Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Trianon! - avagy a magyarság sorsát megpecsételő versailles-i szerződés -

Részlet a volt pedagógus történelmi összefoglalójából: - Az Osztrák-Magyar Monarchia az I.világháborúban vereséget szenvedett. Ez egészen különleges volt, mert a monarchia területén egyetlen egy ellenséges katona nem állomásozott. Az összes front mind a monarchia határain kívül volt, és mégis összeomlott. (...) A monarchia a háború előtt soknemzetiségű ország volt, s ez önmagában véve nagyon hosszú ideig semmiféle belső konfliktust nem is jelentett. A 19.század Európában a nemzeti államok kialakulásának időszaka volt. A monarchia határain kívül létrejöttek azok a nemzetállamok, amelyeknek jelentős népi tartalékai a monarchia határain belül éltek, és amikor az államszövetség összeomlott, akkor a külsős nemzetállamok - teljesen érthető módon - a belül lévő nemzetiségeket igyekeztek magukhoz csatolni. A problémát az jelentette, hogy a környező nemzetállamok gyakrolatilag szét akarták szedni az egész országot, és ennek az eredménye, hogy a Párizsban megkötött békeszerződés az ország területének 72 százalékát elszakította, lakosságának pedig kereken egyharmadát. Innen adódik, hogy a magyar nép gondolatvilágában ez óriási nagy traumát jelentett. A győztes nagyhatalmak kényük-kedvük szerint szabták ekkor a világot. (...)
Én személy szerint, a magam módján nagyon örülök annak, hogy az a fordulat, ami ebben az országban most bekövetkezett, lehetővé teszik, hogy erről a rettenetes traumáról Magyarországon megemlékezzünk. Nem úgy, mint ahogy ezt sokan mondják: hú, most gyerünk, revízió, aztán mindent vissza....! Bár, nézzünk szét a térképen: a Trianon által létrehozott államok közül egyetlen egy van meg, Magyarország! Hol van már Csehszlovákia, Kárpát-Ukrajna? A régi Jugoszlávia is szerteszét hullott. Hol van már itt a versaillea-i szerződés? Nem tudom, hogy miért, de Magyarország érinthetetlen. A nagy Európai Unió ha már elvileg lerombolta a határokat, akkor nyúljunk át azokhoz, akik szintén magyarnak vallják magukat. Én ebben személy szerint semmiféle kivetnivalót nem találok. Ha valamiért meg kell emlékezni, akkor azért, hogy tudatosítsuk, s nem a kintiekben, mert azok tudják, hanem bennünk, akik itt maradtunk.

A kapuvári önkormányzat több részből álló előadássorozattal kíván emléket állítani a trianoni eseményeknek. A témában elsőként dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató szólalt fel a városháza dísztermében. A “Felelősségünk Trianonért”című előadás után az egyetemi tanár interjút adott televíziónknak.
- A történetírás hamis képet alakított ki a magyar történelemről, amiben sajnos benne volt a lehetősége Trianonnak is. Én erre mint néprajzkutató jöttem rá, mert a nép sorsát kutatgattam, s ez nem egyezett azzal, amit a történelemben tanultam. A tanított történelem nem egyezik a tényekkel! Nincs mit takargatnunk! Az igazságot kell feltárnunk, hogy javítani is tudjunk földrajzi környezetünkön éppúgy, mint a magunk között lévő egyenetlenségen, széthúzáson, idegenmajmoláson.
Beküldés dátuma: -0001. 11. 30.

Kapcsolódó hírek

További hírek