Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

A fertődi polgármester évértékelője

A 2013 –as év minden szempontból a változások éve volt.

Mint ismeretes, 2013. január 1-től átszervezésre kerültek az önkormányzati feladatok, így Fertőd esetében az építésügy, a gyámügy és az Okmányiroda elkerült tőlünk. Ez kényszerű létszámváltozással járt együtt, 11 fő létszámmal csökkenve 18 főre változott a Polgármesteri Hivatal létszáma. Ezen túlmenően a törvény erejénél fogva az állam vette át működtetésre a Joseph Haydn Zeneiskolát, illetőleg képviselő-testületünk döntött úgy, hogy állami működtetésbe adja a Babos József Társégi Általános Iskolát.

Április elején a magyar kormány konszolidálta a város 2007-re visszavezethető adósság állományát, mégpedig 100 % -ban, melyért köszönetemet fejezem ki. Ez a kormányzati lépés mintegy 586 millió Ft hitel átvállalását jelentette városunk esetében. Ez a lépés meghatározó módon befolyásolta a város további sorsát, hiszen ez a konszolidáció olyan mérvű tehertől szabadította meg a várost, ami nélkül településünk nagyon rövid időn belül működésképtelenné válhatott volna. Ugyanakkor az állami normatívát a feladatfinanszírozás váltotta fel, melynek következtében jelentősen csökkent az állami finanszírozás mértéke.

Az is igaz viszont, hogy ezzel szembe állítható az iskolák finanszírozásának kiesése, ugyanakkor évi közel 45 millió Ft-ot kell fizetnünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak iskoláink működtetésére. Jelentősen csökkentek adóbevételeink is, melyet Képviselő-testületünk 2013. januárjától adóemeléssel próbált ellensúlyozni. Azt is el kell mondanom, hogy az adóemelés oka részben az Állami Számvevőszék által tett megállapítások végrehajtásának következménye volt.

A nehézségek ellenére sikerült az Önkormányzat működését stabilizálni akkor, amikor a 2013-as év az átszervezések, a tervezések és a stabilitás megteremtésének éve volt, melynek gyümölcsei idén érnek be. Büszkén jelenthetem ki: a város költségvetésének egyensúlyát folyamatosan biztosítottuk. Azt is elmondhatom, hogy az idei évben nem lesz adóemelés, sőt újabb adók bevezetésére sem kerül sor.

 

Mindezek ellenére jelentős fejlesztésekbe fogtunk:

  • Megépült az Esterházy-kastélyt a süttöri Szent András templommal összekötő kerékpárút, mely a templom előtti tér rendezésével egészült ki.

  • Folytatódik a volt orosz laktanyában a Kulturális és Szolgáltató Központ építésének projektje. A megvalósítani tervezett Kulturális és Szolgáltató Központ egy meglehetősen alacsony színvonalú, klíma nélküli létesítmény lett volna, nagyon magas (közel évi 50 MFt) fenntartási költséggel. Ezt a jelenlegi Képviselő-testület nem vállalta, így az épület áttervezésre került (hőszigetelt falak, hőszigetelt nyílászárók, napelemek, klíma), a helyiségek funkcióit is az igényekhez igazítottuk. Fenti módosítások következtében a várható fenntartási költség ötöde lesz az eredetinek. A módosított terveket a Közreműködő Szervezet elfogadta.Az épület átadásának határideje: 2015. április. Jelenleg a kivitelező kiválasztása folyik közbeszerzési tender alapján.

  • Kormányzati forrásból megépült Fertőd határától Perekházig az új kerékpárút, illetőleg onnan az országhatárig a meglévő kerékpárút kátyúzására kerül sor. A kátyúzás oka, hogy 2015-ben a kerékpárút nyomvonalán víznyomó vezeték fektetésére kerül sor, majd a kerékpárút új burkolatot kap.

  • 2014. tavaszán elkészül a Fertőszéplaki vasúti átjárótól a sportpályáig terjedő, meglévő kerékpárút szélesítése és új burkolattal történő ellátása. Ezzel egy időben új kerékpáros híd épül a Kelemente patakon, ill. új burkolatot kap a Sarródra vezető közút is, mindkét oldalán nyitott kerékpársáv kialakításával.

  • A város a Kisalföldi Erdőgazdasággal és a Forster-központtal közösen, konzorciumban sikeresen pályázott az Esterházy-kastély parkerdejének rekonstrukciójára. A negyedmilliárd Ft-os beruházás keretében tavasszal megkezdődik az Esterházy-kastély parkerdejének rekonstrukciója, melynek eredményeképpen a kastélypark hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos a pihenés, a séta, a kikapcsolódás rohanó világunkban.

