Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Az önkormányzat bevételei folyamatosan csökkennek

Mivel februárban nem volt képviselő-testületi ülés Rábakecölben, a márciusi kicsit hosszabbra sikerült. A tizenhárom napirendi pont több mint harmincféle témát foglalt magába. Tuba Erik két kérdéskört emelt ki a beszámolókból. Az egyik a mozgókönyvtári feladatellátásról szólt, a másikban pedig örömmel tájékoztatta a testületet arról, hogy az ülés napján kapta meg a Soós Imre Kulturális Központ felújítására vonatkozó, 41,7 millió forintnyi uniós támogatásról szóló értesítőt. A szociális rendelet 2.paragrafusát hatályon kívül helyezték, mivel a lakásfenntartási támogatás a jegyző hatáskörébe került. A polgármester arra biztatta a lakókat, hogy aki megfelel a feltételeknek, vegye igénybe ezt a fajta juttatást. Ugyancsak hatályon kívül helyezték a decemberben elfogadott hulladékszállítási díj megállapításáról szóló rendeletet, a csatorna- és vízdíj emelkedésének mértéke pedig szintén jogszabályi változás miatt csökken.

Évről évre csökken a gyermekek száma, és az idén  a falunak nincs gondozásra szoruló kismamája sem.
Mivel a védőnői szolgálathoz tartozó három településen – Rábakecölben, Vásárosfalun és Edvén – mindössze 38 ellátott van, gondolva a jövőre, már most megvizsgálták a Beled kisebbik körzetével való összevonás lehetőségét. A problémát úgy próbálják megoldani az ÁNTSZ közreműködésével, hogy ebből az érintettek semmit ne vegyenek észre.

A testületi ülésen elbírálták a helyi pályázati felhívásokra beérkezett kérelmeket.
Gyalogjárda felújítására a Dózsa és az Arany János utca lakói pályáztak, a civileknek pedig összesen 800 ezer forintot osztottak szét. Ezenkívül Horváth Dóra képviselő  egész évi tiszteletdíját felajánlotta a helyi szervezeteknek, illetve a rábakecöli programok támogatására. A korábbi 25 milliós helyett idén csak 15 millió forintos folyószámla hitelkeretről köt szerződést az önkormányzat – tudatta Tuba Erik, amely tényleges kölcsön felvételét nem feltétlenül jelenti, csak biztonsági megoldásként alkalmazzák.
Két pályázat benyújtását határozta el a képviselő-testület. Az egyik az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásáról szól, a másik pedig sportöltöző felújítására vonatkozik. A nyílászárók cseréjére 792 ezer forintot szeretnének kapni, amelyhez 20 százalék önerőt kell biztosítani. Az önkormányzat megpróbálja olcsóbban beszerezni a villamosenergiát, és ennek szakmai kivitelezését rábízza egy cégre.
Szűkös gazdálkodás elé néznek a rábakecöliek, mivel az önkormányzati bevételek folyamatosan csökkennek, a költségek pedig nőnek, így nehéz lefaragni a majdnem 30 milliós költségvetési hiányt. A településen csak kisebb léptékű fejlesztésekkel kalkulálnak az idei esztendőben.
Beküldés dátuma: 2012. 04. 18.

Kapcsolódó hírek

További hírek