Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Beled új iskolaigazgatója azt szeretné, ha a gyerekeknek minden nap öröm lenne a tanulás

Kőszegi Németh Józsefnek intézményvezetőként már a legelején is az volt az elképzelése, hogy a gyerekek ne kötelező jelleggel koptassák a padokat, hanem szeressenek iskolába járni. Ennek legjobb fokmérője, hogy szívesen részt vesznek-e a tanórán kívüli egyéb foglalkozásokon.

Kőszegi Németh József pályafutását végigkíséri a művészet és az oktatás párhuzama. A beledi általános iskola nemrég kinevezett igazgatója szeretné, ha munkásságának pozitívumait elsősorban a gyerekek és a szülők élveznék. Vezetői státuszát arra szeretné használni, hogy általa a diákok olyan alapokat kapjanak az iskolában, melyek biztos kulcsot jelentenek sikeres felnőtt életükben. A vázolt nemes feladat végrehajtásában számít a meglévő tanári kar segítségére.
– Dolgozzunk együtt új szellemben a gyerekekért – hangzott a pedagógusoknak szóló felhívás. A szakember meg van arról győződve, hogy a kisebb településeken is tanulnak olyan tehetséges fiatalok, akiket eddig ugyan nem tartottak számon, de attól még érdemes rájuk több figyelmet fordítani. A tudnivalók önmagukban, szárazon nehezen emészthetőek, ezért élményszerűvé szeretné tenni az egész folyamatot.
Nagy várakozással tekint a beledi iskolaépületek megkezdett felújítása elé, ami szerinte példátlan mérvű korszerűsítést jelent, hiszen több évtizedes lemaradást kell pótolni a beruházásokkal. A munkálatok befejezését október végére teszik, de addig is biztosítani kell a zavartalan oktatást. Reméli, hogy a helyiek többsége is pozitívan ítéli meg a fejlődést.

A kőszegi születésű Kőszegi Németh József teljes gyermekkorát belengte annak tudata, hogy egy határ melletti zárt településen nőtt fel. Élete mégsem ennek szellemében folytatódott, hiszen beutazta a fél világot. Vele született képességei és érdeklődése többnyire két irányba terelte őt, a művészet és az iskola felé. Érettségi után megszerezte az ének-zene tanári, karvezető képesítést, majd a Zeneakadémián művész diplomát szerzett. Tíz éven át volt a Győri Nemzeti Színház magánénekese, de mellette folyamatosan tanított valamelyik iskolában. 1980-ban a Debrecen melletti Pocsajon kezdte pályafutását. Nagy kihívást jelentett neki, hogy a szerény körülmények ellenére élményszerűen vezesse be a gyermekek életébe a művészetet. Meglepetésként érte, hogy újonnan alakult kórusával a megyei versenyen mindjárt az elején ezüst minősítés szereztek.
Negyven éves kora táján tudatosan készült a vezetői feladatok ellátásához szükséges ismeretek megszerzésére, ezért elvégzett több egyetemi kiegészítőt. Először a Győri Váci Mihály Általános Iskolában nevezték ki igazgatónak. Büszke arra, hogy néhány esztendő után munkásságának köszönhetően olyan fordulatot vett az intézmény profilja, hogy megkapták a Tehetségpont minősítést, így kapcsolódtak a hazai és határon túli tehetséggondozó hálózathoz. Meggyőződése, hogy az a gyerek, aki szívesen visszajön a délutáni szakkörökre, elfoglaltságokra, biztosan szereti iskoláját, ráadásul a sporton, a művészeten és egyéb tevékenységen keresztül megtalálja az őt leginkább érdeklő szakmát, valamint hobbit.
Iskolavezetési stílusára jellemző az olyan fajta bemeneti rendszer bevezetése, amely garantálja, hogy a kisdiák örömmel járjon iskolába. Az egyik legnehezebb feladatnak tartja a kezdeti érdeklődés fenntartását, mert az elsősök természetes kíváncsisággal kezdik meg tanulmányaikat, de ha nem vigyáznak rájuk, felsős korukra könnyen bekövetkezhet náluk a kiégés.
– Sokat törtem a fejemet azon, hogy tizenéves korukat mindenféle veszteség nélkül éljék meg, sőt találjanak olyan célokat, amelyek felnőtt korukban segítséget nyújtanak nekik – magyarázta Kőszegi Németh József. Így találtam rá a pályaválasztásra, a pályaorientációs felkészítésre, amelyben nagy segítségemre volt Hancz István, a győri iparkamara elnöke – példálózott. Az általa ajánlott szakemberek vállalkozási, pénzügyi ismereteket oktattak a hatodik-hetedik és nyolcadik osztályos gyerekeknek.

Kőszegi Németh József több mint húsz évig középiskolában dolgozott. 2012-ben családjával Orosházára költöztek, ahol megpályázta az alapfokú művészeti intézmény vezetését. Sok olyan jólelkű fiatallal találkozott, akiknek sikerült megtanítani, hogy a zene nem csupán a muzsikálásról szól, hanem annak révén elsajátíthatják a nyilvános szerepléssel járó stresszkezelést és a magabiztos, kulturált megnyilvánulást, koncentrált gondolatközlést. Mindezen tulajdonságok alkalmassá tehetik őket a későbbiekben akár egyes vezetői feladatok ellátására is. A sport szintén kiválóan alkalmas a felgyülemlett feszültség levezetésére és a harmonikus emberi jellem kialakítására.
Kőszegi Németh József az elmúlt egy évben a pápai művészeti iskolában dolgozott.

A beledi iskola új igazgatója úgy gondolja, hogy a pedagógusoknak nagy szerepe van abban, hogy segítsék a gyerekeket a számukra leginkább megfelelő irányok megtalálásában. Nézete szerint két fontos dolgot kellene bevezetni a mai oktatásba: a csapatszellem kialakítását, valamint az egyéni képességek felismerése mellett a különbözőségek elfogadását. A fiataloknak is tudomásul kell venni, hogy mindenki másban jobb. Utóbbi teszi lehetővé, hogy a különböző területek előnyei összeadódjanak, ami viszont nagy hasznára van a team-munkának. További előnyként említette, ha a felső tagozatosok nem indulnak el olyan pálya irányába, amelyről csak később derül ki, hogy mégsem nekik való.
Ennek megfelelően az iskolai munkát is csapatban képzeli el, ezért számít kollégái véleményére, valamint a beledi általános iskolában korábban megszerzett előnyök, értékek megtartására. Mindenkori vezérmotívumának tekinti, ha valaki jól álmodik és sokat tesz céljaiért, szorgalmasan tanul, meg tudja valósítani önmagát.

Beküldés dátuma: 2018. 08. 28.

Kapcsolódó hírek

További hírek