Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

A híres premontreiek életútját mutatták be

Ötödik alkalommal tartották meg a  Martincsevics Károly Városi Könyvtár és a Szent Mihály Premontrei Prépostság szervezésében a “Múltunk, jövőnk, értékeink” című előadássorozat rendezvényét Csornán. A programokban eddig érintették a tudomány, a művészet, az építészet, valamint a tárgyi emlékek kapcsolatát. A mostani trimesztert a “Ragyogás, a pálya” címen foglalták össze a szervezők, melyben az emberi elme tündöklésére irányították a figyelmet. A tudós tanárokat bemutató előadást legutóbb a híres premontreiek életútjáról szóló vetítettképes bemutató követte, s a záró rendezvényen V. Szalontay Judit néprajzkutató az apátságban fellelhető művészeti kincsekről, az egyházi ruhákról és textilekről tart kimerítő tájékoztatót. A sorozat következő nagyobb hármas etapja “A szent” főcímet kapta, melyben szó lesz a rend alapítójáról, sajátos liturgikus berendezkedéséről, illetve a premontreiekre annyira jellemző énekes-zenés zsolozsmákról, istentiszteletekről.  A meghívott előadók magas színvonalon tolmácsolják az egyházi szertartásokat.
Heiter Róbert Gottfried prelátusi titkár megjegyezte: Amennyiben a mi esetünkben – a premontrei szerzeteseknél – karrierről szó lehet, akkor feldolgozásra került három olyan atya pályája, akik valamilyen módon Csornához erősen kötődve alkottak maradandót. – Kuncz Adolf apátja, prépostja, elöljárója volt az apátságnak, aki mindezekkel együtt neves tanár és történelemtudós, de hallatlan érdeklődést táplált a természettudományok iránt is. Mint igazgató nagy gonddal viseltetett a gimnázium felszereltsége és az ott folyó szakmai munka iránt. Lipp Vilmos nevéhez a keszthelyi kultúra feltérképezése, valamint ötezer honfoglalás korabeli sír kétharmadának a feltárása kötődik. Pákay (Pauer) Arnold kapcsán pedig a csornai premontrei gimnázium első és egyben utolsó premontrei igazgatójának az életéről esett szó a “Ragyogás, a pálya”című előadáson.
Beküldés dátuma: 2012. 03. 07.

Kapcsolódó hírek

További hírek