Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!
Hirdetés

Nyáron is üléseztek a csornai képviselők

A helyhatóság két régóta működő közalapítványának működését is beszüntette. A döntés okaira a beszélgetés közben fény derült.
A csornai képviselő-testület                                legutóbbi rendes ülésén foglalkozott a közalapítványok 2012. évi működéséről szóló  beszámolóval.     A kuratóriumok megtárgyalták és elfogadták az erre vonatkozó      előterjesztést. – E napirendi pont kapcsán három közalapítványról kell beszélnünk: a Csornai Ösztöndíj, a Csorna Lakosságának Egészségéért és a Rábaköz Védelméért Közalapítványról – mondta Major András, hozzátéve, hogy az első kettő az alapító okiratban foglaltakat nem tudta megfelelő hatékonysággal ellátni. A képviselő ennek okát a szűkös keretösszegben jelölte meg. A Csornai Ösztöndíj Közalapítvány felhívására olyan felsőoktatási intézményben tanuló    nappali tagozatos diákok jelentkezhettek, akik annyi évig vállalták a helyben dolgozást, ahány esztendőre megkapták a támogatást. Az alapítvány működése az anyagi források és a munkahelyek hiánya miatt lehetetlenült el. A tapasztalatok szerint egyre kevesebb összeg folyt be a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásából, viszont az alapítvány szabályszerű működtetése (pályáztatási, beszámolók, könyvelések) jelentős terhet jelentett.

Az önkormányzat tavasszal döntött arról, hogy a szolgáltatást egyre kevesebben igénybe vevők száma miatt a bölcsődében lévő hat csoport helyett szeptembertől eggyel kevesebb legyen.
A Csornai Napközi Otthonos Óvoda a megüresedett szobára bejelentette igényét. A döntés nehezen született meg, melynek okairól Háncs Károly beszélt. Az önkormányzat 2010-ben 13 millió forintot nyert a bölcsőde felújítására. A pályázat feltételei között szerepelt, hogy tíz évig csak az eredeti vagy hasonló célra használhatják fel a korszerűsített épületet. Közben kiderült, hogy kérvényezni lehet a változtatást, mert nincs szó elidegenítésről és más célú használatról, hanem a közös fal mentén szerették volna átjárhatóvá tenni a két intézményt, s amelyikben éppen erre igény lenne, az lakná be a helyiséget. Az önkormányzat az átalakításhoz végül nem járult hozzá, de előbb-utóbb meg kell oldania a „csúcsra járatott” óvoda létszámgondját.

A testület támogatta a CSSE öltözőjének felújításához szükséges pályázati önrész kifizetését.
A projekt a Toldi utcai sporttelep korszerűsítésére vonatkozik, mely tizenkét hőszigetelt nyílászáró cseréjét, és öltözőhelyiségek építési engedélyhez kötött bővítését foglalja magában. Az ún. toldalék épület külön bejárattal készülne – tájékoztatott Major András. Az egyesület az MLSZ-hez nyújtott be pályázatot, s a fejlesztés közel bruttó nyolc millió forintot venne igénybe, melynek önrésze 2,4 millió.

Csorna nagyon fontosnak tartja az óvoda működését, ami viszont jelentősen megterheli a büdzsét.
Az intézmény, hogy csökkentse a város terheit, a jövőben több intézkedést tervezett. Ilyenek a bevételek növelése, az alapítványi források biztosítása, a költséghatékony működés és a pályázati lehetőségek kihasználása. Utóbbival kapcsolatban Háncs Károly megjegyezte: eddig is nagyon eredményes volt.  A képviselő így folytatta: az óvodában dolgozók eredményes munkájának köszönhetően évek óta nő a beíratott gyermekek létszáma.
Az óvoda intézményvezetői pályázatát benyújtó személy viszont a legutóbbi ülésen felszólítást kapott, hogy vonja vissza beadványát. Kránitzné Nagy Mártát eredeti céljától ez sem tántorította el, ezért közölte az önkormányzattal: amennyiben hibát éreznek a munkájában, mondják el, és megpróbál változtatni. A vezetői pályázat egyébként a korábbi hatéves munkájára épül, mely a munkatársak többségének többletfeladatot is jelent. – Ha valaki fél a munkától, akkor változtasson munkahelyet – jegyezte meg Háncs Károly, aki úgy tudja, hogy a vezető hozzáállásával kapcsolatban egyszer sem érkezett hivatalos panasz az önkormányzathoz. Épp ezért a helyhatóság úgy döntött, hogy a kinevezést további öt évre meghosszabbítja.

Háncs Károly beszámolója végén maga, és a Fidesz-KDNP frakciója nevében köszönetet mondott az árvízi védekezés munkálataiban részt vevő csornai személyeknek és szervezeteknek, valamint Pátka Zoltán kónyi kőfaragó mesternek a városnak nyújtott segítségért.
Beküldés dátuma: 2013. 07. 10.

Kapcsolódó hírek

További hírek