Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Várják a tenni akaró fiatalokat a beledi evangélikus gyülekezetbe

A Beledi Evangélikus Egyházközség presbitériumának idősebb tagjai a tapasztalataikkal tudják segíteni a gyülekezetet, a fiatalabbak pedig a lendületükkel viszik előrébb a közösség életét. A közeljövőben szeretnék megismételni a presbitereknek tartott továbbképzést.

Princzes Istvánné 24 éve tölti be a Beledi Evangélikus Egyházközség jegyzői tisztségét, 12 éve pedig egyházfi feladatait is ellátja. Utóbbi azt jelenti, hogy rendben tartja a templomot, előkészíti a helyszínt az istentiszteletekre, gondoskodik az alkalomnak megfelelő oltárterítőről. A gyülekezet egyéb rendezvényei előtt is megteszi a szükséges intézkedéseket.
– Ezt a tevékenységet a családból hoztam, édesapám is igaz, hívő emberként hosszú ideig presbiter volt. Mikor felkértek erre a pozícióra, talán az ő emléke miatt is vállaltam, de nagyon fontos számomra a hit. Büszkén vallom, hogy evangélikus vagyok. Amíg csak telik erőmből, szívesen elvégzem ezt a feladatot – mondta a beledi asszony.
Nemrég továbbképzést tartott Beleden a budapesti Evangélikus Gyülekezeti és Missziói Osztály két vezető munkatársa.
Princzes Istvánné arról beszélt, hogy meglepetésként érte őket a két fővárosi oktató, mert arra számítottak, hogy előadást fog majd tartani valamelyik szakember. Helyette megmozgatták, bevonták a tagokat a közös beszélgetésbe, így egymást ösztönözve mondták el ötleteiket.
A legmesszebbmenőkig bevonták őket a munkába, és elsőként kölcsönösen bemutatkoztak egymásnak. A presbitérium személyi összetételét megfelelőnek találták, mert az idősek mellett fiatalok is csatlakoztak hozzájuk, akik ráadásul otthonosabban mozognak a digitális világ útvesztőiben.
Princzes Istvánné pozitívumként emelte ki az egyházközségen belüli összefogást, mely legszembetűnőbben a vásárosfalui templom építésével kapcsolatban nyilvánult meg a közelmúltban. Beleden is hamar megmutatkozik az emberek összetartása, mert bármilyen felújításba kezdenek, mindig számíthattak a segítségre.
A televíziónknak nyilatkozó egyházfi jobban örülne annak, ha többen részt vennének a rendezvényeiken, de megérti, ha a koronavírus-járvány miatt elmaradoznak a hívek, meg egyébként is ritkítaniuk kellett a személyes találkozókat.
Princzes Istvánné az esztendő valamennyi istentiszteletén megjelent. A beledi nyugdíjas elmondta, hogy nagyon fontosak számára ezek az alkalmak, mert olyan feltöltődésben van része, mely egész héten át elkíséri a hétköznapokban.

A Beledi Evangélikus Egyházközségben némi aggodalomra adhat okot, hogy nem látják biztosítottnak a megfelelő számú utánpótlást a fiatalok részéről. Egyelőre keresik a módját, hogy miként tudnák jobban, hatásosabban megszólítani az adott korosztály képviselőit.
Az egyházközség jegyzője elmondta: hatévenként tartanak tisztújító közgyűlést, így legközelebb 2024-ben lesz esedékes. Princzes Istvánné addig biztos, hogy ellátja a feladatait, a folytatást meg majd meglátja, mert ha lenne olyan fiatal, aki átvenné tőle, szívesen átadná tisztségeit.

2020 decemberében online presbiter továbbképzést tartottak a szakemberek a Beledi Evangélikus Egyházközség tagjai számára – kezdte beszámolóját Ihász Beatrix, aki szerint erre azért volt szükség, mert tavaly új tisztségviselőket választottak, és fontosnak tartották, hogy a presbiterek is tisztában legyenek a feladataikkal, azzal, hogy milyen segítséget nyújthatnak a gyülekezet gyarapításában.
Az Evangélikus Gyülekezeti és Missziói Osztály a 2018-ban mérte fel, hogy mekkora igény lenne egy továbbképzés lebonyolítására. Bárdossy Tamást és Németh Zoltánt kérték fel, hogy dolgozza ki a részletes programot.
– Nagyon érdekes volt számomra, hogy amikor három csoportba osztották a presbitereket, mindenhol megfogalmazódott az összefogás, a közösségért való együtt cselekvés fontossága – fogalmazott az evangélikus esperes, hozzátéve: közösen gondolkodhatnak a célok elérésében és együtt cselekedhetnek az ügyek megvalósítása érdekében. A presbiterek iskolai végzettségüktől függetlenül hasznos tagjai lehetnek a gyülekezetnek. Többek kérésére jövőre is szeretnék megtartani a továbbképzést. A cselekvési tervben fogalmaznák meg, hogy akár kis lépésekben, de konkrétan milyen elképzelések felé halad a gyülekezet. A legfontosabb célkitűzés, hogy erősödjön, épüljön a közösség. Aki itt van közöttük, hitében erősödjön, aki pedig még nem csatlakozott, azt jó lenne bevonzani a közösségbe. Ihász Beatrix nagyon kedvező visszajelzéseket kapott a zenés programokra vonatkozóan, ezért a jövőben is színesítenék a külsős és saját előadók műsoraival a gyülekezeti találkozókat – tette hozzá a lelkész.

Beküldés dátuma: 2021. 11. 29.

Kapcsolódó hírek

További hírek

DANUBIUS play