Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Sajtótájékoztató Kapuvár közügyeiről

Csapó András vállalkozó Kapuvár zöld területeinek gondozásáról számolt be a plénum előtt. Hámori György polgármester e témához annyit fűzött, hogy a kisebb hiányosságoktól eltekintve rendezettek a település parkjai. A város lakói persze hajlamosabbak a kritika megfogalmazására, de az ide látogatók mindig pozitívan értékelik a látottakat. A megbeszélésen elfogadták Kapuvár zárszámadási rendeletét, melyről megállapítható, hogy működési és fejlesztési hiány nélküli jó pénzügyi esztendőt hagyott maga mögött a település összességében. Az oktatási intézményeket ért jelentős forráselvonás miatt súlyos százmilliókkal kell segíteni ezen egységek működését, de a város vezetője úgy véli, hogy a gyerekekre fordított befektetés sosem kidobott pénz, mert ők a jövő letéteményesei. Ami még fontos, és ide tartozó téma: nem kellett hozzányúlni a 2008-ban kibocsátott kötvény törzstőkéjéhez. Az ülés résztvevői meghallgatták a független könyvvizsgáló jelentését, mely szerint a város zárszámadása valós képet nyújt a pénzügyi helyzetről. Az előre meghatározott ütemterv szerint végrehajtott belső ellenőrzés nem fedezett fel jelentős problémákat a górcső alá vett intézmények gazdálkodásában.
- Örömmel mondhatom, hogy elkészült a “Sors-Társ” Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ épülete. Belülről is 21.századi komplexum, és most már megindult a munka, hogy a családsegítő intézet az új struktúrának megfelelő feladatokkal töltse  meg azt - fejtette ki gondolatait a polgármester. A szeptemberi programszerű munkához már csak a működési engedélyeket kell beszerezni. Az említett intézményhez szorosan kapcsolódva elfogadta a testület a szociális szolgáltatás-tervezési koncepciót, mely kötelezően csatolandó dokumentuma lesz a majdani szociális jellegű uniós pályázatoknak.
Sajnos oly mértékben csökken a gyermekek száma, hogy a környékről bejáró nebulókkal sem lehet már pótolni a hiányzó közösséget, ezért - ragaszkodva a házhelyi, a lakótelepi és a gartai telephelyhez - a következő nevelési évtől  eggyel kevesebb óvodai csoportot indítanak, valamint három fő leépítésére is sor került az intézményben. Az iskolában is kénytelenek megválni ugyanennyi dolgozótól, de az emberi szempontokat figyelembe véve oldják meg a problémát: egyikük nyugdíjba vonul, a többi kolléga pedig lejárt határidejű szerződéssel távozik az intézménytől.

Ezt követően a képviselők elfogadták a közoktatási esélyegyenlőségi dokumentumot, mely szintén pályázati csomag része. Leendő projekt hívta életre a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai  Szakszolgálat pedagógiai és minőségirányítási programjának módosítását. Mivel letelt a strandfürdő tízéves üzemeltetési szerződése és törvény biztosítja, hogy az önkormányzat és a jelenlegi működtető  cég egy esztendővel meghosszabbítsa a megállapodást, éltek e lehetőséggel. A plusz időt a strand területén végzendő fontosabb munkákra és a hosszabb távú célok megalapozására szánják. Vállalkozói érdeklődés mutatkozik egy öntési ingatlan után, ahol komolyabb turisztikai beruházást tervez a kivitelező, ezért az önkormányzat örömmel támogatta a terület eladására vonatkozó kiírást.
A képviselő-testületi ülésen szó esett a járdák felújításának szabályozásáról is. Hámori György kijelentette: örömmel segítenek a lakosság által, önerőből kezdeményezett gyalogjárók karbantartásában és építésében. Azt viszont nem támogatja a város vezetése, ha valaki engedély nélkül lát neki a munkának, és az eredeti szinthez képest esetleg 5 cm-rel magasabbra építi a járdát. Ugyancsak fontos beruházás a településen a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet ivóvíz-tűzivíz körvezetékének kiépítése, mert mindenkor szem előtt kell tartani a biztonsági szempontokat.
Hámori György a városban működő egyesületek finanszírozásával kapcsolatban leszögezte. Ha emelni nem is tudták az amatőr művészeti mozgalmak támogatását, legalább szinten tartották az előző időszakhoz képest. A városatya hogy megelőzze az általános felzúdulást, a következőt közölte: miután a szakértők megvizsgálták a temetőbe vezető út menti fákat, és megállapították, hogy menthetetlenek, az a döntés született, hogy a növényeket ki kell vágni. - Arra ígéretet teszek, hogy amint az építkezés befejeződik, ezek a fák pótlásra kerülnek - fogalmazott a nyilatkozó.

Beküldés dátuma: 2010. 06. 16.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés