Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

Szoboravató a reformáció 500. évfordulóján

Isten igéje nélkül nincs élet – hangzott a Lutheri reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett hálaadó istentiszteleten. A bibliavasárnapon felavatták Horváth Róbert reformátort ábrázoló mellszobrát.

– Adja Isten, hogy a szentírás szava ne csak ma, és a templom védett, felszentelt falai között, hanem egész életünkben világosságot hozzon a sötétségtől egyre inkább szenvedő közösségeink, családjaink, gyülekezetünk, városunk, hazánk és a világ életében – mondta Tubán József.
A gyülekezet meghallgatta az Apostolok Cselekedetei könyvének 8. fejezetéből az etiópiai tiszt megtérésének történetét. Ezt követően János Evangéliumának 20. fejezetéből a 30. bekezdésben megfogalmazott evangéliumi célt olvasták fel. A csornai evangélikus templomban tartott lutheránus hálaünnepen a testvéregyházak képviselői is részt vettek. Igét hirdetett Ittzés János nyugalmazott püspök.
– Minden prófécia, mely fenyegetést hirdet, megrendíti az ember szívét, de amikor arról kell hallanunk, hogy Isten a legdrágábbat, a legfontosabbat, a teremtő, éltető Igét nem adja nekünk, akkor abba valóban belerendül a lélek. De valóban ez a helyzet? Támadnak bennünk kétségek és kérdések is. Legelőször kívülről befelé haladva megkérdőjelezzük az Atyák bölcsességét, azokét akik összeállították egyházunk igehirdetési rendjét – reagált Ittzés János a bibliavasárnap alapigéjeként rendelt Ámosz próféta 8. részének 11-12. versére. A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület nyugalmazott püspöke az elvilágiasodás folyamatával kapcsolatban megjegyezte: az emberek túlnyomó többsége még azt is elfelejtette, hogy megfeledkezett Istenről. Az egyház helyzetéről, a magukat keresztyéneknek mondó közösségek életéről való felelős gondolkodás nyomán felvetődik a kérdés: Van-e Isten Igéjének ereje? Miért nem látszik az Ige hatása az emberen?
Isten az emberi értelmet meghaladó módon érinti meg a tékozló szívét, és haza akarja csalogatni az eltévelyedett embert. Egyértelmű az üzenet: Az Ige ura egyedül az élő Isten, mi legfeljebb megajándékozottak vagyunk általa – hangzott a misén.

– Isten iránti hálával vagyunk jelen ezen a helyen, mert leleplezhetjük Horváth Róbert Lutheri reformáció kezdetének 500 éves jubileuma alkalmából készített Luther mellszobrát – mondta Ittzés János, majd a reformátor tanúságtételéből olvasott fel részletet. A nyugalmazott püspök ezt követően leleplezte, majd az Úr oltalmába ajánlva megáldotta az alkotást.

Beküldés dátuma: 2017. 11. 14.

Kapcsolódó hírek

További hírek