Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

Legalább annyi gyalogos rendőr lesz a városban, mint ahányan az autóból ellenőriznek

- Viszonylag szűk költségvetés és fegyelmezett gazdálkodás mellett teljesítettük a feladatokat - jegyezte meg a rendőrkapitány. Nagy segítséget jelentett számukra, hogy a helyhatóságok támogatták a területükön szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak gépjárműhasználatát azzal, hogy hozzájárultak az üzemanyagköltségekhez.  A Rábaköz Védelméért Közalapítvány anyagi és tárgyi eszközök beszerzésével könnyítette meg az egyenruhások munkáját.
A Csornai Rendőrkapitányság hatékonyságát két alapvető szempont alapján lehet vizsgálni: hogy ítélik meg őket az itt élő emberek és az önkormányzatok, valamint miként vélekedik róluk a szakmai vezetés. A statisztikai mutatók elemezéséből is számos következtetésre jutnak, mely alapján el tudják dönteni, hogy mi az, amin változtatni kellene. 2010-ben a terület közrendje és közbiztonsága nem romlott, sőt a számadatok szerint még némi javulás is bekövetkezett az előző időszakhoz képest - tudtuk meg a rendőrkapitánytól. Az országban működő 151 kapitányság közül a csornaiak az igen előkelő harmadik helyre kerültek azzal, hogy minden tíz bűncselekményből hét eset elkövetőjét felderítették. A közrend elleni bűncselekmények kivételével valamennyi kategóriában javult a nyomozás eredményessége olyannyira, hogy a közlekedési eseteknél elérte a száz százalékot. A lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények (a  testi sértés, zsarolás, rablás, gépkocsi- feltörés)nyomozási eredményessége majdnem négy százalékkal javult a tavalyi esztendőben. A rendőrség közrendvédelmi és közterületi állománya 2010-ben több kimagasló eredményt ért el. Dr. Erdős István a következő példákkal támasztotta alá állítását: Közúti ellenőrzés során egy külföldi gépjárműben megtalálták azt a tíz nemzetközi körözés alatt álló motorkerékpárt, melyet a bűnözők Spanyolországban tulajdonítottak el. Több kilométeres üldözés után fogták el a trükkös tolvajokat, akik Szanyban károsították meg az idős állampolgárokat. A szili körzeti megbízott éberségének köszönhetően tatabányaiak által elkövetett gázolajlopást lepleztek le. Sajnos, Csorna sem mentes a randalírozóktól, és kollégánk  számtalanszor találkozik ripityára tört padokkal, tövestől kidöntött világító- oszlopokkal, egészségre is veszélyes, szabadon lógó vezetékkel, felborított szeméttárolókkal a belvárosi szabadtéri színpad környékén. A kapitányság vezetője így reagált: nyilván nem lehetnek mindenhol jelen a nap huszonnégy órájában, de kollégáival arra az elhatározásra jutottak, hogy a közterületi rendőri szolgálatnak legalább fele gyalogosan történjen. A szórakozóhelyek és nagyobb rendezvények környékén is hathatósabb ellenőrzésre lehet számítani a társhatóságokkal kiegészítve.  Idén is folytatni fogják az oktatási intézményektől pozitív visszajelzést kapott,  fiataloknak szánt bűnmegelőzési előadássorzatot.
Az elmúlt évben huszonkét százalékkal csökkentek a térségben bekövetkező közlekedési balesetek. Míg a könnyű sérüléssel járó esetek negyvenhárom százalékos csökkenést mutatnak, addig a súlyos személyi sérülésekkel járó balesetek száma sajnos tízről huszonháromra emelkedett. A baleseti okok között egyébként továbbra is vezető szerepet tölt be a relatív gyorshajtás, ami azt jelenti, hogy a gépjárművezetők nem veszik figyelembe az aktuális időjárási és útviszonyokat. Az elsőbbség meg nem adása viszont a KRESZ felületes ismeretére vezethető vissza. A legtöbb probléma a személygépkocsi-vezetőkkel van, őket követik a teherautó-sofőrök, majd a kerékpárosok. Utóbbiak még a minimális szabályokkal sincsenek tisztában - tette hozzá a nyilatkozó.
A lakosság nagy része ügyfélként kerül kapcsolatba az igazgatásrendészeti tevékenységgel, melynek két nagy területe a szabálysértési és az engedélyügyek. Előbbi kategória kedvező képet mutatott a tavalyi évben, utóbbi miatt pedig több mint ezren fordultak a kapitányság szakembereihez. A rendőrségen belüli hivatal elsősorban nem szakmai feladatokat végez, hanem irányítja és ellenőrzi az ügyviteli tevékenységet, mellyel egyfajta logisztikai szerepet tölt be. Ide tartozik még a szolgálati gépjárművek karbantartása, a beruházások koordinálása, valamint a kapitányságot érintő szakmai és szabadidős programok lebonyolítása. 
A csornai rendőrkapitányságon dolgozók célja, hogy továbbra is garantálják a szilárd közrendet és közbiztonságot a térségben. Dr. Erdős István szerint mindehhez megfelel az állomány létszáma és szakmai felkészültsége, s amíg az eredményességi mutatók sem indokolják az egyéni felelősség kérdését, nem tervez személyi változtatást a kapitányságon.
Beküldés dátuma: 2011. 02. 23.

Kapcsolódó hírek

További hírek