Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

Nyugdíjba vonuló pedagógusokat köszöntöttek Csornán

Babos Gézáné a Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanárnője. 1975-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett orosz szakos általános iskolai tanár diplomát. 1972 és 1974 között szülőfalujában tanított, majd 2 évig a Ciráki Általános Iskolában. 1976 óta a Hunyadi János Gimnáziumban dolgozik, hol kollégiumi nevelő-tanárként, hol az óvónőképzés gyakorlati oktatási vezetőjeként. Folyamatosan képezte magát, különféle tanfolyamokon, továbbképzéseken, illetve önszorgalomból. Így 1999-ben nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus diplomája lett, majd 2002-ben közoktatás-vezető szakképesítést szerzett. 1978-ban indult a Hunyadiban a középfokú óvónőképzés, mely Babos Gézáné végzettségéhez, mentalitásához közel álló feladat volt. A megyében nincs olyan óvoda vagy iskola, ahol ne lennének ott egykori tanítványai. Iskolai munkájával párhuzamosan értékes szabadidős ésünnepi programokat szervezett.

Boros Gábor a Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára. Képesítés nélküli nevelőként tanított a döri Általános Iskolában 1968-tól 1970-ig. A katonai szolgálat letöltése után levelező tagozaton elvégezte a Pécsi Tanárképző Főiskolát, ahol orosz-magyar szakos tanári diplomát kapott 1975-ben. 1978 augusztusáig Dörben tanított, majd a Rábapordányi Általános Iskola tanára lett. 1981 és 1987 között a csornai Bodnár Alajos Általános Iskolában tanított. 1987-től a Hunyadi János Gimnázi-umban tanított magyar nyelv- és irodalmat, orosz nyelvet illetve az orosz tanítás megszűnése után néhány évig németet. 2001-ben magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, középiskolai tanári diplomát szerzett a katolikus egyetemen. Kezdeményezésére szaktáborokban fejlesztették a tanulók nyelvi, történelmi, néprajzi ismereteit. Kollégái hivatását szerető, másokra figyelni tudó embert ismertek meg személyében.

Dr. Kristóf János a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója. Felsőfokú tanulmányait a gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán kezdte el, ahol 1975-ben diplomát szerzett. Tanulmányai befejeztével néhány hónapig a Komáromi Állami Gazdaságban dolgozott, majd 1976. július 1-től a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskolában mérnök-tanárként helyezkedett el. Munkája mellett 1981-ben a gödöllői egyetemen megszerezte mezőgazdasági gépészmérnök-tanári diplomáját is. 2002-ben megszerezte közoktatási vezető oklevelét. A Csukásban kezdetben gyakorlati oktatásvezetőként tevékenykedett, a tanműhelyi munkák szervezése és irányítása volt a feladata. A vezetői feladatok mellett az oktató-nevelő munkában is részt vett. 1989-ben bízták meg először az iskola vezetésével, ezt a feladatot azóta is több igazgatói cikluson át ellátja.

Kovács János az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ intézményvezető helyettese. A Kaposvári Egyetem jogelődjénél szerzett mérnöki diplomát 1971-ben. Fiatal, pályakezdő mezőgazdászként a Pécs városát is ellátó szarvasmarhatelep zöldmezős beruházását és beüzemelését irányította. Ezt követően Pécsváradon kapcsolódott be az agrárszakoktatásba szakoktatóként. 1975-ben szerzett mérnök tanári diplomát a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. A barcsi Arany János Általános Iskolán belül kezdeményezője és létrehozója volt a speciális szakiskolai oktatásnak. A rendszerváltástól kezdve az iskola igazgatóhelyettese volt, míg Csornára nem költöztek. 2004-től a csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény speciális szakiskolájának intézményvezető-helyettese lett. Kovács János Csornára való költözésének első percétől aktívan részt vesz a város közéletében.

Beküldés dátuma: 2010. 07. 07.

Kapcsolódó hírek

További hírek