Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

Beledi Imapercek: erőt ad a mindennapi küzdelemhez

Három éve kezdődött a Rábaközi Televízió Imapercek című műsora, melyet a kábeltévé hálózaton, illetve az interneten is nyomon követhetnek az érdeklődők. Hetenkénti váltásban hirdeti az Igét híveinek a két testvéregyház: a Beledi Római Katolikus, valamint az Evangélikus Egyházközség.

– Nagyon örültem a lehetőségnek, ugyanakkor nagy kihívás számomra, mert röviden kell a liturgiát, az istentisztelet hangulatát, igei üzenetét megfogalmazni. Kicsit belecsempészek egy-egy zsoltárverset, amelyek alapján elindulnak a gondolatok. Remélem, a Rábaközi Televízió nézői végig gondolják, együtt haladnak velem ebben a pár percben, ami alapot adhat a további otthoni elcsendesedésre – mondta Ihász Beatrix. Imádság, illetve áldás is elhangzik a tévéadásokban. Tulajdonképpen „mini” Istentisztelet, mely nem mindig kötődik az előző vasárnap témájához – fogalmazott az evangélikus esperes, aki szabad kezet kapott a téma kiválasztásában, ezért arról beszél, ami épp akkor foglalkoztatja.
– Igyekszem olyan muníciót adni, amely nemcsak egy gondolat vagy egy kérdés, hanem erőforrást is jelenthet a következő hetekben a nézők és a hallgatók számára – hangsúlyozta. A Beledi Evangélikus Gyülekezet számára sokat jelent a médiában való megjelenés, mert a különböző riportok és újságcikkek kapcsán megmutathatják magukat, azt, hogy mivel foglalkoznak, mi fontos számukra. Ihász Beatrix sok visszajelzést kap az idősebb gyülekezeti tagoktól, akik egészségügyi problémáik miatt nem tudnak eljönni a templomba vagy a gyülekezeti házba.
Az Imaperceken keresztül nem csak az evangélikus gyülekezeti tagokhoz szólhatnak, mert valódi küldetésük, amiről Jézus Krisztus parancsa is szól: „tegyetek tanítvánnyá minden népet”.
Ihász Beatrix szerint az Imapercek olyan hitbeli erőforrást jelenthet az embereknek, mely támaszt nyújt a mindennapi küzdelemhez.

 

 

 

 

 

 

Keresztény erény a betegekkel, szenvedőkkel való törődés. A pap, mint Isten szolgája segíti a rászorulókat. Szentáldozáskor csak közvetíti Jézus
szeretetét, tehát az erőt maga az Isten adja a híveknek.
Smudla Tamás Isten igéjén keresztül próbálja megszólítani az arra nyitott fülű és szívű embereket, mert szerinte az élet leglényegesebb dolgairól ejt szót a televíziós adásokban. Több lehetőség van manapság a hit és az erkölcs igazságainak közlésére, és a virtuális térben az is odafigyelhet rájuk, akit nem érnek el személyesen vagy akadályoztatása miatt marad távol a templomból.
– Lelki táplálék lehet, ha hittel, bizalommal hallgatja valaki. A tévében bemutatott szentmise mindenképpen pozitív lehetőséget kínál a híveknek – fogalmazott a katolikus plébános. Elmondta, hogy a koronavírus-járvány idején többen otthon maradtak, és később is nehezen szánták rá magukat, hogy közösségbe menjenek.A beteglátogatásokat még a pandémia alatt sem hanyagolta el, de Smudla Tamás abban bízik, hogy túl vagyunk ezen a nehéz időszakon is. Előfordul, hogy nem mindenki igényli a rendszeres megkeresést, de ha mégis szeretnének találkozni a helyi plébánossal, külön kérik tőle, hogy keresse fel őket.
– Mindannyiunknak lehetnek nehézségei, értem alatta az idős kor keresztjeit: amikor az ember elfárad és nem tudja úgy tenni a dolgát, ahogy szeretné. Ezenkívül sokan magukra vannak hagyatva, míg másokat szeretik és segítik a családtagjaik. Szép és tiszteletreméltó dolog a figyelmesség – tette hozzá.
A pap a mise végén megáldja az embereket, de a kegyelmet fentről, magától az Úristentől kapják meg.

Beküldés dátuma: 2023. 04. 25.

Kapcsolódó hírek

További hírek