Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Törődik a falu a Kónyból elszármazottakkal

Azonkívül, hogy dr. Boros István az évente megrendezett kónyi falunap állandó vendége, fivére és barátai révén is kötődik a településhez, ahol időről időre felajánlják segítségüket a polgármesternek. Régen árok és halastó volt azon a helyen, ahol felvételünket rögzítettük, ma pedig gyönyörű szabadidőközpont – mondta lelkendezve a lokálpatrióta, aki jól emlékszik a gyermekkori csínytevésekre, és rengeteg kedves sztorit tud mesélni szülőfalujáról. A járási és a megyei bajnokságban focizó fiatal a csornai csapathoz került, s jó részt állását is ennek köszönhette. – Így kerültem a községi tanácshoz, onnan pedig a művelődési házba, melynek művészeti előadójából idővel kinevezett igazgatója lettem – említette a régebbi eseményeket az interjúalany.
A cseléd szülők gyermekének nem volt egyszerű a felemelkedés, egyetemi tanulmányait levelező tagozaton végezte el: az ELTE-n magyar nyelv és irodalom, valamint népművelés szakos képzése után filozófiát hallgatott. Ekkortájt került kapcsolatba a tudományos ismeretterjesztéssel, és a Széchenyi István Egyetem nyugalmazott docense ma is a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pannon Egyesületének egyik előadója. A Magyar Tudományos Akadémia felkérésére számtalan vizsgálatban és kutatómunkában vett részt, például a ’80-as években elemzést készített a szocialista társadalmakban kialakult érdekviszonyok ellentmondásairól. A bölcselet nagyjaival foglalkozó, háromszáz oldalas tankönyvet jegyző, telt házas egyetemi oktató úgy gondolja, hogy Marx filozófiai eszmefuttatásának egy része a mára is érvényesíthető, hiszen magunk is tapasztalhatjuk, hogy miként idegenedik el az ember a munkafolyamatoktól és sajnos társaitól és önmagától.
A filozófus szerint fontos feladat vár az emberiségre, mely a harmónia megteremtése a különböző diszciplinák,  az ember és természet, valamint az ember és ember között. Dr. Boros István utóbbival kapcsolatban kevésbé optimista. A településeken élők között ez az idilli összhang nem feltétlenül békés, néha összeütközéssel jár, de ha egységben van az akarat, és mindenki teszi a magáét, kialakulhat az eszményi állapothoz hasonló helyzet.
Beküldés dátuma: 2012. 09. 18.

Kapcsolódó hírek

További hírek

Hirdetés