Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Kompromisszum, tettrekészség, tisztesség jellemezte Papp László körjegyző munkáját

Néhány héttel ezelőtti számunkban tudósítottunk az intézmény örömteli megújulásáról, melyben nem kis szerepe volt Szil, Zsebeháza, valamint Pásztori körjegyzőjének.  Az ünnepségen többek között Papp Lászlóról szólt a méltatás: összefogja a környező települések jegyzőit, szaktudását felhasználva dolgozik, élen jár a pályázatok kimunkálásában, példaértékű emberi kapcsolatainak ápolásában, s mindemellett még menedzseli is a falut. A dicséret abból az alkalomból hangzott el, hogy a belügyminiszter a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatával ismerte el a település második emberének a munkáját.
A kitüntetett köszönetet mondott feleségének, munkatársainak, s mindazoknak, akikkel együtt elérhette  ezt a szép teljesítményt. - Megköszönöm az államigazgatási szerveknél dolgozó kollégáknak, de a gazdasági életben együttműködő munkatársaknak, ismerősöknek, akik számára nem az ügyvédek által készített több tíz oldalas szerződés volt az elsőrendű meghatározó, hanem ami ritkaság ma, az adott szó. Papp László szerencsésnek tartja magát, hiszen ötven évvel ezelőtt az iskola avatóünnepségén még mint ötödikes állt a gyerektársak között, s az intézménytől olyan útravalót kapott, mely a mai napig a hasznára válik.
Ennyi előzmény és egyéni megnyilvánulás után sok minden kiderült a sziliak jegyzőjéről, de mi azért megkerestük a “köz szolgáját”. Papp László kifejtette: az eltelt 37 év munkájának összegzéseként tekint a kitüntetésre. A nyugdíjhoz közeledve egyébként is hajlamos az ember visszafele tekinteni, átgondolni, hogy mi az, amit jól vagy esetleg rosszul hajtott végre - folytatódott a gondolatmenet. Riportalanyunknak nem vezetett egyenes út a közigazgatásig, hisz előtte több kitérőt is tett: három évet töltött az akkori NDK-ban, s érdekes módon,  a sport is közelebb hozta a tárgyalt témához. 1973-ban egy megüresedő álláshelyet ajánlottak fel neki szülőfalujában. Adóügyekkel kezdett foglalkozni, majd három év múlva vb-titkár lett Rábacsanakon. Papp László ezeket az éveket szép időszakként őrzi emlékezetében; elköteleződés, alázat és emberség, amelyeket hamar megtanulta az akkori tanácselnöktől. 1980-ban átszervezések miatt távozott e helyről, hogy aztán Szil, Zsebeháza és Sopronnémeti közös tanácsán dolgozzon a rendszerváltásig. Az önkormányzati törvény hatályba lépését követően megpályázta a jegyzői állást, amit azóta is betölt.
- Több mint háromezer hatáskört kell ma egy jegyzőnek - melyről mint egy szervről beszélek most - ellátni egy adott településen. Természetesen ehhez a hivatal rendelkezésre áll, és e hivatal megszervezése, ami a fő feladatát képezi - mondta a körjegyző. Zsebeházán hetente egy alkalommal van ügyfélfogadás, illetve  ha szükséges, soron kívül a helyszínre érkezik a feladatellátásra kijelölt ügyintéző. Pásztoriban kisebbfajta hivatal működik, ahol a jegyző megbízott munkatársai fogadják az érdeklődőket. Szilban hat szakember segíti a döntések előkészítését. A dolgozók szó szerint vették az egész életen át tartó tanulás gyakran hangoztatott szlogenjét, hiszen alávetették magukat az iskolarendszerű oktatásnak. Papp László kiegészítésképpen hozzátette: jómaga a nyugállományba vonulás előtt sem rest, és aláveti magát a különböző vizsgáknak. A mindennapos hatósági ügyek bonyolítása mellett komoly feladat elé állítják a jegyzőket a négyévente megtartott választások, és az azt követő alakuló ülések, valamint a szervezeti és működési szabályzat áttekintése. A választási évben nem november 30-áig, hanem december 15-ig kell megalkotni a pénzügyi tervet, de a körjegyző szerint ez nem sok könnyebbséget jelent, mivel pénzről van szó, amiből viszont sokkal több úgysem lesz. A Kormány azon tervéről, hogy visszaállítják a járási közigazgatást, Papp László így vélekedett: - Én a járások híve vagyok, tudniillik hiányzik ma egy olyan szint, amely a közigazgatási hivatalok és az önkormányzatok között vannak. Jelenleg úgy hozok döntést - környezetvédelmi, vízügyi kérdésekben -, hogy mögöttem semmilyen szakapparátus nem áll. Az ügyek száma miatt viszont nem lehet önálló szakembert alkalmazni, ami egyébként is megfizethetetlen lenne.
Visszatérve az interjú aktualitására, mi sem jellemzi jobban Papp László körjegyző emberi és szakmai mentalitását, s ami egyben például is szolgálhat az eljövendő munkatársaknak,  mint ahogy reagált a miniszteri kitüntetésre: - Köszönöm azt, hogy szolgálhattam Önöket.
Beküldés dátuma: 2010. 10. 06.

Kapcsolódó hírek

További hírek