Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Hó- és síkosságmentesítés Csorna útjain

Az elmúlt hét időjárása alapján átmenetileg úgy érezhettük, mintha visszatért volna a tavasz, az önkormányzatnak azonban időben fel kell készülnie arra, hogy előbb-utóbb igazi arcát mutatja a december.Televíziónknak Major András és Mohácsi Tamás beszélt a város, illetve a síktalanítást végző cég feladatairól.

Major András, Csorna alpolgármestere az alapfogalmak tisztázása után arról beszélt, hogy milyen feladatok várnak a városra, illetve a lakókra.
Mit jelent pontosan a hó- és síkosságmentesítés?
– Ez jellemzően olyan téli tevékenység, mely az úttest burkolatának, a járdának, a gyalogútnak, a kerékpárútnak, a tömegközlekedési megállóhelyeknek, a járdaszigeteknek, az úttartozékoknak, a várakozóhelyeknek és a kijelölt rakodóhelyek biztonságos használatának biztosítását jelenti. A tevékenység hótakarításból (hótolás, hólapátolás) és a síkosságmentesítésből áll.
Kinek a feladata Csornán a hó- és síkosságmentesítés?
– Ha a jogszabály nem rendelkezik az általánostól eltérően, akkor a terület, illetve ingatlan tulajdonosának feladata ez a tevékenység. Persze van számos eset, amikor fennáll az eltérő szabályozás.
Ki takarít az úttesten?
– Az úttesten és az ahhoz tartozó várakozóhelyeken az út kezelője takarít. A városban ez több mint 90%-ban általában az önkormányzat feladata. De találhatók itt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében álló utak és magánutak (pld. bevásárlóközpontok, cégek környéke) is.
Kinek kell takarítani a járdákat?
– Az intézmények járdáin, a kiemelt területeken, valamint a forgalmas útszakaszokon a városgazda feladata a hó eltakarítása, a saját portája előtt viszont minden tulajdonosnak kötelessége elvégezni a síkosság-mentesítést. Fontos tudni, hogy járdán és zöldterületen tilos az útszóró só használata. Ezeken a helyeken csak olyan anyag használható, amelyik nem veszélyezteti a növényeket.
A többlakásos, többszintes lakóépületekben vagy társasházban élőknek milyen járdaszakaszt kell takarítaniuk?
– Az előbbieken felül az ingatlanok tulajdonosának (kezelőjének, tartós használójának, illetőleg haszonélvezőjének) kötelessége gondoskodni két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú járdaszakasz téli takarításáról is, a szomszédos tulajdonosok között 50-50%-os arányban. Társasházak esetén fontos tudni, hogy a közös képviselőnek ez a feladat - ha erről nincs külön személyre szóló megbízása - nem személyes kötelessége, hanem a társasház lakóinak közös felelőssége! Ezek a társasházak vagy megbíznak valakit a tevékenységgel, vagy felosztják a munkát a lakók egymás között.
Az üzletek, szórakozó-, vendéglátó- és egyéb árusítóhelyeknek van-e hótakarítási kötelezettségük?
– A szolgáltató és termelő tevékenységet végző egységek előtti járdaszakaszt – a nyitva tartás ideje alatt – a használó, eltérő megállapodás esetén a tulajdonos köteles tisztán tartani.
Milyen szélességben kell gondoskodni a járdák hó- és síkosságmentesítéséről?.
– A burkolattal ellátott területeken, járdán, járdaszakaszon, lépcsőn a hó eltakarításról és a síkosság mentesítésről a rendeltetés szerinti használatnak megfelelő szélességben kell gondoskodni.
Milyen szabályozás vonatkozik a járdákról ellapátolt, eltakarított hóra vonatkozólag?
– A letakarított havat úgy szabad elhelyezni, hogy a közlekedést ne akadályozza, a folyókát, víznyelőt, vízelvezető árkot szabadon hagyja, illetve a közszolgálati felszerelési tárgyak, vagy egyéb közérdekű létesítmények (pl. tűzcsap, szeméttároló) használatát ne akadályozzák.
A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni: útkereszteződésben, útburkolati jelen, úttorkolatban, kijelölt gyalogos átkelő helyen, kapubejáró elé- annak teljes szélességében, tömegközlekedési eszközök megállójában, járdasziget és járda közé.
Mi történik, ha valaki a számára előírt hó- és síkosságmentesítésről nem gondoskodik?
– Ezeknek a feladatoknak az ellátása közösségi érdek. A szabályokat megszegő állampolgárokkal szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Milyen sorrendben történik a közutak takarítása?
– Természetesen prioritási sorrend van, mely alapján elsődlegesen a fő- és a tömegközlekedési útvonalak, az egészségügyi és a közintézményekhez vezető útvonalak és a lakossági ellátást biztosító főbb intézmények (áruházak) megközelítési útjainak takarítása történik meg, és ezután kerül sor a mellékútvonalakra, valamint a parkolókra. A kerékpárutak és járdák esetében a prioritást azok kihasználtsága határozza meg.
A Hun-Road Mova Építő Kft. önkormányzatok és cégek megrendelésére végez mindennemű útépítési és -fenntartási munkálatokat, vonatkozzanak azok közútra vagy magánútra. Mohácsi Tamás, a cég műszaki igazgatója mondta el tapasztalatait.
A vállalkozás évek óta gondoskodik Csorna útjainak síkosságmentesítéséről, valamint a hóeltakarításról. Az utakat két nagy kapacitású szórógéppel és hótolóval tartják rendben, ezenkívül a járdák szórására és takarítására alkalmas berendezésekkel is rendelkeznek. A kft. munkatársai az elmúlt hat évben megismerték a város közlekedés szempontjából kritikusabb pontjait, így ezeken a helyeken bevetik a kézi erőt is.
A leesett hó mennyisége határozza meg, hogy mikor látnak neki a munkának. Ha egy mód van rá, ne hagyják személyautóikat a szűk áteresztőképességű zsákutcákban, mert a járművek akadályozzák a hóeltakarítást – hangsúlyozta a szakember, hozzátére: Amennyiben mínusz hét fok alá kúszik a hőmérő higanyszála, már csak a síkosságmentesítés végezhető el.
– Mindenkinek balesetmentes közlekedést és boldog ünnepeket kívánok – mondta Mohácsi Tamás.

Beküldés dátuma: 2016. 11. 29.

Kapcsolódó hírek

  • Stabil működés és ambiciózus jövő Csornán

    – Olyan költségvetés került az asztalra, amely biztosítja a település működését és garantálja a fejlődést – állapította meg Csorna város idei büdzséjéről Major András.

További hírek