióját látja el. Az alezredes szakmai karrierjének építése mellett stabilan megalapozta a kapuvári tűzoltóság helyzetét. Hámori György megjegyezte: a tűzoltók mérlegelési joga megszűnt, ezért egy-egy vétség vagy szabálytalanság esetén nem rajtuk múlik a büntetési tétel. Szigorúbban veszik a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos biztonsági előírásokat, amelyekhez a szervezőknek igazodni kell.  A város vezetője olyan esetről nem értesült, amikor a lépcsőházban elhelyezett virágok miatt rótták volna meg lakókat, de újabban a közlekedési vagy menekülési utakon lévő tárgyakat be kell jelenteni a tűzoltóknak. Az előírást ő maga is túlszabályozottnak érzi, de ha a lakók együttműködőek, nem valószínű, hogy emiatt büntetni fognak.
Beszámolt munkájáról a Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium igazgatója. Utóbbi iskola tájékoztatója komplex ellenőrzéssel is kiegészült, mert törvény írja elő, hogy az önkormányzat négyévente vizsgálja felül intézményeinek működését. A művelődési ház betöltötte központi közművelődési és kulturális feladatait, a gimnázium továbbtanulási eredményei pedig önmagukért beszélnek, mert az innen kikerülő gyerekek szépen megállják a helyüket a felsőoktatási intézményekben – tette hozzá a polgármester. A művelődési központ működését átmenetileg akadályozza a nemrég megkezdett felújítás, de a munkatársak megtették azokat az intézkedéseket, amelyek garantálják a szolgáltatás folyamatosságát. A civil szervezetek székhelyét és a szakköröket átmenetileg a könyvtárba, illetve a város egyéb intézményeibe helyezték át.
Az áprilisi ülésen hivatalosan is lezárta a tavalyi költségvetési évet az önkormányzat, mely hiány nélkül dolgozott, és egyetlen pillanatra sem vette igénybe a folyószámlahitelt. Ebben nagy érdeme van a hivatal minden dolgozójának, köztük Lugosiné Kelemen Judit irodavezetőnek, valamint a városi intézmények kollektívájának, hisz mindannyian hozzájárultak az eredményekhez. E témához kapcsolódóan hangzott el a tavalyi belső ellenőri tevékenységről szóló beszámoló, valamint terítékre került az idei költségvetési rendelet módosítása is.
A hulladékszállításról és szemétdíjról szóló legújabb törvény megjelenéséig a Rekultív Kft.a tavalyi áron végezte a szolgáltatást, de a központi paragrafusok által megadott maximális emelésnél kisebb mértékben változnak Kapuváron a díjak. Hámori György arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy idén nem a tavaszi, hanem az őszi hónapokban lesz a lomtalanítás.
A kistérséghez tartozó települések javaslatai alapján fogadták el a gyermekek részére nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletmódosítást, mivel Kapuvárra hárul ez a feladat. A lakosságot jelentősen nem érinti az a polgármesteri hivatalra vonatkozó igazgatási szünet, amelyről a döntést és jóváhagyást igénylő ügyek között határoznak, hisz zavartalan lesz a szolgáltatás. A Civil Pályázati Alapot az előző évekhez hasonlóan írták ki, melynek beadási határideje május 15-e. Az ülés vége fele ingatlan átminősítésről döntöttek, és támogatásukról biztosították a kórház és rendelőintézet beruházását. A szakfeladatok aktualizálása után módosította a testület a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ programját.
Beküldés dátuma: 2012. 05. 02.

Kapcsolódó hírek

  • A trianoni békediktátum aláírására emlékeztek

    A kapuváriak folyamatosan példát mutatnak az összetartozásukról, legyen szó a családon, a szomszédságon belüli segítségnyújtásról, de elég egy magyar emberhez kötődő apró siker, jó hír is, hiszen az illető egy közülünk – hangsúlyozta Horváth László.

További hírek