Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Húsvéti szentmise a Csornai Premontrei Apátsági templomban

– Amikor emberileg a legnehezebb a feladatunk, akkor van legközelebb hozzánk az Isten – fogalmazott Varga Balázs plébános a Csornai Premontrei Apátsági templomban tartott húsvéti szentmisén. Az istentiszteletet Fazakas Zoltán Márton premontrei apát celebrálta.

– Krisztus feltámadt! Kedves testvéreim, főtisztelendő plébános úr, kedves Balázs atya, rendtársaim, igazgató úr, kedves csornai, rábaközi testvérek, mindannyian akik a Rábaközi Televízió jóvoltából bekapcsolódnak szentmisénkbe, és akik az interneten keresztül követnek bennünket, illetve imádkoznak együtt velünk – köszöntötte a híveket Fazakas Zoltán Márton apát úr Húsvét vasárnapján, amikor a premontrei templomban együtt ünnepelt mindkét csornai plébánia.
– Húsvét az igazság diadalának ünnepe, a gyűlölet és gonoszság keresztre feszítette az igazságot és a szeretetet, de harmadnapra feltámadt nagy megdöbbenésére ellenségeinek – mondta a premontrei apát, aki Márton Áron püspök szavaira emlékeztetett: A mai kivételes, különlegesen emberpróbáló időkben a húsvét az igazság diadalának ünnepe.


 - Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: «Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk.» – az olvasmány az Apostolok cselekedeteiből hangzott el Herman Antal tolmácsolásában. A csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola igazgatója a szentleckében Szent Pál apostol kolosszeiekhez írt leveléből olvasott fel részletet.

– Rendhagyó az idei húsvét, hiszen nem tudunk együtt ünnepelni, üresek a templomaink. Elválasztanak bennünket a falak, az otthon és a templom falai. A fizikai elzártság ellenére azonban hiszem azt, hogy mégis egyek tudunk lenni az imádságban, a lelki egységet meg tudjuk élni a szeretetben való találkozás által. Számomra nagy öröm, hogy a Rábaközi Televízión keresztül szólhatok a kedves hívekhez – fogalmazott Varga Balázs. A megváltó feltámadása valósággá vált az emberek számára, akiknek ma az a feladata, hogy meghallják a nekik szóló üzenetet: Krisztus örömének és békéjének befogadásával felül lehet emelkedni a sötét, sokszor kilátástalannak tűnő helyzetből is. A koronavírus-járvány árnyékában legyünk figyelmesebbek, türelmesebbek, nagylelkűbbek, szolgálatkészebbek egymással. A Jézus Szíve templom plébánosának buzdító, reményt adó szavai után a szentmise a Hiszekegy imádsággal, a katolikus hit megvallásával folytatódott.
A szertartás végén Balázs atya megköszönte Márton apát úrnak, hogy együtt ünnepelhették húsvét misztériumát.
Boldvai Márton Bertalan arra hívta fel a hívők figyelmét, hogy a templom előtere nyitva áll az imádkozók előtt, akik biztonságos távolságban fejezhetik ki hálájukat az Úrnak. A premontrei perjel ezt követően a szentmisék televíziós, internetes közvetítéséről beszélt. Elhangzott, hogy a Csornai Premontrei templomba és a Jézus Szíve templomba tervezett tavaszi bérmálásokat is későbbi időpontban, valószínűleg ősszel fogják megtartani az egész egyházmegyében, Veres András püspök rendelkezése értelmében.
– Lelkipásztori ügyekben továbbra is bátran keressenek meg minket. Elérhetőek vagyunk akár az interneten ([email protected]), akár a 96/261-518-as telefonszámon keresztül. Apátsági templomunkban továbbra is mindennap mutatunk be szentmisét. Jézus feltámadásának örömhírét még a falak és a zárt ajtók sem állíthatják meg!

Beküldés dátuma: 2020. 04. 14.

Kapcsolódó hírek

 • Egyre több a fiatal premontrei szerzetes Csornán

  Szent Norbert 1121-ben alapította a premontrei kanonokrendet. Mi a helyzet napjainkban a Szent Ágoston reguláját követő szerzetesrenddel? Televíziós interjúnkban elhangzott: lassú növekedést mutat világszerte, Csornán pedig egyre több a fiatal elhivatott szerzetes.

További hírek

 • Járdák, utak felújítása Beleden

  Major Jenő szerint egy-egy felújítás kapcsán ritkábban esik szó arról, hogy a munkálatok ideje alatt is biztosítani kell az intézmények zavartalan működését, ami plusz feladatot jelent az önkormányzatnak.

 • Hagyományőrző programok a beledi óvodában

  Tavasztündérek, pillangók és hercegnők lepték el a beledi óvoda folyosóját a farsangi időszakban, ezenkívül kommandósok és különböző mesehősök népesítették be a csoportszobákat.

 • Rekord a X. Kapuvári Böllérmáj és Gasztronómiai Fesztiválon

  Tíz év kemény munkája kellett ahhoz, hogy országos szinten is jegyezzék a Kapuvári Böllérmáj és Gasztronómiai Fesztivált – értékelte Hámori György polgármester a rangos eseményt, melyen 92 csapat 175 étele és 116 süteménye versengett a 15 szakácsból és 6 cukrászból álló zsűri előtt.

 • Pályázati pénzből újult meg a beledi óvoda és bölcsőde

  Major Jenő a tavalyi közmeghallgatáson hosszan sorolta az elmúlt esztendőben végrehajtott önerős fejlesztéseket.

 • Hónap műtárgya a Rábaközi Muzeális Kiállítóhelyen

  A Rábaközi Muzeális Kiállítóhely idei első műtárgyát 2024. február első vasárnapjáig tekinthették meg az érdeklődők, február 5-étől pedig már indul is a következő bemutató.

DANUBIUS play