Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

A szabályokat mindenkinek be kell tartania

A Győr Városi Rendőrkapitányság vezetője nemrég eligazításon vett részt az év elején megalakult téti rendőrőrsön, ahol arra hívta fel kollégái figyelmét, hogy jó kapcsolatra törekedjenek a térség lakosságával, valamint az önkormányzatokkal. Horváth Csaba rendőr ezredes  a megyeszékhelyen és a mosoni térségen kívül a Rábaközhöz is több szállal kötődik, hiszen édesapja révén bogyoszlói felmenőkkel rendelkezik. Szülője azóta elhunyt, de gyermekkorából jól emlékszik a falusi búcsúk hangulatára, és ennyi év eltelte után is többen ráismernek a településen. A Horváth család Mosonmagyaróvárra költözött, ezért interjúalanyunk iskoláit már itt kezdte el, majd Győrben és külföldön folytatta tanulmányait. A soproni határőrségnél három esztendeig dolgozott, a rendőrség kötelékéhez pedig a rendszerváltáskor csatlakozott. A megyei főkapitányság nyomozóját később bűnügyi osztályvezetőként foglalkoztatták Mosonmagyaróváron. Utóbbi helyen kapitányi beosztásba került, és immár hat esztendeje ugyanezt a pozíciót tölti be Győrben. Miért pont rendőr lett? – Szeretek az emberekkel foglalkozni, ami nem egyszerű feladat, illetve a közrend, a közbiztonság és a bűnügyek felderítése mindig fő csapásirány volt számomra – mondta a rendőr ezredes. Amennyiben a megyeszékhely közbiztonsága után érdeklődnénk, elsősorban az ott élőket kellene megkérdezni. A kapitány szerint Győr nyugodt város az ország többi, hasonló kaliberű településéhez képest. Horváth Csaba véleményét a következővel egészítette ki: az eredményes működéshez elengedhetetlen az önkormányzat támogató hozzáállása, amiben nemcsak ők, hanem a környező kapitányságok dolgozói is részesülnek. A nemzetközi rendőr akadémia jóvoltából külföldi kollégáktól szerzett tapasztalatok alapján elmondható: a tőlünk nyugatabbra lévő országokban megtörtént esetek előbb-utóbb nálunk is megjelennek. Megyénk előnye bizonyos szempontból hátrányt is jelenthet, történetesen, hogy az emberek többsége keresettel rendelkezik, ezért a viszonylagos gazdagság kiváló terep az átutazó bűnözőknek.
A téti „kis kapitányság” teljes jogkörrel rendelkező nyomozószerv, mely akár házkutatást is elrendelhet.
A február elején indult, a győri rendőrkapitányság alárendeltségében működő őrsöt a Téten megalakult járáshoz igazodva hozták létre. Horváth Csaba megjegyezte: az állományt idővel teljesen feltöltik, de már így is jelentős rendőri erőt jelent a korábbiakhoz képest.  Nagy előny a helyieknek, hogy a bűncselekményekkel kapcsolatos feljelentések miatt nem kell Győrbe utazniuk, hanem itt helyben, a bűnügyi alosztálynál lehet panaszt tenni. Az erkölcsileg elítélendő, a lakosságot irritáló magatartás mellett sem szabad elmenni, ezért az emberek direkt zaklatását mellőzve kell felszámolni a jogsértéseket. A mikrohullámú adathálózattal  összekapcsolt Robotzsaru integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszeren keresztül szinte azonnal kideríthető, hogy a gyanúsítottnak volt-e már dolga a rendőrökkel. – A rendőrség, illetve a körzeti megbízott azért van, hogy a szabályokat betartassa, amit úgy tud megvalósítani, ha mintát és pozitív példát mutat – fogalmazott az ezredes.
Az erdélyi származású, családjával Tényőn lakó dr. Orbán Csaba iskoláit már Magyarországon végzete el. A téti rendőrőrs jogi végzettséggel is rendelkező alosztályvezetője 2008-ban nyomozói státusba került. A rendőr zászlós a bűnügyi terület irányításával az őrsparancsnok munkáját segíti. Nyomozati tevékenysége mellett a körzeti megbízott és a munkatársak közötti koordinációs feladatokat is ellátja.
A Győr-ménfőcsanaki Varga Péter 2001-ben fejezte be a rendőrtiszti főiskolát, majd a győri kapitányság közrendvédelmi osztályán lett csoportvezető. Ezt követően kinevezték az őr- és járőrszolgálati alosztály   alosztályvezető-helyettesének, később pedig a körzeti megbízotti alosztályt irányított. A rendőr százados 2013 eleje óta a téti rendőrőrs parancsnoki feladatait látja el: hozzá tartozik a körzeti megbízottak és járőrök irányításán kívül a szolgálattervezés, valamint a naponta keletkező ügyek pontos ismerete, illetve az ezekkel kapcsolatos dokumentumok megfelelő helyekre való továbbítása. A parancsnoktól azt is megtudtuk, hogy március elején veszi kezdetét a téti rendőrőrs épületének felújítása.
Beküldés dátuma: 2013. 02. 27.

Kapcsolódó hírek

További hírek