Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Kedves gyerekek, kedves szülők: Vár a csornai Széchenyi!

Kik várnak titeket leendő elsősök? Nézzük csak! Ahogy lapunk múlt heti számában ígértük, bemutatkoznak a Széchenyi iskola leendő elsőseit tanító pedagógusok.


Kisznerné Horváth Gertrúd, Gerti tanító néni jelenleg negyedikes osztályfőnökként várja a leendő elsős ovisokat az új osztályába! A következő tanévben kezdi a 30. tanévét a Széchenyi iskola falai között. Született csornai, ő is ebben az iskolában tanult 8 éven keresztül. Az évek során a napközis munkakör mellett tanított rajz és vizuális kultúra tantárgyat. Osztályfőnökként és tanítóként matematika, környezetismeret, rajz és vizuális kultúra, ének-zene, technika, erkölcstan tantárgyakat tanított. Tanítói munkájának legfontosabb célja a gyermekközpontúság, a szülői házzal kialakított bensőséges, bizalmas kapcsolat, amelynek fókuszában a gyermek áll. A délelőtti oktató nevelő munka mellett rendkívül fontos számára a szabadidő hasznos eltöltése. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelő szinten sajátítsák el a kulturált életmóddal járó szokásokat, legyenek képesek társas kapcsolatok kialakítására, a társaikkal és a tanáraikkal való együttműködésre.
Sok időt fordít a kulturális, zenei nevelésre, a hon- és népismeret tanítására, technikai tevékenységekre, egészséges életmódra nevelésre, játékra, sportra, kirándulásokra és színházlátogatások szervezésére egyaránt. Kiemelten foglalkozik a jeles napok, népszokások témaköreivel. Elsődleges célja, hogy a kis nebulók szívesen jöjjenek az iskolába. Ezért reggelente az üdvözlő ölelés mellett, mesével kezdi a napot. Fontosnak tartja, hogy a gyermekek számára örömforrás legyen a tanulás. Szeretné, ha az iskola a lehetőségek hasznos tárháza lenne számukra, ahol játékos formában jutnak el az új ismeretekhez. Mindennapi munkája során szerény lépéseket tesz arra vonatkozóan, hogy olyan értékekkel, használható tudással gazdagítsa tanítványait, amely szilárd alapokat biztosít későbbi tanulmányaikhoz, valamint egész életük során.


Vargáné Budai Márta, Márti tanító néni. Csornán él, férjével és két felnőtt gyermekével együtt. A főiskola elvégzése után a pályáját itt, a Csornai Széchenyi István Általános Iskolában kezdte; ennek már 29 éve. Volt tanítóinak, tanárainak a kollégája lett.
Az évek alatt az osztályait nagyfelmenő rendszerben tanította. Munkája során nagy hangsúly fektet arra, hogy a gyermekek nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben töltsék mindennapjaikat az iskolában. Tisztában van azzal, hogy ehhez nem csak a gyermekek, hanem a szülők bizalmát is el kell nyernie.  Elsőtől kezdve a negyedik osztályig kíséri végig fejlődésüket, segíti kibontakozni nyiladozó értelmüket. Vallja, hogy az óvodás kisgyermek iskolába való bevezetése az egyik legszebb és legnehezebb pedagógiai feladat. A legfontosabb számára, hogy a gyerekek minden nap örömmel jöjjenek az iskolába. A gyermeki kíváncsiságukra, fogékonyságukra alapozva, napról napra ügyesebb iskolásokká váljanak a segítségével.


Eitlerné Tóth Katalin, Kata tanító néni, 2017 óta dolgozik a Csornai Széchenyi István Általános Iskolában. Szombathelyen végezte mind a könyvtáros tanári tanulmányait, mind a tanítóképző főiskolát. Jobaházán lakik férjével és három gyermekével.
Tíz évig a városi könyvtárban dolgozott, előtte és utána is harmadik évfolyamtól tanított, felső tagozatban informatikát is. Nagyon szereti a gyerekeket és a munkáját. Az első osztály igazi kihívás, reményt keltő feladat számára. Osztályával azt szeretné elérni, hogy biztos alapokat kapjanak a további tanuláshoz, használható ismereteket a további életükhöz. Figyel arra, hogy a tanulók egymás személyiségét tiszteletben tartsák és elfogadóak legyenek. Bízik benne, hogy közös munkával bátran fognak megbirkózni az olvasás, írás és számolás tudományával.
Fontosnak tartja a szülőkkel való együttműködést. A tanítás sok-sok türelmet, szeretetet és megértést kíván, ami néha nagyon nehéz, de csak együtt érhetnek el eredményeket. Úgy véli, akkor dolgoznak a leghatékonyabban, ha hárman - gyermek, szülő, tanító – összefognak, így megalapozzák a derűs, kiegyensúlyozott iskolás éveket a kisgyerekek számára.

Beküldés dátuma: 2020. 04. 10.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés