Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

„Pro Urbe Kapuvár” Díjjal elismert lokálpatrióták

„Pro Urbe Kapuvár” Díjban azon személyek, illetve kollektívák részesülnek, amelyek a társadalmi, gazdasági, tudományos,  művészeti, irodalmi  éleben, a város múltjának megőrzésében, az egészségügy, az oktatás, a közművelődés vagy a sport területén tartósan kiemelkedő  munkát végeztek.  A kapuvári Szent Kereszt-temetőben található Szent Antal-kápolna, valamint báró Berg Gusztáv síremlékének  avatóünnepségén  ketten vehették át a magas városi kintüntetést: Radó Tamás plébános, és Pavlóczki Béla történész.

Összefogás és egymásra figyelés nélkül sokkal kevesebb dolog valósult volna meg a gyülekezet életében – foglalta össze Radó Tamás a Kapuváron töltött éveinek legfontosabb tanulságait.

A 39 esztendeje pappá szentelt Radó Tamás viszonylag kevés helyen fordult meg négy évtizedes pályafutása során. Mivel hosszabb időt tölthetett az egyes településeken, mindenhol meghatározó élményeket szerzett. Szülővárosában, Sopronban 11 évig káplánként dolgozott, 1989-1991-ig Lébényben plébános volt, 2007-ig Győrben folytatta a szolgálatot, ahonnét Kapuvárra került. Idegenként érkezett a városba, mégis nagyszerű fogadtatásban részesítették az emberek.
A plébános kezdeményezésére több változás történt a gyülekezet életében. Elődje, Kapui Jenő sokat tett az új plébániahivatal építéséért, s mikor Radó Tamás megkezdte itteni pályafutását, már kész tervekkel rendelkeztek, ezért a kivitelezőről kellett dönteniük. Az új plébános lelkesen folytatta a megkezdett feladatokat. Elmondta, hogy nagyon elnyerte a tetszését az épület belső elrendezése. Az alsó szinten lévő helyiségeket egybe lehet nyitni, ezért kiválóan megfelel a közösségi találkozók megrendezésére. A felső részen a káplán és a plébános lakrésze található.
Az összmunkával elkészült plébánia után nagy ajándéknak tekinti, hogy az egyházmegye hozzájárulásával megkezdte tevékenységét a katolikus óvoda. A hívek adományaiból és a város támogatásával elkészült a Szent Anna-templom külső-belső felújítása. A tetőzet rendbe tételét az egyházmegye 25 millió forint kamatmentes hitellel segítette , s legutóbb a temetői kápolnát újították fel. A belső munkálatok egy időre megtorpantak, de a plébános reményei szerint 2018 végéig befejeződik a felújítás.
Radó Tamás nemrég számba vette, hogy kapuvári szolgálatának tíz esztendeje alatt a város több mint 40 millió forinttal segítette az egyházközséget. Ember tervez, Isten végez – Radó Tamás nem szokott azon gondolkodni, hogy a püspök meddig hagyja őt Kapuváron, és esetleg mikor küldi más településre. Az előtte szolgálatot teljesítő atya rengeteg energiát és pénzt fordított az új plébánia építésére, de a sors úgy hozta, hogy máshol teljesít szolgálatot.
A „Pro Urbe Kapuvár” Díj a meglepetés erejével hatott Radó Tamásra. A plébános szerint az elismerést nemcsak ő, hanem rajta keresztül az egész város kapta, hiszen az összefogás erejének köszönhetőek az eredmények. Egy ember hiába szeretne elérni valamit, ha nem állnak mellé a többiek – hangoztak az érvek. A kapuvári plébános folyamatosan érzékeli a hívek fogadókészségét, vonatkozzon az a hitéletre, vagy a tettekben és anyagiakban megnyilvánuló segítségre.

Berg Gusztáv korában kisebb fajta csodát hozott létre Kapuváron. Ha közvetett hasonlattal akarunk élni, Pavlóczki Béláról, a személyét és munkásságát kutató történészről ugyanez elmondható, hisz aki ismeri pályafutását, tudja, hogy fiatal kora dacára sokat letett a köz asztalára.

Pavlóczki Béla gimnáziumi érettségije után gépészmérnök hallgatóként folytatta tanulmányait a győri Széchenyi István Főiskolán. A szakirány kiválasztásában hobbijára „hallgatott”, hiszen kisgyermek kora óta kedveli az autókat. A szenvedély megmaradt, de hamarosan jobbnak látta, ha más irányt vesz a tanulásban. Ezután a marketinggel ismerkedett, majd Szombathelyre felvételizett, ahol földrajz–területfejlesztés és történelem szakon szerezte meg diplomáját. Nem sokkal ezután Pécsett elvégezte az egyetemi kiegészítőt. Szakdolgozati témáját a dualizmus korából merítette, és egyik levéltári kutatása során figyelt fel Berg Gusztáv nevére és munkásságára. A téma felcsigázta érdeklődését. A báróról szóló kilenc évvel ezelőtti előadása olyan nagy sikert aratott, hogy többen arra biztatták, foglalja könyvbe felgyülemlett tudását. A szerző a kész művet 2014 szeptemberében mutatta be a kapuváriaknak. Szakmai tudásával hozzájárul a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata tevékenységéhez.
A Terített asztalaink üzenete című kötetet megjelentető gasztronómiai egyesület 2015-ben arra vállalkozott, hogy könyvében bemutatja az ország különböző szegleteiben hagyományossá vált ünnepi asztalok, illetve terítékek sokszínűségét. A Rábaközről szóló rész Pavlóczki Béla tollából származik.
A kiadvány további érdekessége, hogy az angol nyelvre lefordított példányai a Külügyminisztériumon keresztül a magyar nagykövetségeket fenntartó államokba is eljutottak. Idén ősszel jelenik meg Pavlóczki Béla következő írása Berg Gusztáv vendégkönyve címmel.
– Hatalmas meglepetés ért, amikor hallottam a nevemet, hogy Tamás atya mellett érdemesnek találtak erre a díjra. Nagyon hálás vagyok a településnek, hogy ilyen nagy dologgal ismerték el munkásságomat – reagált a „Pro Urbe Kapuvár” elismerésre vonatkozó kérdésünkre Pavlóczki Béla.

Beküldés dátuma: 2017. 09. 12.

Kapcsolódó hírek

  • Királyi kényelem az Orient Expresszen

    A 19. század végén a vonat volt a leggyorsabb közlekedési eszköz. Pavlóczki Béla egy ezzel kapcsolatos, 150 évvel ezelőtti történetet me-sélt el legutóbb a Rábaközi Televízió nézőinek.

További hírek

Hirdetés