Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

Több vezetői állásról is döntöttek

A törvények és az egyéb szabályozók változása miatt csak ebben az esztendőben 26 alkalommal kellett módosítani valamelyik rendeletet, de olyan is akad, amelyiket automatikusan variálni kell: ilyen a víz vagy a szemétszállítás díja. Háncs Károly megjegyezte: a költségvetési rendeletet is többször kell aktualizálni az év során. A jogi és ügyrendi bizottságban nemrég felmerült, hogy az önkormányzati szabályzókat is felül kellene vizsgálni. A hivatal szakosztályai olyan listát készítettek, amelyben felsorolják a helyhatóságot is érintő előírásokat, s ezeket aztán újból át fogják értékelni.
Döntés született a Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda gazdasági vezetői álláshelyére kiírt pályázatról, melyet másodszor hirdettek meg. Az eddigi vezető felmondott, és közös megegyezéssel távozott munkahelyéről. Háncs Károly elmondta, hogy a hat pályázatnak a fele érvénytelen volt, s végül a fennmaradó három közül Tüske Gáborné csornai lakos kapta meg a képviselők bizalmát. A szakember megfelelő tapasztalattal rendelkezik, s mind feljebbvalói, mind kollégái megelégedésére látta el eddig is feladatait.

A képviselő-testület két delegált tagja, dr. Bónáné dr. Németh Katalin valamint Balogh Csaba írásban tájékoztatta a testületet a Győr-Moson-Sopron Megyei Szakképzés-szervezési Társulás egyéves munkájáról. Az anyagban említést tettek a befejezett tevékenységekről, valamint a jövőre vonatkozó feladatokról, ezenkívül szóba került a csornai intézményeket érintő projekt is. Major András képviselő hozzátette: az önkormányzat egyhangúlag elfogadta a beszámolót. Az ülésen Balogh Csaba jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a társulás tevékenységében, ezért a lemondott tisztségviselő helyére Kertész Károly volt iskolaigazgatót választották meg.
A legutóbbi ülésen sikeresen zárult a Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda főigazgatói álláshelyére meghirdetett pályázat. – Úgy gondolom, ez a téma megkívánja, hogy kicsit visszamenjünk az időben – fogalmazott Major András. A 2011-es költségvetési koncepció tárgyalását megelőző egyeztetésen a Fidesz-KDNP-nek több, a témát érintő olyan javaslata volt, amelyek jelentős megtakarításokhoz vezethettek volna. Sajnos ezeket az észrevételeket a Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület nem fogadta el, pedig közel harminc millió forintos megtakarítást érhettünk volna el az  intézményeknél. E javaslatok közül egyet – de azt is megkésve – indított el a polgármester úr. Ez az intézmények átvilágítására irányult.  Végül a szakértői vizsgálatnak az lett az eredménye, hogy főigazgató kinevezését javasolja a komplex intézmény élére. Az első pályáztatás eredménytelenül zárult, mert a jelölt nem kapta meg a kellő számú támogatói szavazatot. Major András sérelmezte, hogy a következő pályáztatás előtt viszont elmaradt az egyeztetés a frakciók között. A város vezetője csupán aggályainak adott hangot: szerinte inkább válságmenedzselő szakemberre lenne szükség, s nem főigazgatóra, valamint korai lenne dönteni, hiszen még nem fogadták el az új közoktatási törvényt.  Major András úgy véli, a csornai intézményt közvetlenül nem érinti a válság, sőt, egyre több diák iratkozik be az iskolába. A második pályáztatás során a téma minden szükséges fórumon végigment, és a szakma képviselői Kónya Tamásnét látták a legalkalmasabbnak a poszt betöltésére – mondta az önkormányzati képviselő. Hozzátette: egyik alkalommal sem próbálkozott csornai jelölt. A többség támogatását megkapó Kónya Tamásné mellett szól az az érv is, hogy hasonló szerkezetű intézményrendszert irányított.
Beküldés dátuma: 2011. 11. 09.

Kapcsolódó hírek

További hírek