Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

A vigasztalás fiának a magyarság összetartása Istentől elrendelt feladata

1953. május 30-án épp tavaszi litániát tartottak a kapuvári templomban, amikor Kiss György Barnabás felsírt a kórházban. A gartai városrészen nevelkedett ifjú legszebb kapuvári évei az itt élő emberekkel és a rokoni kapcsolataival hozhatók összefüggésbe. A vallásos családban felnövő gyermek a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett. A középiskolában nem kifejezetten a szerzetesi pályára készült, viszont a gondolat már érlelődött benne. A bencéseknél tapasztalt légkör, és a ’70-es évek elejének közhangulata mind arra sarkallták, hogy lelki síkon, illetve a tanításon keresztül legyen hasznára környezetének. Elhatározásától a két év katonaság sem tántorította el, sőt ekkor már biztosan tudta: szerzetes szeretne lenni. Győri Hittudományi Főiskola elvégzése után 1978. június 15-én pappá szentelték. Az első időszakot a szanyi hívők körében töltötte, majd Csornára került.  Innen került Ausztriába, ahol kórházlelkészként dolgozott. Mivel az irgalmas rendek a lelki támasz nyújtásán túl a betegápolással is foglalkoznak, 1984-ben belépett a ferences rendbe.
Az elbeszélésben talán az a kicsit szokatlan, hogy mindez már az Egyesült Államokban történt. – Az amerikai Szent István Ferences Kusztódiában találtam meg a helyemet – mesélte a gartai születésű ferences atya, aki az erdélyi Szent István Provincia tagjaként teljesít missziót Detroitban. Az USA-ban működő egyházi közösség elsősorban lelki pásztori teendőkkel volt elfoglalva, illetve a sajtóapostolságon keresztül nevelték az embereket. Így lett Kiss György Barnabás újságszerkesztő és könyvkiadó Amerikában, hogy a szó ereje által formálja a magyar híveket és a nagyobb közösségeket a világ másik pontján.
Ahogy az atya feladatköre bővült, úgy került egyre több emberrel kapcsolatba, s rakódtak rá a tapasztalatok. Szerinte azáltal, hogy a lelkipásztorok hirdetik az evangéliumot, ellátják az apostoli hivatásnak is eleget tesznek. Első amerikai éveiben ezt inkább az újságon keresztül tette meg, miként vallásos elmélkedéseket írt a hetilapba. Ezenkívül bejárta Kanadát, és Észak-Amerika magyar közösségeiben tartott lelki gyakorlatokat. Író ember lévén a közvetlen emberi kapcsolatokat is legalább olyan fontosnak tartja, mint a könyvekből való tájékozódást. Kiss György Barnabás nem csak kora miatt lett érettebb, hanem mert megtanulta, hogy megoldást kell keresnie a problémákra. Úgy véli, az Úristen is azért teremtette az embert, hogy képességein keresztül hozza ki magából a legjobbat, és végezze el azokat a feladatokat, amelyeket feljebbvalója rábízott. Tíz év újságírás után lett az USA-ban lévő detroiti Szent Kereszt Magyar Plébánia lelkipásztora. A folyó másik oldala már Kanada, ahol a Szent Antal Magyar Katolikus Plébánia felelős vezetőjeként dolgozik. Ligeti Angelus atyával közösen osztják be a feladatokat. A magyarság megtartása és összetartása érdekében tett erőfeszítéseik nem csak ezekre a helyekre korlátozódnak, hanem a tágabb környékre is. – Lehet, hogy külföldi módjára élünk, de  az anyaföldből táplálkozunk, és az otthonról hozott élményeket idézzük fel a magyar közösségekben – mondta a ferences atya, aki 2006 óta Erdő Péter bíboros és Cserháti Ferenc segédpüspök megbízásából személyüket, és a püspöki konferenciát képviseli a magyar katolikus pasztorációban, valamint nemzetiségi tanácsadója a washingtoni és ottawai konferenciának. Ezért hívják sokszor észak-amerikai delegátusnak, és innen ered a püspöki helynöki elnevezése is, pedig ő egyszerűen Barnabás testvérnek szólíttatja magát, hiszen nem más, mint a „vigasztalás fia”.
A csornai „Jézus szíve” templom egykori káplánja rendszeresen meglátogatja 88 éves édesanyját, valamint rokonait, de mindig talál egyéb „hasznos” okot az utazásra. Idén áprilisban tapasztalatszerzés miatt szállt repülőre, mert újra Magyarországon tartották az Európában élő magyar lelkipásztorok találkozóját. Jézus üzenetét ma nem könnyű eljuttatni az emberek szívéhez, ezért minden alkalmat megragad, hogy a lelki gondozás nehézségeiről beszéljenek paptársaival, hiszen ezek a gondok országhatároktól függetlenül léteznek. 2013 augusztusában pedig Kapuvár gartai városrésze ünnepelte fennállásának 350. évfordulóját, melyre őt is meghívták a rábaköziek.
Kiss György Barnabás szerint mindannyian zarándokok vagyunk, csak ő néha előbb találja meg a választ kérdésekre. A híveket azzal segíti, hogy  tanításai révén mutatja meg nekik az általa helyesnek vélt utat. Az az ember boldog, aki alázatos, ugyanakkor tudja, hogy mit akar.  Elöljárói vele szemben is megfogalmazzák az elvárásokat, de ha ezek találkoznak saját elképzeléseivel, és ráadásul Isten akarata is megmutatkozik, akkor elégedett lehet. Egyik nagy terve is hamarosan megvalósul: magyar kápolnát létesít az Egyesült Államok fővárosában, a szeplőtelen fogantatásról elnevezett bazilikában található legnagyobb Mária-szentélyben.

Beküldés dátuma: 2013. 10. 04.

Kapcsolódó hírek

További hírek