Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

A helyhatóságok önállósága megmarad, de kevesebb állami feladattal kell bajlódniuk

A rendszerváltáskor létrehozott önkormányzati struktúra huszonegy éve alatt lényegében nem változott, de a sok pozitív és negatív tapasztalat miatt megérett az átalakításra. A klasszikus államigazgatási feladatok visszakerülnek az államhoz, az önkormányzatiak pedig maradnak a helyhatóságnál – szögezte le Horváth Péter. 
– Erre azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban az állam egyre több olyan tevékenységet terhelt az önkormányzatokra, melyhez nem adott finanszírozást. Az új szabályozás arra irányul, hogy stabilan működjenek a helyhatóságok, és ne ütközzenek folyamatos likviditási problémákba.

Csorna jegyzője úgy véli, hogy a fokozatosan életbe lépő törvény biztosabb pénzügyi lábakon álló rendszert fog kialakítani.
Továbbra is önkormányzati hatáskörben marad a településfejlesztés- és üzemeltetés, a közművelődés, a szociális, gyermekvédelmi és kulturális szolgáltatások biztosítása, az ivóvízellátás. a gazdaságszervezés, a turizmus és a helyi adók szabályozása. A költségeket az állam feladatfinanszírozás keretében fogja biztosítani.

2013.január 1-jétől Csorna 35 ezer  állampolgár járási központja lesz, melyhez 34 település fog tartozni.
A járások a közigazgatás rendszerében középszinten helyezkednek el, melyek 1983 óta hiányoznak a magyar szervezetek hierarchiájából. Horváth Péter azt is elmondta, hogy mit vár a kormány a járások visszaállításától: az ügyfelek gyors,  hatékony, és egy helyszínen történő kiszolgálását. Az idén év elejére ütemezett  társadalmi vita lebonyolítása után tavaszra több információ lesz az ilyen szintű változásokról – tette hozzá a jegyző.

A nemzeti köznevelési törvény önkormányzatok szempontjából legfontosabb passzusa arra vonatkozik, hogy az iskolák működtetését átveszi az állam.
A jogszabály továbbá arról is rendelkezik, hogy óvodába kell íratni azokat a gyermekeket, akik az adott év augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. A jegyző hozzátette: az előírás önkormányzatokra vonatkozó része nem jelenthet problémát, mert elegendő férőhely van a csornai intézményekben, továbbá arra is felkészültek, hogy az engedélyezett csoportlétszámon felül is fogadhatják a kicsiket. Mivel a fogyatékosok napközi otthona átköltözött egy másik épületbe, a kiscsornai óvoda több gyermek elhelyezésére is alkalmas. Az új köznevelési törvény szerint a tankötelezettség 18-ról 16 évre csökken 2012.szeptember 1-jétől. A jogszabály pontosan rögzíti az egész napos iskola feltételrendszerét is. A gyerekek napközbeni felügyeletével azokon a családokon kívánnak segíteni, ahol a szülők legalább 16 óráig dolgoznak. A heti öt testnevelési óra pedig a diákok egészségi állapotának javítását célozza. A törvény nem változtat az osztályzatok megállapításán, tehát marad az érdemjegyek eddigi rendszere, de inkább öröm a tanulóknak, hogy 60 napos, egybefüggő nyári vakációt kell biztosítani számukra. A nemzeti tehetségprogram keretében az arra érdemes nebulóknak ösztöndíjat biztosít az állam. A pedagógus életpályamodell a közoktatásban dolgozók létbiztonságát kívánja elérni a jövőben.

Az önkormányzatoknak alaposan fel kell készülniük a 2012.szeptember 1-jétől alkalmazásra kerülő köznevelési törvényre, ezért Csorna országgyűlési képviselője, a polgármesterei hivatal, valamint az érintett oktatási intézmények dolgozói már idén januárban egyeztető megbeszélést tartottak a változásból fakadó aktuális feladataikról. A szakemberek februárban folytatják az egyeztetést, s mindemellett a gyermekek szüleit is tájékoztatni fogják az előttük álló bő fél év folyamán.
Beküldés dátuma: 2012. 02. 01.

Kapcsolódó hírek

További hírek