  • Sikeresen pályáztunk a süttöri Tócsa dűlő területén egy pihenőpark, kerékpáros pihenő és játszótér kialakítására. A 20 MFt állami támogatással, 100 %-ban finanszírozott beruházás kapcsán végre méltó közösségi tere lesz a városnak a jelenleg elhanyagolt állapotban lévő, kihasználatlan Tócsa dűlő, helyet biztosítva a termelői piacnak is. Lehetőséget kívánunk biztosítani lakosainknak a felesleges terményeik értékesítésére, illetve jó és megbízható minőségű termékek beszerezhetőségére. Úgy gondoltuk, hogy akkor, amikor egyre erősebb elidegenedés tapasztalható országszerte a lakosság körében, közösségi terekre van szükség. Sajnos a terület adottságainál fogva beépítésre alkalmatlan, vizes terület. El kell mondanom, hogy az uniós források felhasználása kötött. A pihenőpark építésére szánt összeg nem fordítható sem út-, sem járda építésére/felújítására. Ugyancsak nem használható fel a leromlott állapotban lévő játszótereink felújítására sem.

  • A Képviselő-testület pozitív hozzáállásának következményeként, ingyen telek biztosításával a városban tudtuk tartani a Porpáczy Aladár Középiskolát, sőt ennek kapcsán a közel fél milliárd forintos beruházás valósul meg városunkban – ezzel is gazdagodik településünk.

 

Összességében elmondható, hogy a város próbál lépést tartani az Esterházy-kastély óriási mértékű rekonstrukciójával, melyre a magyar kormány mindeddig közel 7 milliárd forintot biztosított.

Természetesen tudom, hogy sok a megoldatlan probléma. Rosszak az útjaink, elhasználódtak járdáink. Sajnos, azt is tudni kell, hogy 2009 óta nem volt pályázati forrás sem az utak, sem a járdák felújítására, önerőből viszont ez finanszírozhatatlan.

 Az elmúlt évben – ha kis mértékben is – de sikerült javítani a város közvilágításán (mindhárom településrészen), valamint vagyonvédelmi kamerák felszerelésével jelentősen javult a közbiztonság is. Reményeink szerint ezzel elejét vesszük az autóbusz megállók értelmetlen rombolásának, a közlekedési jelzőtáblák kidöntögetésének, szeméttároló edények felborogatásának is. Az idei évben ismét lehet pályázni térfigyelő kamerák felszerelésére – mely szintén a közbiztonság növelését célozza. Várhatóan a tavalyi összeg sokszorosa lesz pályázható a rendőrség által üzemeltethető kamera rendszerekre. És még mielőtt bárki is arra gondolna, hogy ezen videofelvételek bárki számára hozzáférhetők, vagy hogy a hivatal alkalmazottja azt nézheti, meg kell nyugtatnom: a felvételekhez kizárólag a rendőrség fér hozzá. Ha bármilyen rongálás vagy bűncselekmény történne a kamerák látószögében, úgy természetesen nekik van joguk azt utólag visszanézni, értékelni. A vagyonvédelmi kamerák nem alkalmasak személyek célzott megfigyelésére.

Az év végén kiépítésre került a nyílt hozzáférésű Wifi rendszer a Polgármesteri Hivatal térségében. A rendszer telepítésének nem titkolt célja a kastélyhoz érkező turisták városközpontba történő „csalogatása”.  Sikerült a lakosság számára megnyitni a volt süttöri Dózsa Filmszínház épületét, melyben havonta vásárt tartanak, illetőleg a fűtési szezon végével azt civil szervezeteink is használhatják. Ugyancsak tervezzük Eszterházán az egykori Czillinger mozi épületének megnyitását a helyi civil szervezetek számára.  Több, mint két éve foglalkozunk a Fertődi Sport Egyesület jövőjével, folynak a tárgyalások a sportpálya és létesítményei biztosításának ügyében.

 Sokan panaszkodnak a süttöri temető melletti gyalogos közlekedés megoldatlanságára. A Szent András templom – településhatár közötti kerékpárút szakasz kész kiviteli tervekkel és érvényes építési engedéllyel rendelkezik. Sajnos, eddig nem sikerült a kerékpárút ügyében előbbre jutni, melynek építési kiöltsége meghaladja az 50 MFt-ot. Az elmúlt évben három, konzorciumban készülő pályázathoz is próbálkoztam csatlakozni – sikertelenül. Folyamatosan keressük a megoldást a gyalogosok biztonsága érdekében, de a közútkezelő csak egy sárga villogó lámpa elhelyezéséhez adta hozzájárulását. Ugyancsak nem valósult meg az elmúlt évben a Fertőd térségi helyi autóbusz közlekedés beindítása, illetve a tőzeggyári településrész tömegközlekedési gondja. Ez ügyben az érintett településekkel összefogva dolgozunk a megoldáson.

Néhány szóban szólnék a városi rendezvényeinkről is: nagyon sok, színvonalas rendezvény volt városunkban az elmúlt két esztendőben. El kell mondanom, hogy ebben nagy segítségére van a városnak a kastély vezetésének segítő készsége, önzetlen támogatása.

Január 21-én tartottuk a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepséget az Esterházy-kastély télikertjében, mely rendezvényen több százan vettek részt. Az ünnepség keretében mutatták be Szabó József kanonok Úr életéről készült könyvet. Engedjék meg, hogy ebből az alkalomból mindannyiunk nevében köszöntsem Szabó József nyugalmazott kanonok Urat. Jó egészséget és hosszú életet kívánok neki.

 

Beküldés dátuma: 2014. 02. 03.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés