Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

A köztisztviselőket köszöntötték

A köztisztviselőknek mostanság egyre ritkábban jut eszükbe, hogy önmagukat ünnepeljék, mert alig győznek alkalmazkodni az utóbbi öt-hat évben bekövetkezett  átszervezésekhez. Az újdonságok jobbító szándékkal kerülnek bevezetésre, csak olyan sűrűn váltják egymást, hogy ember legyen a talpán, aki ezt könnyedén átvészeli – jegyezte meg dr. Horváth Etelka. A létszámában csökkent köztisztviselői karnak elődeiknél még jobban kell teljesítenie, ezért a csornai jegyző azt szeretné, ha az évente tartott ünnepség valóban a szakma elismeréséről szólna. Üdvösnek tartaná, ha  egyfajta állandóság alakulna ki a közszférában, mert szerinte a dolgozók csak akkor tudják profi szinten ellátni feladataikat, ha az ágazat az évek múlásával is ugyanúgy működik. A szabályozásra és az intézményrendszerre vonatkozó statikus állapot elsősorban nem a munkatársak kényelmét szolgálná, hanem az ügyfelek kiszolgálásának minőségét javíthatná. Az intézmény nehezen tudja megvalósítani céljait, ha a végtelenül sok adminisztráció ,  a más hivatalokkal történő levelezés, a statisztikák készítése jelenti a napi munkát.
Dr. Horváth Etelka harminc éve tagja a köztisztviselői karnak, ezért tudja, hogy mennyire elronthatja a dolgozók hangulatát a juttatások elmaradása, az illetményalap változatlansága és az örökös átszervezések, az  ügyfél pedig jogosan jegyzi meg: Ugyan mit csinálnak ebben a hivatalban?
Az állás elvesztésétől való félelem, a frusztráltság, a stressz lassan olyan veszélyessé teszi ezt a munkakört is, mintha vegyi laborban dolgoznának – tette hozzá a jegyző félig humorosan. Végül megállapította: az igazi célról sosem szabad megfeledkezni, ami a hozzájuk fordulók ügyeinek maximális ellátását kell, hogy jelentse.

Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete 159/2013. (V. 27.) számú határozatában  Török Ottónénak több évtizedes lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként Csorna Szolgálatáért Díjat adományozott. A polgármesteri hivatal testületi ügyintézője munkáját minden érintett megelégedésére, maximális diszkréció mellett, rendkívül magas szakmai színvonalon és odafigyeléssel végzi hosszú évek óta. Precizitása és alapossága nagyban megkönnyíti a hivatal dolgozóinak az egyre növekvő számú képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítésével és lebonyolításával, valamint a döntések végrehajtásával kapcsolatos munkáját. Az országgyűlési és önkormányzati képviselők választásával, népszavazásokkal kapcsolatos feladatok előkészítésében, lebonyolításában rendszeresen részt vett. Közismert szorgalmával, előzékeny magatartásával mindig arra törekedett, hogy a testületi ülések végrehajtásával megbízott munkatársak részére a döntések mielőbb rendelkezésre álljanak, és amiben csak lehet, segítséget kapjanak. Pontos feladatellátásával követendő példát állít a közösség elé.
Török Ottóné érettségi után a járási hivatalnál kezdett dolgozni, majd annak megszűnése után átkerült a városi tanácshoz. A helyhatóság megalakulása után rábízták a testületi ügyekkel kapcsolatos adminisztrációt. A jegyzőkönyvvezetés nem volt mindig könnyű feladat – mondta a kitüntetett –, mert néha viták árán, nehezen születtek meg a döntések. A szakember a határozatok alapján állítja össze a kivonatokat, amelyeket aztán továbbít az érintetteknek. Igaz, hogy a testületi ülésekről hangfelvétel készül, de Török Ottóné a gyorsírásban jobban bízik, mint a technikában, mert utóbbi bármikor elromolhat. A jegyzőkönyvek és a hozzászólások összeállítása fogalmazási készséget is igényel, amit a köztisztviselő az évek során sikeresen elsajátított. Munkáját úgy végezte, hogy főnökei elégedettek legyenek vele, és az apróbb módosításokon kívül nem volt szükség komolyabb változtatásokra. Az önkormányzati és hatósági osztály dolgozója ha egyenesbe került, nagy megelégedéssel töltötte el, pedig egyre nagyobb elvárásnak kellett megfelelnie. Az elismerés azt jelenti számára, hogy megérte az eddigi erőfeszítése. Hobbijaira majd a nyugdíjazás után tud több időt fordítani, ezért a komolyabb regények olvasása egyelőre várat magára.
Beküldés dátuma: 2013. 07. 17.

Kapcsolódó hírek

További hírek