Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

A kisgyermekek teljes szívvel átélik és érzik Isten szeretetét

Smudla Tamás szerint nem szükséges kívülről ráaggatni a hitet a gyerekekre, mert természetes módon éled fel a szívükben a vágy a jóság iránt. Szinte bele van kódolva az emberbe, hogy imádkozzék, hogy énekeljen, Jézus szeretetéért – hangsúlyozta a beledi plébános.

Mióta 2015 nyarán a Győri Egyházmegye áthelyezte Smudla Tamást Beledre, a plébános biztosan tudja, hogy hitoktató dolgozott a térségben. Smudla Tamásra már nem vonatkozik ez a feladatellátás, mert a Magyar Katolikus Egyház szabályzata szerint a plébánosok hatvan éves korukig foglalkoznak hittanoktatással. Jelenleg Wolf Renáta főállásban látja el ezt a szolgálatot. A hittanórákat nemcsak helyi, hanem környékbeli gyerekek is igénybe veszik elsőtől a nyolcadik osztályig. A Beledi Római Katolikus Egyházközség a szentmiséken is szívesen látná a fiatalokat. A kisebbek természetesen szüleikkel vagy nagyobb testvéreikkel vesznek részt a szertartásokon.
A plébános megjegyezte: Tiszteletreméltó, hogy a tanulók a hittanórákon sokat hallanak Istenről, de a miséken lélekben közelebb kerülhetnek Feljebbvalójukhoz. A templomi énekek és közös imádságok során jobban azonosulnak az egyház életével, majd lélekben megerősödve folytathatják mindennapjaikat.
Beleden már az óvodásoknak is van lehetősége a hittannal való ismerkedésre, melyre kevesebb időt fordítanak, mint a iskolások, hiszen a kisebbek harminc percnél tovább nehezen figyelnek oda az elhangzottakra.
– A kicsikre nem lehet elvont magyarázatokkal hatni, de azt hiszem, rátapintanak a lényegre. Aki egy kicsit is érti az apró gyerekekkel való foglalkozást, tudja, hogy érdemes nekik énekelni. A kicsik szeretnek beszélgetni, rögtön veszik a lapot. Érdemes elmondani, hogy Isten szeret minket, ahogy a szüleink is a kezdetektől fogva. A gyerekek megtanulják, hogy a mennyei Atya családjához tartozunk, de Jézus életéből is el lehet mondani nekik sok mindent, apránként csepegtetni – elmélkedett Smudla Tamás.
Szerinte Jézust úgy ismerik meg – ami még az általános iskolásokra is bőven igaz –, hogy a mi barátunk, aki a testvérünk lett. – Emberi testben jött közénk, velünk van és kísér minket életünk során – fogalmazott, majd hozzátette: tulajdonképpen csak fel kell ébreszteni a gyerekekben meglévő igényt az isteni szeretet iránt. A kicsik nagyon őszinték és hálásak mindenért, de az idősebb gyerekekben is megvan a jó szándék.
A szülők döntésén múlik, hogy gyermekeik járnak-e hittanra. Az egészen korai időszakban sok minden leülepszik az óvodások lelkében, amelyek lehet, hogy csak jóval később, már felnőttként kerülnek ismét a felszínre.
A miselátogatást sem érdemes erőltetni, de azért érdemes elmondani: adjanak minél több időt a lényeges dolgokra. A szentmise abban segítheti az embereket, hogy a pici korban beléjük ivódott vágyakat a felszínre hozza, hogy megszólaljon bennünk az a bizonyos belső hang. Teljes egészében egyikünk sem érti a történéseket, mert szinte egy teljes élet szükséges ahhoz, hogy maximálisan átadjuk magunkat Jézus tanításainak, de a gyermekek is megéreznek belőle bizonyos részeket –hangzott a nyilatkozatban.
– Jó érzés a papnak, hogy van egy-két kisgyermek a misén, akinek szinte „kilóg” a hangja a többiek közül. Ha szeretettel, jó szándékkal segítjük őket, akkor az nyomot hagy és meg fog jelenni az egész családban. A nagyobbak arra is odafigyelnek, hogy mire tanítja őket Jézus. Az evangéliumból leszűrik, hogy ők is tudnak valami jót cselekedni. A kicsiknek a szívükben van a játék és a szeretet, de mi felnőttek már nem tudunk olyan önfeledten örülni mindennek. Mi felnőttek is megpróbáljuk, de nekünk már kevésbé sikerül a teljes átélés.
– Reméljük, hogy nem romlik a helyzet, és továbbra is maradhat a jelenléti oktatás – tette hozzá a plébános.

Beküldés dátuma: 2021. 10. 05.

Kapcsolódó hírek

  • Járdák, utak felújítása Beleden

    Major Jenő szerint egy-egy felújítás kapcsán ritkábban esik szó arról, hogy a munkálatok ideje alatt is biztosítani kell az intézmények zavartalan működését, ami plusz feladatot jelent az önkormányzatnak.

További hírek

DANUBIUS play